Skype for Business kan ikke lagre samtaleloggen eller vise talemeldinger

Opprinnelig KB-nummer:   4099000

Symptomer

I Microsoft Skype for Business opplever du ett av følgende problemer:

  • Samtaleloggen for Skype for Business-klienten kan ikke lagres i Outlook-klienten.
  • Du kan ikke se alternativet for talemeldinger i Skype for Business-klienten.

I tillegg kan du få følgende feilmelding:

Exchange-serveren lar oss ikke koble til. Vi jobber med å løse tilkoblingen. Loggen, talemeldingene og Outlook-funksjonene kan være utilgjengelige.

Årsak

Dette skjer fordi størrelsen på elementet som leses fra Slettede elementer-mappen overskrider kvoten på 1048576 (0x100000) byte.

Løsning

Gå til Slettede elementer i Outlook-klienten for å kontrollere om det finnes > undermapper under Slettede elementer. Hvis det finnes, fjerner du dem og prøver på nytt.