Skrivebordsvarsler for e-post (varsler) vises ikke i Outlook på Windows Server 2012

Opprinnelig KB-nummer:   3182782

Symptomer

Når du har Microsoft Outlook 2016 eller Outlook 2013 som kjører som en RemoteApp i Windows Server 2012, mottar du ikke nye e-post skrivebordsvarsler (varsler) som forventet.

Årsak

Nye skrivebordsvarsler for e-post opprettes av explorer.exe. I en RemoteApp-økt explorer.exe ikke. Derfor kan den ikke opprette varsler.

Status

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Outlook når det kjører som en RemoteApp i Windows Server 2012.