Kan ikke lese kryptert eller begrenset melding sendt til delt postboks i Outlook

Symptomer

En bruker som har full tilgangstillatelse til en delt postboks, kan ikke lese krypterte eller begrensede e-postmeldinger som sendes til den delte postboksen i Microsoft Outlook. Brukeren kan motta en omadresseringsmelding i Outlook-klienten som peker til Outlook på nettet (OWA). OWA kan imidlertid ikke laste inn meldingene.

Obs!

Brukere som er inkludert som mottakere i krypterte eller begrensede e-postmeldinger, kan lese meldingene fra postboksen i Outlook.

Årsak

Outlook og den enhetlige etikettklienten for Azure Information Protection krever at brukeren har full tilgangstillatelse og at automapping er aktivert. Automapping er imidlertid ikke aktivert for brukere som får full tilgangstillatelse gjennom en sikkerhetsgruppe.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se «Kan jeg åpne krypterte meldinger som sendes til en delt postboks?» i Vanlige spørsmål om meldingskryptering.

Løsning

Bruk en av følgende midlertidige løsninger for å løse dette problemet:

  • Bruk alternativet Åpne en annen postboks for å åpne meldingen i OWA.
  • Aktiver automapping ved å gi full tilgangstillatelse direkte til brukeren.