Slik fjerner du varighet fra oppbevaringspolicykoder i Outlook

Sammendrag

Som standard viser Microsoft Outlook følgende informasjon i oppbevaringspolicykoder:

  • Kodenavn
  • Kodevarighet

Bygg 16.0.12318.10000 av Outlook for Office 365 innførte en endring som gjør det mulig for administratorer og brukere å fjerne varighetsinformasjonen fra kodevisningen. Koden 1 Måneds sletting (30 dager) blir for eksempel 1 Måned Slett.

Hvis du vil fjerne varighetsinformasjonen, angir du følgende registernøkkel.

Type Verdi
Registerundernøkkel HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Preferences
Verdinavn HideRetentionPolicyDuration
Verditype REG_DWORD
Verdidata 0x1

Obs!

  • En verdi 0x0 bruker standardinnstillingen for Outlook (varighetsinformasjon vises).
  • En verdi 0x1 fjerner varighetsinformasjonen og viser bare policynavnet.
  • Denne endringen blir ikke tilbakeportert til Office 2016 eller tidligere versjoner.