Forstå administratorrollene i Power BI

For å administrere Power BI i organisasjonen må du ha én av følgende roller: Power BI-administrator, Power Platform-administrator eller global administrator for Microsoft 365. Brukeradministratorer i Microsoft 365 tilordner brukere til rollen som Power BI-administrator eller Power Platform-administrator i administrasjonssenteret for Microsoft 365, eller ved hjelp av et PowerShell-skript. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta en titt på Tilordne roller til brukerkontoer med PowerShell.

Brukere med administratorroller i Power BI eller Power Platform har full kontroll over innstillinger og administrative funksjoner for Power BI over hele organisasjonen, med unntak av lisensering. Så snart en bruker er tilordnet administratorrollen, får vedkommende tilgang til administrasjonsportalen for Power BI. Der får de tilgang til bruksdata for hele organisasjonen samt muligheten til å kontrollere bruk av Power BI-funksjoner i hele organisjonen. Disse administratorrollene egner seg godt for brukere som trenger tilgang til administrasjonsportalen for Power BI, uten å måtte gi brukerne fullstendige administrative tilganger i Microsoft 365.

Obs!

«Power BI-administrator» i Power BI-dokumentasjonen refererer til brukere enten i rollen som Power BI-administrator eller Power Platform-administrator. Dokumentasjonen tydeliggjør når rollen som global administrator for Microsoft 365 kreves for en oppgave.

Viktige faktorer og begrensninger

Administratorrollene for Power BI og Power Platform har ikke følgende funksjoner:

 • Mulighet til å endre brukere og lisenser i administrasjonssenteret for Microsoft 365.

 • Tilgang til i overvåkingslogger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Spor brukeraktiviteter i Power BI.

Disse funksjonalitetene krever at man er tilordnet administrarroller i Microsoft 365.

Tilordne brukere til en administratorrolle i administrasjonssenteret for Microsoft 365

Følg disse trinnene for å tilordne brukere til rollen som administrator i administrasjonssenteret for Microsoft 365.

 1. I Administrasjonssenter for Microsoft 365, velger du Brukere > Aktive brukere.

  Administrasjonssenter for Microsoft 365

 2. Velg brukeren du vil tilordne rollen til.

 3. Klikk på Administrer roller under Roller.

  Behandling av roller

 4. Utvid Vis alt etter kategori og velg Power BI-administrator eller Power Platform-administrator.

  Velg administratorrolle

 5. Velg Lagre endringer.

Tilordne brukere til administratorrollen med PowerShell

Du kan også tilordne brukere til roller ved bruk av PowerShell. Brukere administreres i Azure Active Directory (Azure AD). Hvis du ikke allerede har Azure AD PowerShell-modulen, laster du ned og installerer den nyeste versjonen.

 1. Koble til Azure AD:

  PS C:\Windows\system32> Connect-AzureAD
  
 2. Hent ObjectId for administratorrollen i Power BI. Du kan kjøre Get-AzureADDirectoryRole til å få ObjectId

  PS C:\Windows\system32> Get-AzureADDirectoryRole
  
  ObjectId               DisplayName            Description
  --------               -----------            -----------
  00f79122-c45d-436d-8d4a-2c0c6ca246bf Power BI Service Administrator   Full access in the Power BI Service.
  250d1222-4bc0-4b4b-8466-5d5765d14af9 Helpdesk Administrator       Helpdesk Administrator has access to perform..
  3ddec257-efdc-423d-9d24-b7cf29e0c86b Directory Synchronization Accounts Directory Synchronization Accounts
  50daa576-896c-4bf3-a84e-1d9d1875c7a7 Company Administrator       Company Administrator role has full access t..
  6a452384-6eb9-4793-8782-f4e7313b4dfd Device Administrators       Device Administrators
  9900b7db-35d9-4e56-a8e3-c5026cac3a11 AdHoc License Administrator    Allows access manage AdHoc license.
  a3631cce-16ce-47a3-bbe1-79b9774a0570 Directory Readers         Allows access to various read only tasks in ..
  f727e2f3-0829-41a7-8c5c-5af83c37f57b Email Verified User Creator    Allows creation of new email verified users.
  

  I dette tilfellet er rollens ObjectId 00f79122-c45d-436d-8d4a-2c0c6ca246bf.

 3. Deretter henter du brukerens ObjectId. Du kan finne den ved å kjøre Get-AzureADUser.

  PS C:\Windows\system32> Get-AzureADUser -ObjectId 'tim@contoso.com'
  
  ObjectId               DisplayName UserPrincipalName   UserType
  --------               ----------- -----------------   --------
  6a2bfca2-98ba-413a-be61-6e4bbb8b8a4c Tim     tim@contoso.com    Member
  
 4. Hvis du vil legge til medlemmet i rollen, kan du kjøre Add-AzureADDirectoryRoleMember.

  Parameter Beskrivelse
  ObjectId Rollens ObjectId.
  RefObjectId Medlemmets ObjectId.
  Add-AzureADDirectoryRoleMember -ObjectId 00f79122-c45d-436d-8d4a-2c0c6ca246bf -RefObjectId 6a2bfca2-98ba-413a-be61-6e4bbb8b8a4c
  

For mer informasjon om bruk av PowerShell for å tilordne administratorroller, se Katalogroller i AzureAD.

Neste trinn

Administrering av Power BI i organisasjonen
Administrasjonsportalen for Power BI

Har du flere spørsmål? Prøv å spørre Power BI-fellesskapet