Egendefinert kobling for hjelp for følsomhetsetiketter

For å hjelpe organisasjonens Power BI-brukere å forstå hva følsomhetsetikettene betyr, eller hvordan de skal brukes, kan du angi en Mer informasjon-kobling som peker til organisasjonens egendefinerte nettside, som brukerne ser når de bruker eller blir bedt om å bruke følsomhetsetiketter. Bildet nedenfor er et eksempel som viser hvordan kobling Mer informasjon vises når du bruker en følsomhetsetikett Power BI Desktop.

Skjermbilde av egendefinert kobling for hjelp for følsomhetsetiketter

Du kan definere en egendefinert kobling for hjelp for følsomhetsetiketter på to måter:

  • Ved hjelp av Sikkerhets& Forskriftssamsvarssenter for PowerShell Set-LabelPolicy-kommandoen. Dette oppretter en Power BI dedikert hjelpekobling.

    Set-LabelPolicy -Identity "<policy name>" -AdvancedSettings @{powerbicustomurl=https://<your link>}
    
  • Hvis en dedikert egendefinert hjelpekobling for Power BI ikke er angitt, Power BI den egendefinerte koblingen for hjelp definert for Office 365 apper. Denne koblingen er definert i -Samsvarssenter for Microsoft 365. Se Hva etikettpolicyer kan gjøre.

    Skjermbilde av koblingsfelt for egendefinert hjelp i brukergrensesnittet for samsvarssenteret.

Hvis en bruker har mer enn én etikettpolicy, tas alltid den egendefinerte URL-adressen fra policyen med høyeste prioritet, så pass på å konfigurere den egendefinerte URL-adressen i denne policyen.

Neste trinn