Koble til på filer som er lagret i OneDrive for et klassisk arbeidsområde

Når du oppretter et klassisk arbeidsområde Power BI, oppretter du også en Microsoft 365 gruppe, med et tilknyttet OneDrive for Business. Denne artikkelen forklarer hvordan du lagrer og oppdaterer Excel-, CSV-og Power BI Desktop-filer på den aktuelle OneDrive for Business. Disse oppdateringene gjenspeiles automatisk i Power BI-rapporter og -instrumentbord basert på filene.

Obs!

Den nye arbeidsområdeopplevelsen endrer relasjonen Power BI arbeidsområder og Microsoft 365 grupper. Du oppretter ikke en Microsoft 365-gruppe automatisk hver gang du oppretter ett av de nye arbeidsområdene. Du kan også angi et arbeidsområde OneDrive for et nytt arbeidsområde.

Å legge til filer i det klassiske arbeidsområdet er en totrinnsprosess:

 1. Først må du laste opp filer i OneDrive for Business for arbeidsområdet.
 2. Deretter kobler du til disse filene fra Power BI.

Obs!

Arbeidsområder er bare tilgjengelige med en Power BI Pro-lisens.

1 Last opp filer i OneDrive for Business for arbeidsområdet

 1. Når du er i Power BI-tjenesten, velger du pilen ved siden av Arbeidsområder > velg ellipsen ( ... ) ved siden av navnet på arbeidsområdet.

  Skjermbilde av det valgte arbeidsområdenavnet i Power BI-arbeidsområdet.

 2. Velg Filer for å åpne OneDrive for Business for arbeidsområdet i Microsoft 365.

  Obs!

  Hvis du ikke ser Filer på menyen for arbeidsområdet, velger du Medlemmer for å åpne OneDrive for Business for arbeidsområdet. Der velger du Filer. Microsoft 365 setter opp en OneDrive-lagringsplass for appens filer på gruppearbeidsområdet. Denne prosessen kan ta litt tid.

 3. Her kan du laste opp filer i OneDrive for Business for arbeidsområdet ditt. Velg Last opp, og gå til filene dine.

  Skjermbilde av OneDrive for Business, som viser hvordan du kan navigere for å laste opp en fil.

2 Importer Excel-filer som datasett eller arbeidsbøker i Excel Online

Nå som filene er i OneDrive for Business for arbeidsområdet, har du et valg. Du kan:

Importer eller koble til filene i arbeidsområdet

 1. Bytt til arbeidsområdet i Power BI slik at navnet på arbeidsområdet er i hjørnet øverst til venstre.

 2. Velg Hent data nederst i navigasjonsruten.

  Skjermbilde av Hent data-knappen, som viser den i navigasjonsruten.

 3. Velg Hent i Filer-boksen.

  Skjermbilde av Filer-dialogboksen, som viser Hent-knappen.

 4. Velg OneDrive - Navnet på apparbeidsområdet.

  Skjermbilde av tre fliser for å velge arbeidsområdet, som viser lokal fil, OneDrive og SharePoint.

 5. Velg filen du vil bruke > Koble til.

  Her skal du avgjøre om du vil importere data fra Excel-arbeidsboken eller koble til hele Excel-arbeidsbøker.

 6. Velg Importer eller Koble til.

  Skjermbilde av OneDrive for Business-dialogen som viser import fra eller kobling til Excel.

 7. Hvis du velger Importer, vises arbeidsboken på Datasett-fanen.

  Skjermbilde av arbeidsområdene i Power BI som viser datasett-fanen.

  Hvis du velger Koble til, vises arbeidsboken på Arbeidsbøker-fanen.

  Skjermbilde av arbeidsområdene i Power BI som viser datasett-fanen.

Neste trinn