Publisere en app i Power BI

I Power BI kan du opprette offisielt pakket innhold og deretter distribuere den til et bredt publikum som en app. du oppretter apper i arbeidsom råder, der du kan samarbeide om Power BI innhold med kollegene dine. Deretter kan du publisere den ferdige appen til store grupper med personer i organisasjonen. Artikkelen installerer og bruker apper med instrument bord og rapporter som beskriver appens bruker opplevelse.

skjerm bilde av Power BI apper.

Bedriftsbrukerne dine trenger ofte flere Power BI-instrumentbord og -rapporter for å drive bedriften sin. Med Power BI-apper kan du opprette samlinger av instrumentbord og rapporter og publisere disse samlingene som apper til hele organisasjonen eller til bestemte personer og grupper. Apper gjør det enklere for deg som rapportoppretter eller -administrator å administrere tillatelsene for disse samlingene.

Bedriftsbrukere får tilgang til appene dine på forskjellige måter:

 • De kan finne og installere apper fra Microsoft AppSource.
 • Du kan sende dem en direktekobling.
 • Hvis Power BI-administratoren gir deg tillatelse til det, kan du installere den automatisk i Power BI-kontoene til kollegene dine.
 • Power BI sender ikke e-poster til interne brukere når du distribuerer eller oppdaterer en app. Hvis du distribuerer den til eksterne brukere, mottar disse brukerne en e-post med en direkte kobling.

Du kan opprette appen med sin egen innebygde navigering, slik at brukerne enkelt kan finne frem i innholdet ditt. De kan ikke endre innholdet i appen. de kan samhandle med dem enten i Power BI-tjenesten eller en av de mobile appene – filtrere, utheve og sortere dataene. De mottar oppdateringer automatisk, og du kan angi hvor ofte dataene skal lastes inn på nytt. Du kan også gi dem kompileringstillatelse for å koble til de underliggende datasettene og opprette kopier av rapportene i appen. Les mer om kompileringstillatelsen.

Lisenser for apper

hvis du vil opprette eller oppdatere en app, trenger du en Power BI Pro eller Premium Per bruker-lisens (PPU). Det finnes to alternativer for appbrukere.

 • Alternativ 1 arbeidsom rådet for denne appen er ikke i en Power BI Premiums kapasitet: alle bedrifts brukere trenger Power BI Pro eller Premium Per bruker (PPU) lisenser for å vise appen.
 • Alternativ 2 arbeidsom rådet for denne appen er i en Power BI Premium kapasitet: forretnings brukere uten Power BI Pro eller Premium Per bruker (PPU) lisenser i organisasjonen kan vise app-innhold. De kan imidlertid ikke kopiere rapportene eller opprette rapporter basert på de underliggende datasettene. Du finner mer informasjon i Hva er Power BI Premium?.

Publisere appen din

Når instrument bordene og rapportene i arbeidsom rådet er klare, velger du hvilke instrument bord og rapporter du vil publisere, og deretter publiserer du dem som en app.

 1. Velg hvilke instrument bord og rapporter du vil inkludere i appen, i liste visningen på arbeidsom rådet.

  Skjerm bilde av Velg instrument bordet som skal publiseres.

  Hvis du velger å ikke inkludere en rapport som har et relatert instrumentbord, får du se en advarsel ved siden av rapporten. Du kan fortsatt publisere appen, men det relaterte instrumentbordet har ikke fliser fra den aktuelle rapporten.

 2. Velg Opprett app -knappen øverst til høyre for å starte prosessen med å opprette og publisere en app fra arbeidsom rådet.

  Skjerm bilde av Opprett app-knapp.

 3. I Oppsett skriver du inn navnet og beskrivelsen, slik at brukere kan finne appen. Du kan også angi en tema farge, legge til en kobling til et kunde støtte område og angi kontakt informasjon.

  Skjerm bilde av installasjons programmet for appen din.

 4. Ved navigasjon kan du velge innholdet som skal vises i appen. Deretter legger du til navigering i appen for å organisere innholdet i deler. Se Utforme navigasjonsopplevelsen for appen i denne artikkelen for mer informasjon. Under Avansert kan du angi standard bredden for navigasjons ruten til venstre.

  Skjerm bilde av app-navigasjonen.

 5. Du bestemmer hvem som har tilgang til appen, og hva de kan gjøre med den, under Tillatelse.

  Viktig!

  Hvis appen er avhengig av datasett fra andre arbeidsområder, er det ditt ansvar å sikre at alle brukerne har tilgang til de underliggende datasettene. Hvis appen eller rapporten er i det samme arbeidsom rådet som data settet, må du sørge for at du legger til rapporten som er knyttet til data settet, til appen også.

 6. Du kan installere appen automatisk for mottakerne hvis Power BI-administratoren din har aktivert denne innstillingen for deg i administrasjonsportalen for Power BI. Les mer om installerer en app automatisk i denne artikkelen.

  Skjerm bilde av app-tillatelser.

 7. Når du velger Publiser app, vil du se en melding som bekrefter at appen er klar for publisering. Velg Publiser.

 8. I dialog boksen som ble publisert , kan du kopiere URL-adressen som er en direkte kobling til denne appen.

  Skjerm bilde av appen er fullført.

Du kan sende en direktekobling til de personene du har delt den med, eller de kan finne appen via App-fanen ved å gå til Last ned og utforsk flere apper fra AppSource. Les mer om appopplevelsen for bedriftsbrukere.

Endre den publiserte appen din

Når du har publisert appen, er det kanskje nødvendig å endre eller oppdatere den. Det er enkelt å oppdatere den hvis du er administrator eller medlem i det nye arbeidsområdet.

 1. Åpne arbeidsområdet som er tilknyttet appen. Hvis du er administrator eller medlem av arbeidsom råde, kan du åpne arbeidsom rådet direkte fra appen, ved å velge Rediger app -blyanten.

  Skjerm bilde av åpen arbeidsom råde fra den tilknyttede appen.

 2. Gjør endringer i instrumentbord eller rapporter.

  Arbeidsområdet er oppsettsområdet, så endringene dine blir ikke sendt til appen før du publiserer den på nytt. Dette lar deg gjøre endringer uten å påvirke de publiserte appene.

  Viktig!

  Hvis du fjerner en rapport og oppdaterer appen, vil appbrukerne miste alle tilpassinger som bokmerker, kommentarer, osv selv om du senere legger til rapporten igjen.

 3. Gå tilbake til innholdsfortegnelsen i arbeidsområdet, og velg Oppdater appen i øvre høyre hjørne.

  Skjerm bilde av Velg Oppdater-appen.

 4. Oppdater Oppsettet, Navigasjon og tillatelser, hvis du har behov for det, og velg deretter Oppdater appen.

  Personene du har publisert appen til ser automatisk den oppdaterte versjonen av appen.

Utforme navigasjonsopplevelsen

Alternativet Ny navigasjon-bygger lar deg bygge en egendefinert navigasjon for appen. Den egendefinerte navigasjonen gjør det enklere for brukerne å finne og bruke innholdet i appen. Eksisterende apper har dette alternativet deaktivert, og standard for nye apper er at alternativet er på.

Når alternativet er slått av kan du velge at Appens landingsside kan være enten Spesifikt innhold, for eksempel et instrumentbord eller rapport, eller velg Ingen å vise en grunnleggende innholdsliste for brukeren.

Når du aktiverer Ny navigasjon-bygger, kan du utforme en egendefinert navigasjon. Alle rapporter, instrumentbord og Excel-arbeidsbøker som du har inkludert i appen din er oppført som en flat liste som standard.

Skjerm bilde av app-navigasjonen.

Du kan ytterligere tilpasse appens navigering ved å:

 • Endre rekkefølgen på elementene ved hjelp av pil opp og ned.
 • Gi nytt navn til elementer i Detaljer for rapporten, Detaljer for instrumentbordet, og Arbeidsbokdetaljer.
 • Skjule bestemte elementer fra navigasjonen.
 • Ved hjelp av alternativet Ny for å legge til inndelinger til innhold som er relatert til gruppen.
 • Ved hjelp av alternativet Ny for å legge til en kobling til en ekstern ressurs i navigasjonsruten.

Når du legger til en kobling, i detaljer for koblinger kan du velge hvor koblingen åpner. Som standard åpnes koblinger i den Gjeldende fanen, men du kan velge Ny fane, eller Innholdsområde.

Viktige faktorer når du bruker alternativet ny navigasjon-bygger

Her er generelle ting du må huske når du bruker ny navigasjon-bygger:

 • Rapportsider vises i appens navigasjonsområde som en utvidbar inndeling. Når en rapport har én synlig side, vises bare rapportnavnet. Hvis du klikker på rapportnavnet i navigasjonen, åpnes den første siden i rapporten.

  Obs!

  Rapporten kan ha bare én synlig side fordi du har konfigurert navigasjon til resten av sidene med knapper eller drille-handlinger.

 • Hvis du deaktiver den nye navigasjonsbyggeren, og deretter publiserer eller oppdaterer appen din, mister du tilpasningene du har gjort. For eksempel går inndelinger, sorteringer, koblinger og egendefinert navn for navigasjonselementer tapt.

 • Alternativet om å ikke bruke appbyggeren er tilgjengelig.

Når du legger til koblinger til din app-navigasjon og velger alternativet Innholdsområde:

 • Sørg for at koblingen kan bygges inn. Enkelte tjenester blokkerer innebygging av innholdet i tredjeparts nettsteder som Power BI.
 • Å bygge inn innhold fra Power BI-tjenesten, som rapporter eller instrumentbord i andre arbeidsområder, støttes ikke.
 • Bygg inn innhold fra Rapportserver for Power BI med den lokalt innebygde URL-adressen fra en lokal distribusjon. Følg fremgangsmåten i Opprette URL-adresse for Rapportserver for Power BI for å hente URL-adressen. Vær oppmerksom på at vanlige regler for godkjenning gjelder, slik at å vise innholdet krever en VPN-tilkobling til den lokale serveren.
 • En sikkerhetsadvarsel vises i toppen av det innebygde innholdet for å indikere at innholdet ikke er i Power BI.

Installere apper for sluttbrukere automatisk

Hvis en administrator gir deg tillatelse kan du installere apper automatisk, og levere dem til sluttbrukere. Denne push-funksjonaliteten gjør det enklere å installere de riktige appene til de riktige personene eller gruppene. Appen vises automatisk i innholdslisten for appene for sluttbrukerne. De trenger ikke å lete det opp i Microsoft AppSource eller følge en installasjonskobling. Se hvordan administratorer aktiverer installering av apper til sluttbrukere i artikkelen Power BI administrasjonsportalen.

Hvordan du automatisk installerer en app til sluttbrukere

Når administratoren har tilordnet tillatelser til deg, får du et nytt alternativ for å installere appen automatisk. Når avmerkingsboksen er merket av, velger du Publiser appen (eller Oppdater appen), så blir appen automatisk installert til alle brukere eller grupper angitt i appens inndeling TillatelserTilgang-fanen.

Skjermbilde som viser alternativet Publiser app i Power BI med Installer app automatisk valgt.

Slik får brukere appene som blir automatisk installert

Når du installerer en app, legges den til i deres Apper-liste automatisk. På denne måten kan du angi appene som er nødvendige for bestemte brukere eller stillinger i organisasjonen.

Skjermbilde som viser Power BI-apper med den publiserte appen inkludert.

Viktige faktorer for automatisk installasjon av apper

Her er ting du bør være oppmerksom på hvis du skal installere apper automatisk for sluttbrukere:

 • Det er ikke mulig å installere en app automatisk for en hel organisasjon. Du ser at når du velger avmerkings boksen for Installer appen automatisk, blir alternativet for hele organisasjonen inaktiv.

 • Det kan ta en stund å installere apper automatisk for brukere. De fleste appene blir øyeblikkelig installert for brukerne, men automatisk installasjon kan ta en stund. Det er avhengig av antallet elementer i appen og antallet personer som har fått tilgang. Vi anbefaler at automatisk installasjon av apper gjøres i god tid før brukerne trenger appene. Kontroller at appen er tilgjengelig for flere av brukerne før du sender et generelt varsel om tilgjengeligheten av appen.

 • Oppdater nettleseren. Brukerne må kanskje oppdatere nettleseren eller lukke den og åpne den igjen før de kan se appen i Apper-listen sin.

 • Hvis brukerne ikke umiddelbart ser appen i listen, bør vedkommende oppdatere nettleseren, eller lukke den og åpne den igjen.

 • Unngå å overvelde brukerne. Ikke send ut for mange apper samtidig, slik at brukerne får tid til å se at appene er hendige for dem. Det er best å kontrollere hvem som kan sende ut apper til sluttbrukere, slik at valget av tidspunkt kan koordineres. Utnevn en kontaktperson for å få apper i organisasjonen sendt ut til sluttbrukere.

 • Apper installeres ikke automatisk for gjestebrukere som ikke har godtatt en invitasjon.

Tillat brukere å koble til datasett

Når du velger alternativet for å La brukere koble til appens underliggende datasett, gir du appbrukere kompileringstillatelse for disse datasettene. Med denne tillatelsen kan de utføre flere nøkkelhandlinger:

 • Bruke appdatasettene som grunnlag for rapportene sine.
 • Søke etter disse datasettene i Power BI Desktop og i hent-data-opplevelsen i Power BI-tjenesten.
 • Opprette rapporter og instrumentbord basert på disse datasettene.

Når du fjerner dette alternativet, får ikke nye brukere du legger til i appen kompileringstillatelse. For eksisterende appbrukere endres tillatelser for de underliggende datasettene imidlertid ikke. Du kan fjerne kompileringstillatelse manuelt fra appbrukere som ikke lenger skal ha den. Les mer om kompileringstillatelsen.

Tillat at brukere kopierer rapporter

Når du merker av alternativet Tillat brukere å lage en kopi av rapportene i denne appen kan brukere lagre hvilke som helst av rapportene i appen til deres Mitt arbeidsområde eller et annet arbeidsområde. hvis du vil opprette en kopi, må brukerne ha en Pro eller Premium Per bruker-lisens (PPU), selv om den opprinnelige rapporten er i et arbeidsom råde i en Premium kapasitet. De kan deretter tilpasse rapportene til deres unike behov. Du må merke alternativet La appbrukere koble til appens underliggende datasett ved hjelp av kompileringstillatelse først. Ved å velge disse alternativene muliggjør du den nye kapasiteten for å kopiere rapporter fra andre arbeidsområder.

Opphev publisering av app

Alle medlemmene i et arbeidsområde kan oppheve publiseringen av appen.

Viktig!

Når du opphever publiseringen av en app, mister appbrukerne tilpassingene. De mister personlige bokmerker, kommentarer eller abonnementer som er forbundet med innholdet i appen. Opphev publiseringen av en app bare hvis du må fjerne den.

 • Velg flere alternativer i et arbeidsom råde (...) > Opphev publisering av app.

  Skjerm bilde av Merk av for Opphev publisering av app.

Denne handlingen avinstallerer appen for alle brukerne du har publisert den til, og de får ikke lenger tilgang til appen. Det sletter ikke arbeidsområdet eller innholdet.

Vise den publiserte appen din

Når appforbrukerne åpner appen din, kan de se navigasjonen du opprettet, i stedet for standard Power BI navigasjonsrute. App-navigasjonen viser rapporter og instrumentbord i inndelingene du har definert. Den viser også individuelle sider i hver rapport, i stedet for bare rapportens navn. Du kan utvide og skjule venstre navigasjon ved hjelp av pilene på menylinjen.

Skjerm bilde av appen med navigering.

I fullskjermmodus kan du vise eller skjule navigasjonen ved å velge alternativet i hjørnet.

Skjerm bilde av navigasjonen i full skjerm modus.

Viktige faktorer og begrensninger

Ting å huske om å publisering av apper:

 • Tillatelser-siden endrer ikke tillatelsen for datasett i andre arbeidsområder. Du vil se en advarsel som minner deg om å gi tilgang til disse datasettene hver for seg. En anbefalt fremgangsmåte er å kontakte eieren av datasettet før du begynner å bygge appen for å få bekreftget at det er greit å gi alle appbrukerne dine tilgang til de datasettene.
 • Du kan maksimalt ha 100 brukere eller grupper appens tilgangsliste. Du kan imidlertid gi mer enn 100 brukere tilgang til appen. For å gjøre dette, bruker du én eller flere brukergrupper som inneholder alle de ønskede brukerne.
 • For den nye arbeidsområdeopplevelsen, hvis brukeren som er lagt til appens tilgangsliste allerede har tilgang til appen gjennom arbeidsområdet, vil de ikke vises i appens tilgangsliste.
 • Netta dressen for støtte området vises på vare informasjons kortet.
 • Apper kan ha maks 200 instrumentbord.

Neste trinn