Funksjonsinnhold på kollegers Power BI startside

GJELDER FOR: ✔️   Power   bi   -tjenesten ❌ Power   BI   Desktop

Du kan fremheve instrumentbord, rapporter og apper, slik at de dukker opp i den utvalgte delen av Power BI startsiden til kollegene dine. Å fremheve innhold er spesielt viktig når nye ansatte skal introduseres for Power BI. Du kan bestemme hvilket innhold de skal se først. Legg til beskrivelser og små miniatyr bilder for å hjelpe dem med å finne det de trenger. Innholdet må være i et nytt arbeidsområde.

Power BI fremhevet innhold på hjemmesiden

Hvem som kan fremheve innhold på hjemmesiden

Hvis du vil funksjons instrument bord og rapporter, må du ha rollen administrator, medlem eller bidrags yter i et arbeidsom råde. Hvis du vil bruke selve appen, må du ha administrator-eller medlems rollen i et arbeidsom råde. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta en titt på Roller i det nye arbeidsområdet. du må ha en Power BI Pro-lisens.

Power BI administrator kan deaktivere muligheten til å få tilgang til innhold i tenanten din, og deretter velge hvem som kan funksjons innhold. Du finner mer informasjon i artikkelen om administrasjonsportalen.

Når du fungerer et instrument bord eller en rapport fra et arbeidsom råde, vil personer med minst en visnings-rolle i dette arbeidsom rådet se den utvalgt. Du kan også fremheveet instrumentbord eller en rapport fra en app, eller selve appen. I dette tilfellet vil personene du distribuerer appen til, se den som fremhevet.

Fremhev et instrumentbord eller en rapport

Fremgangsmåten for å fremheve både et instrumentbord og en rapport er lik.

 1. Velg flere alternativer i listen alt eller innhold for et arbeidsom råde (...) > Innstillinger.

  Ikonet for Rapportinnstillinger

 2. Du kan sjekke eller endre navnet i ruten for Innstillinger. Du kan også legge til en Beskrivelse og last opp et Øyeblikksbilde, hvis du vil ha det. De er nyttige fordi de hjelper brukerne med å finne innholdet ditt.

 3. Velg funksjon hjemme.

  Innstillinger for utvalgt innhold

 4. Velg Lagre.

  Nå vil alle brukere som har tilgang til instrumentbordet eller rapporten, kunne se dem i den Utvalgte delen under Hjem.

Fremhev en app

 • Hvis du fremheve en app, åpner du arbeidsområdet for appen, velger Alternativer-menyen ( ... ) > Fremhev denne appen under Hjem.

  Skjerm bilde av funksjonen denne appen er hjemme.

Nå kan alle som har tilgang til denne appen, se den i delen for Fremhevet under Hjem.

Viktige faktorer

Ved å godkjenne en app eller en rapport ved å heve den, kontrolleres funksjonen på hjem -boksen automatisk. Du kan fjerne merket for funksjonen hjem når som helst. Hvis du gjør dette, vil ikke endrings bekreftelse rekontrollere funksjon på hjemme siden. Les mer om hvordan du hever innholdet.

Neste trinn