Vis instrumentbord i Power BI-mobilappeneView dashboards in the Power BI mobile apps

Gjelder:Applies to:

iPhone iPad Android-telefon Android-nettbrett
iPhoneriPhones iPaderiPads Android-telefonerAndroid phones Android-nettbrettAndroid tablets

Instrumentbord er en portal til firmaets livssyklus og prosesser.Dashboards are a portal to your company's life cycle and processes. Et instrumentbord er en oversikt, ett enkelt sted der du kan overvåke gjeldende status i bedriften.A dashboard is an overview, a single place to monitor the current state of the business.

Å opprette instrumentbord i Power BI-tjenesten (https://powerbi.com)Create dashboards in the Power BI service (https://powerbi.com)

Du kan ikke opprette instrumentbord i mobilappene.You don't create dashboards in the mobile apps.

Hvis du vil se instrumentbord og rapporter på mobilenheten, må du opprette eller koble til en nettleser.To see dashboards and reports on your mobile device, you need to create or connect to them in a Web browser.

 1. Gå til Power BI-tjenesten (https://www.powerbi.com) og registrer deg for en konto.Go to the Power BI service (https://www.powerbi.com) and sign up for an account.
 2. Lag dine egne Power BI-instrumentbord og rapporter, eller koble til eksisterende Power BI-apper for en rekke tjenester, for eksempel Microsoft Dynamics CRM.Create your own Power BI dashboards and report, or connect to existing Power BI apps for a variety of services, such as Microsoft Dynamics CRM.

Her er et Power BI-instrumentbord i Power BI-tjenesten:Here's a Power BI dashboard in the Power BI service:

Instrumentbordene i tjenesten

Vis instrumentbord på iPhonen dinView dashboards on your iPhone

 1. Åpne Power BI-appen på iPhonen din, og logg på.Open the Power BI app on your iPhone and sign in.

  Trenger du å laste ned iPad-appen fra Apple App Store?Need to download the iPhone app from the Apple App Store?

 2. Trykk på et instrumentbord for å åpne det.Tap a dashboard to open it.

  Trykk på instrumentbordet

  • Gule stjernerThe yellow stars Favorittstjerne Viser hvilke instrumentbord som er lagt til i Favoritter.show which dashboards are favorites.
  • Notasjonen under hvert av instrumentbordnavnene (i dette tilfellet «MBI») viser hvordan dataene i hvert instrumentbord er klassifisert. Lær mer om dataklassifisering i Power BI.Read more about data classification in Power BI.

  Power BI-instrumentbordene ser som standard litt annerledes ut på iPhone.By default, Power BI dashboards look a little different on your iPhone. Alle arkene vises i samme størrelse, og de er ordnet etter hverandre fra topp til bunn.All the tiles appear the same size, and they're arranged one after another from top to bottom.

  Skjermbilde som viser en iPhone med flere Power BI-fliser som har samme størrelse.

  Tips!

  Hvis du er eieren av instrumentbordet, kan du opprette en visning av instrumentbordet spesielt for telefoner i stående modus i PowerBI-tjenesten.If you're the dashboard owner, in the Power BI service you can create a view of the dashboard specifically for phones in portrait mode.

  Eller bare snu telefonen sidelengs for å vise instrumentbordet i liggende modus på telefonen.Or, just turn your phone sideways to view the dashboard in landscape mode on your phone.

  Instrumentbordet i liggende visning

 3. Sveip opp og ned for å se alle flisene i instrumentbordet.Swipe up and down to see all the tiles in the dashboard. Du kan:You can:

 4. Trykk på pilen ved siden av tittelen på instrumentbordet hvis du vil gå tilbake til listen over instrumentbord, og trykk deretter på Mitt arbeidsområde.To get back to the list of dashboards, tap the arrow next to the dashboard title, then tap My Workspace.

  Skjermbilde som viser et Power BI-instrumentbord som har fliser av forskjellige størrelser ordnet etter utformingen.

Vis instrumentbord i liggende modus på din iPhoneView dashboards in landscape mode in your iPhone

Bare snu telefonen sidelengs for å vise instrumentbordene i liggende modus.Just turn your phone sideways to view dashboards in landscape mode. Instrumentbordoppsettet endres fra en rekke fliser til én visning av hele instrumentbordet – du ser alle flisene på instrumentbordet akkurat som de fremstår i Power BI-tjenesten.The dashboard layout changes from a series of tiles to a view of the whole dashboard—you see all of the dashboard's tiles just as they are in the Power BI service.

Visninger av instrumentbordet

Du kan bruke knipebevegelsen til å zoome inn og ut på forskjellige områder på instrumentbordet og panorere for å navigere i det.You can use the "pinch" gesture to zoom in and out on different areas of your dashboard, pan to navigate it. Og du kan likevel trykke på en flis for å åpne arket i fokusmodus og samhandle med dataene.And you can still tap a tile to open the tile in focus mode and interact with your data.

Vis instrumentbord på iPhonen dinView dashboards on your iPad

 1. Åpne Power BI-appen.Open the Power BI app.

  Trenger du å laste ned iPad-appen fra Apple App Store først?Need to download the iPad app from the Apple App Store first?

 2. Trykk på Instrumentbord øverst i appen.Tap Dashboards at the top of the app.

  Skjermbilde som viser en iPad-skjerm med Mitt arbeidsområde med INSTRUMENTBORD valgt.

  • Gule stjernerThe yellow stars Favorittstjerne Viser hvilke instrumentbord som er lagt til i Favoritter.show which dashboards are favorites.
  • Notasjonen under hvert av instrumentbordnavnene (i dette tilfellet «MBI») viser hvordan dataene i hvert instrumentbord er klassifisert. Lær mer om dataklassifisering i Power BI.Read more about data classification in Power BI.
 3. Du kan dele et instrumentbord fra arbeidsområdet ditt.You can share a dashboard from your workspace. Trykk på ellipsene ( ... ) i nedre høyre hjørne på instrumentbordflisen, og trykk på Inviter andre.Tap the ellipsis (...) in the lower-right corner of the dashboard tile, and tap Invite Others.

  Skjermbilde som viser ellipsekontrollen som er valgt, som viser Inviter andre.

 4. Du kan også trykke på et instrumentbord for å åpne det og se arkene i det instrumentbordet.You can also tap a dashboard to open it and see the tiles in that dashboard. Når du er på instrumentbordet kan du samhandle med det:While on the dashboard you can interact with it:

 5. Trykk på navnet på instrumentbordet i hjørnet øverst til venstre hvis du vil gå tilbake til Mitt arbeidsområde, og trykk deretter på Mitt arbeidsområde.To go back to My Workspace, tap the name of the dashboard in the upper-left corner, then tap My Workspace.

  Skjermbilde som viser meny med synlig søkebane på en iPad med Mitt arbeidsområde fremhevet.

Vis instrumentbord på iPhonen dinView dashboards on your Android phone

 1. Åpne Power BI-appen på iPhonen din, og logg på.Open the Power BI app on your Android phone and sign in.

  Trenger du å laste ned Android-appen først?Need to download the Android app first?

 2. Trykk på et instrumentbord for å åpne det.Tap a dashboard to open it.

  Skjermbilde som viser en Android-telefonskjerm med Mitt arbeidsområde med INSTRUMENTBORD valgt.

  Gule stjernerYellow stars Favorittstjerne Viser hvilke instrumentbord som er lagt til i Favoritter.show which dashboards are favorites.

  En notasjon under et instrumentbordnavn (i dette tilfellet «MBI») viser hvordan dataene i hvert instrumentbord er klassifisert. Lær mer om dataklassifisering i Power BI.Read more about data classification in Power BI.

  Power BI-instrumentbordene ser litt annerledes ut på iPhone.Power BI dashboards look a little different on your Android phone. Alle arkene vises i samme størrelse, og de er ordnet etter hverandre fra topp til bunn.All the tiles appear the same width, and they're arranged one after another from top to bottom.

  Skjermbilde som viser en Android-telefon med flere fliser som har samme størrelse.

  Hvis du er eieren av instrumentbordet, kan du opprette en visning av instrumentbordet spesielt for telefoner i stående modus i PowerBI-tjenesten.If you're the dashboard owner, in the Power BI service you can create a view of the dashboard specifically for phones in portrait mode.

 3. På instrumentbordet kan du trykke på den loddrette knappen Flere alternativer (...) ved siden av navnet for å invitere en kollega, oppdatere eller få informasjon om instrumentbordet:While on the dashboard, you can tap the vertical More options (...) button next to the name to invite a colleague, refresh, or get information about the dashboard:

  Ellipse-menyen

 4. Sveip opp og ned for å se alle flisene i instrumentbordet.Swipe up and down to see all the tiles in the dashboard.

 5. Hvis du vil gå tilbake til startsiden for instrumentbord, trykker du på navnet på instrumentbordet for å åpne brødsmulesporet, og trykker deretter på Mitt arbeidsområde.To go back to the dashboards home page, tap the dashboard name to open the breadcrumb trail, then tap My Workspace.

Vis instrumentbord på Android-nettbrettView dashboards on your Android tablet

 1. Åpne Power BI-appen på Android -nettbrettet ditt, og logg på.Open the Power BI app on your Android tablet and sign in.

  Trenger du å laste ned Android-appen først?Need to download the Android app first?

 2. Trykk på et instrumentbord for å åpne det.Tap a dashboard to open it.

  Skjermbilde som viser en Android-nettbrettskjerm med Mitt arbeidsområde med INSTRUMENTBORD valgt.

  • Gule stjernerThe yellow stars Favorittstjerne viser hvilke instrumentbord som er lagt til i Favoritter.shows which dashboards are favorites.
  • Notasjonen under hvert av instrumentbordnavnene (i dette tilfellet «MBI») viser hvordan dataene i hvert instrumentbord er klassifisert. Lær mer om dataklassifisering i Power BI.Read more about data classification in Power BI.
 3. På instrumentbordet kan du trykke på den loddrette knappen Flere alternativer (...) ved siden av navnet for å invitere en kollega, oppdatere eller få informasjon om instrumentbordet:While on the dashboard, you can tap the vertical More options (...) button next to the name to invite a colleague, refresh, or get information about the dashboard:

  Ellipse-menyen

 4. Sveip opp og ned for å se alle flisene i instrumentbordet.Swipe up and down to see all the tiles in the dashboard.

  Du kan bruke knipebevegelsen til å zoome inn og ut på forskjellige områder på instrumentbordet og panorere for å navigere i det.You can use the "pinch" gesture to zoom in and out on different areas of your dashboard, pan to navigate it. Og du kan likevel trykke på en flis for å åpne arket i fokusmodus og samhandle med dataene.And you can still tap a tile to open the tile in focus mode and interact with your data.

 5. Hvis du vil gå tilbake til startsiden for instrumentbord, trykker du på navnet på instrumentbordet for å åpne brødsmulesporet, og trykker deretter på Mitt arbeidsområde:To go back to the dashboards home page, tap the dashboard name to open the breadcrumb trail, then tap My Workspace:

  Skjermbilde som viser meny med synlig søkebane på et Android-nettbrett med Mitt arbeidsområde fremhevet.

  Du kan bruke knipebevegelsen til å zoome inn og ut på forskjellige områder på instrumentbordet og panorere for å navigere i det.You can use the "pinch" gesture to zoom in and out on different areas of your dashboard, pan to navigate it. Og du kan likevel trykke på en flis for å åpne arket i fokusmodus og samhandle med dataene.And you can still tap a tile to open the tile in focus mode and interact with your data.

Opprette en telefonvisning av et instrumentbord i Power BI-tjenestenCreate a phone view of a dashboard in the Power BI service

Hvis du er eieren av instrumentbordet, kan du i Power BI-tjenesten, opprette en visning av instrumentbordet spesielt for telefoner i stående modus.If you're the dashboard owner, in the Power BI service you can create a view of the dashboard specifically for phones in portrait mode.

Telefonvisning av instrumentbordet

Lær mer om hvordan du oppretter en telefonvisning av et instrumentbord.Read more about creating a phone view of a dashboard.

Neste trinnNext steps