Opprett rapporter og instrumentbord i Power BI – dokumentasjon

Power BI dokumentasjon gir informasjon fra eksperter for å opprette rapporter, instrumentbord, mål og paginerte rapporter.