Opprett rapporter i Power BI med tilgjengelighetsverktøy

For rapportutformere som bruker tilgjengelighetsverktøy til å opprette rapporter, har Power BI mange innebygde funksjoner som kan hjelpe i prosessen.

Trykk på ALT for å se tastetips

Denne artikkelen beskriver de mange typene tilgjengelighetsverktøy som er tilgjengelige for rapportopprettere i Power BI Desktop.

Navigasjon på appnivå

Når du navigerer i Power BI Desktop, kan du flytte fokus til hovedområdene i appen ved å trykke på CTRL+F6. Flytting av fokus i hovedområdet i Power BI Desktop skjer i følgende rekkefølge:

 1. Objekter på lerretet
 2. Sidefaner
 3. Ruter (hver av dem separat, fra venstre mot høyre for de som står åpne)
 4. Vis Navigator
 5. Bunntekst
 6. Logg på
 7. Gul advarsel/ feil /oppdateringsfelt

I de fleste tilfeller er bruk av ENTER til å velge eller angi et område og deretter ESC til å avslutte vanlig fremgangsmåte i Power BI.

Navigasjon på båndet

Trykk på ALT for å se de små boksene som kalles tastetips over hver kommando som er tilgjengelig i den gjeldende visningen av båndet. Deretter kan du trykke på bokstaven som vises i tastetipset, som henger over kommandoen du vil bruke.

I bildet nedenfor er for eksempel ALT trykket for å vise tastetips, som inneholder bokstavene for tilgjengelighetskommandoer. Hvis du deretter trykker på M, åpnes Modellering-fanen på båndet.

Trykk på ALT for å se tastetips

Du ser kanskje flere tastetips, avhengig av hvilken bokstav du trykker på. Hvis For eksempel Hjem-fanen er aktiv og du trykker på W, vises Vis-fanen sammen med tastetipsene for gruppene i Vis-båndfanen. Du kan fortsette å trykke på bokstaver som vises i tastetips, til du trykker på bokstaven for den bestemte kommandoen du vil bruke. Hvis du vil flytte til forrige sett med tastetips, trykker du på ESC. Hvis du vil avbryte handlingen og skjule tastetipset, trykker du på ALT.

Navigasjon i visualiseringsruten

Hvis du vil navigere i Visualiseringer-ruten, må du først sørge for at fokuset er på ruten ved å trykke på CTRL+F6 til du kommer til denne ruten. Når en bruker navigerer gjennom Visualiseringer-ruten, lander fokuset først på toppteksten. Fanerekkefølgen er følgende fra toppen, og vises i bildet nedenfor:

 1. Toppteksttittelen
 2. Cirkumflekstegnet for vis/skjul
 3. Det første visualobjektikonet

Fanerekkefølge for ruter

Når du kommer til visualobjektene, kan du bruke piltastene til å navigere til et bestemt visualobjekt og trykke på ENTER for å velge det. Hvis du bruker en skjermleser, og du har opprettet et nytt diagram, forteller den deg hvilken type det er, eller du får beskjed om at du har endret et diagram av en bestemt type til en annen type diagram.

Etter visualobjektinndelingen av ruten, flyttes fokusrekkefølgen til rutens pivoter, som vist på bildet nedenfor.

Rutens pivoter

Når fokus er på rutens pivoter, vil du ved å trykke på TAB bare lande på ikonet for ruten som er valgt. Bruk piltastene til å bytte til andre ruter.

Feltbrønn

Når fokus er på rutens pivoter, som beskrevet i den forrige delen, og du trykker på tab på nytt, flyttes fokus til feltbrønnen.

I feltbrønnen flyttes fokusrekkefølgen til:

 1. Tittelen på hver brønn (først)
 2. Etterfulgt av et angitt felt i hver brønn (neste)
 3. Rullegardinknappen for å åpne feltmenyen (etter dette)
 4. Deretter knappen for fjerning (siste)

Bildet nedenfor viser denne rekkefølgen for fokusfremdrift.

Fokusfremdrift for brønn

En skjermleser leser brønnens navn og verktøytipset. For hvert felt i en brønn leser en skjermleser feltnavnet og verktøytipset. Hvis en brønn er tom, skal fokuset flyttes til hele den tomme brønnen. Skjermleseren skal lese navnet på brønnen, verktøytipset og at det er tomt.

Når feltmenyen er åpen, kan du bla gjennom den ved å bruke TAB eller SKIFT+TAB eller PIL OPP / PIL NED. En skjermleser leser ut navnene på alternativene.

Hvis du vil flytte et felt fra én samling i feltbrønnen til en annen samling, kan du bruke tastaturet og bruke Flytt til-alternativet i feltbrønnmenyen, som vist i illustrasjonen nedenfor.

Flytt et felt ved hjelp av menyen

Formateringsruten

Fokusrekkefølgen for Formatering-ruten flytter fra toppen, deretter ned, i kortrekkefølge. Fokuset går rundt kortnavnet, etterfulgt av På/av-veksleknappen, hvis den finnes. Når fokuset er på kortnavnet, leser en skjermleser ut navnet på kortet og om kortet er utvidet eller skjult. Du kan trykke på ENTER for å vise eller skjule kortet. ENTER fungerer også for å veksle mellom eller Av med veksleknappen.

Fokusfremdrift i formateringsruten

Hvis et kort er åpent, bruker du TAB til å flytte gjennom kontrollene i kortet før du går videre til neste kort. En skjermleser leser opp tittelen, gjeldende verdi og kontrolltype for kontrollene i et kort.

Fokuseringsfremdrift for et åpent kort

Navigasjon i feltliste

Du kan trykke på TAB for å navigere rundt i feltlisten. På samme måte som med formateringsruten, hvis tabeller er skjult, flyttes fokus i denne rekkefølgen:

 1. Toppteksten i feltlisten
 2. Søkefeltet
 3. Hvert tabellnavn

Fokuseringsfremdrift for feltlisten

Hvis du vil vise alle tabellene i feltbrønnen, trykker du på ALT+SKIFT+9. Hvis du vil skjule alle tabellene, trykker du på ALT+SKIFT+1. Hvis du vil utvide én enkelt tabell, trykker du på PIL HØYRE. Hvis du vil utvide én enkelt tabell, trykker du på PIL VENSTRE. Hvis en tabell er utvidet, vil bruk av TAB og navigering gjennom feltlisten inkludere feltene som vises, på samme måte som med formateringsruten. En skjermleser leser opp om du viser eller skjuler en tabell.

Fokusfremdrift for feltliste med utvidede tabeller

Du kan merke et felt ved å gå til ønsket felt og trykke på ENTER. En skjermleser leser opp feltet det fokuseres på, og om det er merket av for feltet eller ikke.

Brukere av mus vil vanligvis dra og slippe feltene til lerretet eller de relevante filtersamlingene de ønsker. Hvis du vil bruke tastaturet, kan du legge til et felt i en filtersamling ved å gå inn hurtigmenyen for et felt ved å trykke på SKIFT+F10 og bruke piltastene til å gå til Legg til filtre. Deretter trykker du på ENTER på filtertypen du vil legge til i feltet.

Legg til et felt i en filtersamling

Navigasjon i valgrute

Valgruten har følgende fokusfremdrift:

 1. Toppteksttittel
 2. Avslutt-knapp
 3. Bytte av lag-/fanerekkefølge
 4. Flytt opp i lag-knapp
 5. Flytt ned i lag-knapp
 6. Vis-knapp
 7. Skjul-knapp
 8. Objekter

Fokusfremdrift for valgrute

Du kan bla gjennom fokusrekkefølgen og trykke på ENTER for å velge elementet du er interessert i.

Når du kommer til bryteren for lag-/fanerekkefølge, kan du bruke PIL VENSTRE og PIL HØYRE til å veksle mellom lagrekkefølgen og fanerekkefølgen.

Når du kommer til objektene i valgruten, trykker du på F6 for å aktivere valgruten. Når du har aktivert valgruten, kan du bruke PIL OPP /PIL NED til å gå til de ulike objektene i valgruten. Når du har gått til et objekt av interesse, er det flere forskjellige ting du kan gjøre:

 • Trykk på CTRL+SKIFT+S for å skjule/vise et objekt
 • Trykk på CTRL+SKIFT+F for å flytte et objekt opp i lagrekkefølgen
 • Trykk på CTRL+SKIFT+B for å flytte et objekt ned i lagrekkefølgen
 • Trykk på CTRL+MELLOMROM for å velge flere objekter

Dialogbokser i Power BI Desktop

Alle dialogbokser i Power BI Desktop er tilgjengelige via tastaturnavigasjon og fungerer med skjermlesere.

Dialogbokser i Power BI Desktop inkluderer dette:

 • Dialogboks for rask oppretting av mål
 • Dialogboks for betinget formatering og datastolper
 • Dialogboks for Spørsmål og svar-utforsker
 • Dialogboksen Komme i gang
 • Fil-menyen og Om-dialogboksen
 • Advarselsindikator
 • Dialogboks for filgjenoppretting
 • Dialogboks for trist smilefjes

Støtte for høykontrastfarger

Når du bruker høykontrastmodus i Windows, brukes disse innstillingene samt paletten du velger, også på rapporter i Power BI Desktop.

Høykontrastinnstillinger i Windows

Power BI Desktop gjenkjenner automatisk hvilket høykontrasttema som brukes i Windows, og bruker disse innstillingene på rapportene dine. Høykontrastfargene følger rapporten når den publiseres i Power BI-tjenesten eller et annet sted.

Windows-innstillinger for høykontrast

Neste trinn

Nedenfor finner du en samling artikler om Power BI-tilgjengelighet: