Bruke gruppering og binning i Power BI Desktop

Når Power BI Desktop oppretter visualobjekter samler den dataene dine i biter (eller grupper) basert på verdier funnet i underliggende data. Som regel går dette fint, men noen ganger må du kanskje begrense hvordan disse delene presenteres. Du kan for eksempel plassere tre produktkategorier i én større kategori (én gruppe). Eller om du vil se salgsfigurer satt i bin-størrelser på 1 000 000 dollar, i stedet for biter på 923 983 dollar.

I Power BI Desktop kan du gruppere datapunkter for å tydelig vise, analysere og utforske data og trender i visualobjektene dine. Du kan også definere bin-størrelsen for å sette verdier i grupper med lik størrelse, som gjør deg i bedre stand til å visualisere data på en meningsfull måte. Denne handlingen kalles ofte for binning.

Bruke gruppering

For å bruke gruppering, velger du to eller flere elementer på et visualobjekt ved å bruke Ctrl+klikk for å velge flere elementer. Deretter høyre klikker du på ett av flere merkede elementer og velger grupper data på hurtig menyen.

Kommandoen gruppe data Power BI Desktop.

Når gruppen er opprettet legges den til Forklaring-bøtta for visualobjektet. Gruppen vises også i Felter-listen.

Forklaring-lister og Felter-lister, gruppering, Power BI Desktop

Når du har en gruppe kan du enkelt redigere medlemmene i gruppen. Høyre klikk feltet fra forklarings området eller felt -listen, og velg deretter Rediger grupper.

Kommandoen Rediger grupper, forklarings-og felt lister, Power BI Desktop.

I dialogboksen for Grupper kan du opprette nye grupper eller modifisere eksisterende grupper. Du kan også gi gruppene nye navn. Bare dobbeltklikk på gruppetittelen i boksen Grupper og medlemmer, tast deretter inn et nytt navn.

Det finnes en rekke ting du kan gjøre med grupper. Du kan legge til elementer fra Ugrupperte verdier-listen til en ny gruppe, eller til en av de eksisterende gruppene. For å opprette en ny gruppe, velger du to eller flere elementer (ved å bruke Ctrl+klikk) fra boksen Ugrupperte verdier, velg deretter Gruppe-knappen under boksen.

Du kan legge til en ugruppert verdi i en eksisterende gruppe: bare velg den Ugrupperte verdien, velg deretter eksisterende gruppe du vil legge verdien til, velg så Gruppe-knappen. For å fjerne et element fra en gruppe, velger du det fra boksen Grupper og medlemmer, velg deretter Del opp gruppe. Du kan også flytte ugrupperte kategorier til Andre-gruppen eller la de være ugrupperte.

Dialogboks for grupper, Power BI Desktop

Obs!

Du kan opprette grupper for alle felt i Felter-brønnen, uten å måtte velge flere elementer fra et eksisterende visualobjekt. Bare høyre klikk på feltet, og velg ny gruppe fra menyen som vises.

Bruke binning

Du kan angi bin-størrelse for numeriske felt og tidsfelt i Power BI Desktop. Du kan lage klasser for beregnede kolonner, men ikke for mål. Du kan bruke klassifisering for å korrigere størrelsen på dataene som Power BI Desktop viser.

Hvis du vil bruke en bin-størrelse, høyre klikker du på et felt og velger ny gruppe.

Kommandoen ny gruppe, felt liste, Power BI Desktop.

Fra dialogboksen for Grupper kan du angi Bin-størrelsen til ønsket størrelse.

Bin-størrelse, Dialogboks for grupper, Power BI Desktop

Når du velger OK, vises et nytt felt i Felt-ruten, med (bins) tilføyet. Deretter kan du dra feltet til lerretet for å bruke klassestørrelsen på et visualobjekt.

Dra bin-felt til lerret, Power BI Desktop

Ta en titt på denne videoen for å se hvordan binning fungerer i praksis.

Dette er alt du trenger å gjøre for å bruke gruppering og binning til å sikre at visualobjektene i rapportene viser dataene slik du ønsker.