Se eksempler for Power BI

La oss si at du er en ny Power BI-bruker som vil prøve programvaren, men du mangler data. Eller kanskje du har lyst til å se rapporter som illustrerer noen av egenskapene til Power BI. Det ordner vi.

Power BI tilbyr ulike eksempler til ulike formål:

 • En Power BI-rapport (PBIX-fil) du kan se i Datahistoriegalleriet, åpne og utforske i Power BI Desktop, eller laste opp til Power BI-tjenesten.
 • En eksempelapp som du kan laste ned fra AppSource – også rett i Power BI-tjenesten. Apper inkluderer instrumentbord, rapporter og datasett. Du kan endre dem og deretter distribuere dem til kollegaene dine.
 • Åtte originale innebygde eksempler i Power BI tjenesten, med instrumentbord, rapporter og datasett. Du installerer dem direkte i Power BI-tjenesten. De innebygde eksemplene er også tilgjengelige som Power BI-rapporter (.pbix) og Excel-arbeidsbøker (.xlsx).
 • Versjoner av Excel-arbeidsbøker av de innebygde eksemplene inneholder datamodellen og Power View-ark. Du kan utforske og redigere datamodellen i Excel og bruke Excel-arbeidsboka som datakilde for en Power BI-rapport. Du kan også laste opp arbeidsboka som en Excel-fil og vise Excel-visualobjekter og PivotTables i Power BI-rapporter.
 • Tilgjengelig for nedlasting har vi også en eksempelarbeidsbok for økonomiske data som er en enkel flat tabell i en Excel-fil. Den inneholder anonymiserte data med fiktive produkter, med salg delt mellom segmenter og land/områder. Den utgjør en nyttig og grunnleggende datakilde for en Power BI-rapport.

Dokumentasjonen vår på nett bruker også disse i opplæring og eksempler, slik at du kan følge med underveis.

Eksempelfil (.pbix) for salg og avkastning

Eksempelfil (.pbix) for salg og avkastning

Eksempelrapport for salg og avkastning

Power BI rapportdesignerne Miguel Myers og Chris Hamill opprettet PBIX-filen Sales & Returns for å demonstrere mange nye funksjoner i Power BI, inkludert knapper, ekstrakt, betinget formatering, hva-skjer-hvis og egendefinerte verktøytips.

Scenarioet for denne rapporten er et selskap som selger rullebrett med Microsoft-tema. De ønsker å se statusen for salg og avkastning, samt å analysere hvordan de bør endre driften.

Du kan utforske dette på følgende måter:

Eksempelapp fra AppSource

Appen for markedsføring og salg er tilgjengelig fra Microsoft AppSource. En app er en innholdstype fra Power BI som kombinerer relaterte instrumentbord og rapporter. En app kan ha ett eller flere instrumentbord og én eller flere rapporter, alt samlet sammen. Du kan laste ned appen for markedsføring og salg fra Apper i Power BI-tjenesten, eller ved å gå til AppSource i nettleseren.

Når du har installert appen, kan du se den i samlingen av apper.

Appflis for salg og markedsføring

Når du åpner den, velger du Utforsk med eksempeldata.

Utforsk appen

Du ser appvisningen med instrumentbordet og individuelle rapportsider i navigasjonsruten.

Navigasjonsruten for appen

Fordi du har installert appen, kan du også åpne arbeidsområdet og redigere elementene av appen. Velg blyantikonet Redigere for å åpne arbeidsområdet.

Rediger appen

Nå ser du instrumentbordet, rapporter og datasett fra appen i listevisningen for arbeidsområdet. I arbeidsområdet kan du redigere hver av dem.

Arbeidsområde for salg og markedsføring

Dersom ønskelig, kan du distribuere denne appen til alle i organisasjonen. Velg Oppdater app.

Oppdater app-knappen

Fullfør fanen for Oppsett. Velg også en temafarge for appen.

Velg app-oppsett

Fullfør fanene Navigasjon og Tillatelser. Velg deretter Oppdater app.

Velg Oppdater app for å publisere den

Lær mer om publisering av apper i Power BI.

Åtte originaleksempler

Det finnes åtte tilgjengelige originaleksempler som du kan bruke. Hvert eksempel representerer ulike bransjer. Du kan bruke hvert eksempel i ulike formater:

Selskapet obviEnce (www.obvience.com) og Microsoft har slått seg sammen for å skape eksempler som du kan bruke med Power BI. Dataene er anonymiserte og representerer forskjellige bransjer: finans, personaladministrasjon, salg og mer.

Tilgjengelige eksempler

Hvert av disse eksemplene er tilgjengelige i flere formater: som innebygd eksempel, som en Excel-arbeidsbok og som en PBIX-Power BI.pbix. Hvis du ikke vet hva disse er eller hvordan du får tak i dem, er det ikke noe problem. Denne artikkelen beskriver det hele. For hvert av disse eksemplene har vi opprettet en innføring. Innføringer er artikler som forteller historien bak eksemplet og veileder deg gjennom ulike scenarioer. Ett scenario kan være å svare på spørsmål fra din overordnede, et annet kan være å finne konkurransemessig innsikt, oppretting av rapporter og instrumentbord for deling eller forklaring av en endring i bedriften.

Les de juridiske retningslinjene for bruk av disse eksemplene før vi setter i gang. Deretter presenterer vi eksemplene og viser hvordan de kan brukes.

Retningslinjer for bruk av Excel-eksempelarbeidsbøker

©2015 Microsoft Corporation. All rights reserved. Dokumentene og arbeidsbøkene leveres «som de er». Informasjon og meninger uttrykt i arbeidsbøkene, herunder nettadresser og andre referanser til nettsteder, kan endres uten varsel. Du bruker eksemplene på egen risiko. Enkelte eksempler er bare for illustrasjonsformål og er fiktive. Det er ingen tilsiktet tilknytning til virkeligheten. Microsoft gir ingen garantier, uttrykte eller underforståtte, angående informasjonen som er tilgjengelig her.

Arbeidsbøkene gir deg ingen juridiske rettigheter til immaterielle rettigheter i noen av Microsofts produkter. Du kan kopiere denne arbeidsboken og bruke den for interne referanseformål.

Arbeidsbøker og relaterte data leveres av obviEnce. www.obvience.com

ObviEnce er en ISV og inkubator for immaterielle rettigheter med fokus på Microsoft Business Intelligence. ObviEnce samarbeider tett med Microsoft for å utvikle beste praksis og tankelederskap for å komme i gang med og distribuere Microsoft Business Intelligence-løsninger.

Arbeidsbøkene og dataene tilhører obviEnce, LLC, og er delt med det formål å demonstrere Power BI-funksjonalitet med bransjeeksempeldata.

Eventuell bruk av arbeidsbøkene og/eller dataene må inkludere den ovennevnte tilskrivelsen (som også er tilgjengelig på informasjonsarket inkludert i hver arbeidsbok). Arbeidsboken og eventuelle visualiseringer må vise følgende opphavsrettmerknad: obviEnce ©.

Ved å klikke på følgende koblinger for å laste ned Excel-arbeidsbøkene eller PBIX-filene, godtar du de ovennevnte vilkårene.

Eksempel på kundelønnsomhet Eksempel på kundelønnsomhet

Få en innføring i eksempelet for kundelønnsomhet

I dette bransjeeksempelet analyserer en økonomisjef hovedmåledata for firmaets ledere, produkter og kunder. Du kan undersøke hvilke faktorer som påvirker selskapets lønnsomhet.

Eksempel på personaladministrasjon Eksempel på personaladministrasjon

Få en innføring i eksempelet for personaladministrasjon

Dette bransjeeksempelet fokuserer på ansettelsestrategien for et selskap ved å analysere nye ansatte, aktive ansatte og ansatte som har forlatt selskapet. Ved å utforske dataene kan du finne trender for ansatte som har sagt opp jobben og forventningsskjevheter i ansettelsestrategien.

Eksempel på analyse av IT-forbruk Eksempel på analyse av IT-forbruk

Få en innføring i eksempelet på IT-utgiftsanalyse

I dette bransjeeksempelet analyserer vi planlagte versus faktiske kostnader for IT-avdelingen i en bedrift. Sammenligningen lar oss se hvor godt en bedrift har planlagt året, og lar oss undersøke områder med store avvik fra planen. Bedriften i dette eksemplet går gjennom en årlig planleggingssyklus, og deretter produserer den et nytt oppdatert kostnadsoverslag for å hjelpe til med å analysere endringer i IT-kostnader for budsjettåret.

Eksempel på mulighetsanalyse Eksempel på mulighetsanalyse

Få en innføring i eksempelet på mulighetsanalyse

Dette bransjeeksempelet utforsker salgskanalen for et programvareselskap. Salgssjefer overvåker kanaler for direkte salg og partnersalg ved å spore salgsmuligheter og inntekter basert på område, salgstørrelse og kanal.

Eksempel på innkjøpsanalyse Eksempel på innkjøpsanalyse

Få en innføring i eksempelet på innkjøpsanalyse

I dette bransjeeksempelet analyserer en økonomisjef hovedmåledata for firmaets ledere, produkter og kunder. Du kan undersøke hvilke faktorer som påvirker selskapets lønnsomhet.

Eksempel på detaljhandelanalyse Eksempel på detaljhandelanalyse

Få en innføring i eksempelet på detaljhandelanalyse

Dette bransjeeksempelet analyserer salgsdata for detaljhandel for varer solgt på tvers av flere butikker og områder. Måledataene sammenligner resultatene for inneværende år med fjorårets resultater innen områdene salg, enheter, bruttofortjeneste og avvik, og analyserer nye butikker.

Eksempel på salg og markedsføring Eksempel på salg og markedsføring

Få en innføring i eksempelet på salg og markedsføring

Dette bransjeeksempelet analyserer et produksjonsselskap, VanArsdel Ltd. Markedsføringssjefen kan bruke dataene til å overvåke industrien og se markedsandelen til VanArsdel Ltd. Ved å utforske eksempelet kan du finne selskapets markedsandel, produktvolum, salg og oppfatning.

Eksempel på leverandørkvalitet Eksempel på leverandørkvalitet

Få en innføring i eksempelet på leverandørkvalitet

Dette bransjeeksempelet fokuserer på en av de typiske utfordringene for forsyningskjedene: analyse av leverandørkvalitet. To måledata er rådende i denne analysen: det totale antallet for defekter, og den totale nedetiden disse defektene forårsaket. Dette eksempelet har to hovedformål: å finne de beste og verste leverandørene med tanke på kvalitet og å identifisere hvilke anlegg som er best på å finne og kassere defekte produkter, for å minimere nedetid.

Installer innebygde eksempler

La oss starte med de innebygde eksemplene. De innebygde eksemplene er tilgjengelige i Power BI-tjenesten – du trenger ikke å forlate Power BI for å finne dem. Disse eksemplene er hver av en samling av ett eller flere instrumentbord, datasett og rapporter som er opprettet og som kan brukes med Power BI tjenesten. Disse innebygde eksemplene er fremdeles tilgjengelige, men blir avskrevet. De er ikke tilgjengelige for Power BI Desktop.

 1. Åpne Power BI-tjenesten (app.powerbi.com), og logg deg på.

 2. Gå til Mitt arbeidsområde eller til et annet arbeidsområde der du vil installere eksemplet.

 3. I hjørnet nederst til venstre velger du Hent data.

  Velg Hent data.

 4. Velg Eksempler på Hent data-siden som vises.

  Eksempler på Hent data

 5. Velg ett av eksemplene for å åpne en beskrivelse av det aktuelle eksemplet, og velg deretter Koble til.

  Velg et eksempel > Velg Koble til

 6. Power BI det innebygde eksemplet og legger til et nytt instrumentbord, en ny rapport og et nytt datasett i gjeldende arbeidsområde. Bruk eksemplene for å gjøre deg kjent med Power BI.

  Nytt innhold i arbeidsområdet

Nå som du har data, kan du virkelig komme i gang. Prøv noen av veiledningene våre som bruker de innebygde eksemplene, eller bare åpne Power BI-tjenesten og utforsk.

Last ned originale Power BI-eksempelfiler

Hvert av de innebygde eksemplene er også tilgjengelige som Power BI PBIX-fil. PBIX-filer er utviklet for bruk i Power BI Desktop.

 1. Last ned filene individuelt via koblingene nedenfor. Hvis du velger disse koblingene, lagres filen automatisk i Nedlastinger-mappen.

 2. Velg Fil > Åpne fra Power BI Desktop, og gå til plasseringen der du lagret PBIX-filen for eksemplet.

 3. Velg PBIX-filen for å åpne den i Power BI Desktop.

Last ned Eksempelfiler for Excel

Hvert av de innebygde eksemplene er også tilgjengelig som en Excel arbeidsbok. Excel-arbeidsbøkene er utformet for å brukes med Power BI-tjenesten.

 1. Last ned filene individuelt ved hjelp av koblingene nedenfor, eller last ned en zip-fil med alle eksempelfilene. Hvis du er en avansert bruker, kan du laste ned Excel-arbeidsbøkene for å utforske eller redigere datamodellene.

 2. Lagre den nedlastede filen. Vær obs på hvor du lagrer filen.

  Lokal Lokal – hvis du lagrer filen på en lokal stasjon på datamaskinen din eller en annen plassering i organisasjonen ved bruk av Power BI, kan du importere filen til Power BI. Filen blir værende på den lokale stasjonen, slik at ikke hele filen importeres til Power BI. Det som skjer, er at et nytt datasett opprettes på Power BI-nettstedet, og dataene, og i enkelte tilfeller datamodellen, blir lastet inn i datasettet. Hvis filen har eventuelle rapporter, vises disse rapportene i Power BI-nettstedet under Rapporter.

  OneDrive Business OneDrive – Business – Hvis du har OneDrive for Business og du logger deg på med den samme kontoen som du logger deg på Power BI med, da er OneDrive for Business det aller beste stedet å holde arbeidet ditt i Excel-, Power BI-, eller .CSV-filen synkronisert med datasettet, rapporter og instrumentbord i Power BI. Power BI kobler seg til filen i OneDrive omtrent hver time fordi Power BI og OneDrive er i skyen. Hvis det er gjort endringer, blir datasettene, rapportene og instrumentbordene automatisk oppdatert i Power BI.

  SharePoint-gruppeområder SharePoint-gruppeområder Lagring av Power BI-filer i SharePoint-gruppeområder er omtrent det samme som å lagre i OneDrive for Business. Den største forskjellen er hvordan du kobler til filen fra Power BI. Du kan angi en nettadresse for å koble til rotmappen.

 3. Åpne Power BI-tjenesten (app.powerbi.com), og logg deg på.

 4. Gå til Mitt arbeidsområde eller til et annet arbeidsområde, eller opprett et arbeidsområde for eksemplet.

 5. Velg Hent data nederst til venstre i navigasjonsruten.

  Velg Hent data.

 6. Velg Filer > HentHent data-siden som åpnes.

  Filer > Hent

 7. Velg plasseringen der du lastet ned og lagret eksemplet.

  Plasseringen der du lagret eksemplet

 8. Velg filen. Velg Koble til eller Åpne, avhenging av hvor du lagret filen.

 9. Velg mellom å importere dataene eller flytte arbeidsboken til Power BI og se den nøyaktig som den er vist i Excel på nettet.

  Importer eller koble til

 10. Hvis du velger Importer, importerer Power BI eksempelarbeidsboken og legger den til som et nytt instrumentbord, rapport og datasett. I dette tilfellet får de alle navnet Eksempel på innkjøpsanalyse.

  • Ettersom arbeidsboken har Power View-ark, oppretter Power BI en rapport med en side for hvert Power BI-ark.
  • Power BI oppretter et nytt instrumentbord med en ny, tom flis. Når du velger den flisen, åpnes rapporten du akkurat la til.
 11. Åpne rapporten. Velg ulike elementer av rapporten for å utforske samhandlingene.

  Vis rapport

Utforsk Excel-eksempler i Excel

(Valgfritt) Vil du se hvordan dataene i en Excel-arbeidsbok blir konvertert til Power BI-datasett og -rapporter? Hvis du åpner Excel-eksemplene i Excel og tar en titt, kan du få innsikt i dette.

 • Når du først åpner eksempelarbeidsboken i Excel, ser du kanskje to advarsler. Den første advarselen informerer deg om at arbeidsboken er i beskyttet visning. Velg Aktiver redigering. Den andre advarselen om informerer deg kanskje om at arbeidsboken inneholder eksterne datatilkoblinger. Velg Aktiver innhold.

 • Hver arbeidsbok inneholder flere Power View-ark. Hvis du vil se Power View-arket i Excel, må du aktivere Power View-tilleggsprogrammet ved å laste ned en pakke med registernøkler.

 • Hvor er de faktiske dataene? Dataene ligger i Power Pivot-datamodellen. Du trenger ikke Power View-ark for å se dataene. Velg BehandlePowerPivot-fanen.

  Ser du ikke Power Pivot-fanen? Aktiver Power Pivot-tillegget.

  I Power Pivot kan du se dataene i alle de underliggende tabellene, i tillegg til alle DAX-formler.

 • Informasjon-fanen inneholder informasjon om obviEnce, firmaet som opprettet eksempelet.

Neste trinn

Grunnleggende konsepter for designere i Power BI-tjenesten

Opplæring: Koble til Power BI-eksemplene

Datakilder for Power BI

Har du flere spørsmål? Prøv Power BI-fellesskapet