Slette nesten hva som helst i Power BI-tjenesten

Denne artikkelen viser deg hvordan du sletter instrumentbord, rapporter, arbeidsbøker, datasett, apper, visualiseringer eller arbeidsområder i Power BI-tjenesten. Du kan slette nesten hva som helst i Power Bi-tjenesten, med noen unntak.

Slette et instrumentbord, en rapport, et datasett eller arbeidsområde

 1. Velg Alle-fanen i arbeidsområdet.

 2. Velg Flere alternativer (...) ved siden av ressursen du vil slette, og velg Slett.

  Skjermbilde av Velg flere alternativer, og velg deretter Slett.

 3. Velg Slett for å bekrefte slettingen.

Fjern appen fra siden for appliste

Du kan enkelt fjerne apper fra siden med applisten. Hvis du fjerner en app, slettes ikke appen for andre medlemmer. Bare en administrator eller et medlem i et arbeidsområde kan slette appen permanent fra dette arbeidsområdet.

 1. Velg Apper for å åpne siden for applisten i navigasjonsruten.

 2. Hold markøren over appen du vil slette, velg Flere alternativer (...), og velg deretter Slett.

  Skjermbilde av Velg apper.

  Hvis du fjerner en app ved et uhell, har du flere alternativer for å få den tilbake. Du kan be apputvikleren om å sende den på nytt, du kan finne den opprinnelige e-postmeldingen med koblingen til appen, du kan kontrollere Varslingssenteret for å se om meldingen for denne appen fortsatt er oppført, eller du kan kontrollere organisasjonens AppSource.

Fjerne eller slette et arbeidsområde

Power BI har to ulike typer arbeidsområder: de opprinnelige, eller klassiske arbeidsområdene og de nye arbeidsområdene. Prosessene for å fjerne eller slette dem er forskjellige. Les mer om nye og klassiske arbeidsområder.

Fjerne medlemmer fra et nytt arbeidsområde

Bare arbeidsområdeadministratorer kan fjerne personer fra et nytt arbeidsområde. Hvis du er administrator, kan du fjerne deg selv eller andre. Hvis du er den eneste administratoren for et arbeidsområde, lar Power BI deg imidlertid ikke fjerne deg selv.

 1. Velg Tilgang øverst til høyre i listevisningen for arbeidsområder.

  Skjermbilde av Velg tilgang.

 2. Velg Flere alternativer (...) i Tilgang-fanen ved siden av navnet på personen du vil fjerne, og velg Fjern.

  Skjermbilde av Velg Fjern i tilgangsruten.

Slette et nytt arbeidsområde

Når du oppretter ett av de nye arbeidsområdene, oppretter du ikke en tilhørende Microsoft 365-gruppe. Hvis du er administrator for et arbeidsområde, kan du slette et nytt arbeidsområde uten å påvirke noen Microsoft 365-grupper. Les mer om nye og klassiske arbeidsområder.

Som administrator for et arbeidsområde kan du slette det eller fjerne andre fra det. Når du sletter det, slettes også den tilhørende appen for alle gruppemedlemmer, og appen fjernes fra AppSource.

 1. Velg Arbeidsområder i navigasjonsruten

 2. Velg Flere alternativer (...) til høyre i arbeidsområdet som skal slettes, og velg Innstillinger for arbeidsområde.

  Skjermbilde av Flere alternativer, velg Innstillinger for arbeidsområde.

 3. Velg Slett arbeidsområde > Slett i ruten Innstillinger for arbeidsområde.

Fjerne et klassisk arbeidsområde fra listen

Hvis du ikke lenger vil være medlem av et klassisk arbeidsområde, kan du forlate det, og det blir fjernet fra listen din. Når du forlater et arbeidsområde, er det fortsatt til stede for alle andre medlemmer av arbeidsområdet.

Obs!

Hvis du er den eneste administratoren for arbeidsområdet, lar ikke Power BI deg forlate arbeidsområdet.

 1. Start i arbeidsområdet du vil fjerne.

 2. Velg Flere alternativer (...) øverst til høyre, og velg Forlat arbeidsområdet > Forlat.

  Skjermbilde av Flere alternativer, Forlat arbeidsområde.

  Obs!

  Alternativene som du ser i rullegardinlisten, avhenger av om du er en administrator eller medlem av arbeidsområdet.

Slette et klassisk arbeidsområde

Advarsel

Når du oppretter et klassisk arbeidsområde, oppretter du en Microsoft 365-gruppe. Og når du sletter et klassisk arbeidsområde, sletter du den Microsoft 365-gruppen. Gruppen slettes også fra andre Microsoft 365-produkter som SharePoint og Microsoft Teams.

Det å slette et arbeidsområde er ikke det samme som å forlate et arbeidsområde. Du må være administrator for arbeidsområdet for å kunne slette det. Når du sletter det, slettes også den tilhørende appen for alle gruppemedlemmer, og appen fjernes fra AppSource. Hvis du er den eneste administratoren for et arbeidsområde, lar Power BI deg imidlertid ikke forlate det.

 1. Velg Arbeidsområder i navigasjonsruten.

 2. Velg Flere alternativer (...) > Innstillinger for arbeidsområde ved siden av arbeidsområdet som skal slettes.

  Skjermbilde av Innstillinger for arbeidsområde.

 3. Velg Slett arbeidsområde i Innstillinger-ruten, og bekreft deretter sletting.

  Skjermbilde av Slett arbeidsområde.

Viktige faktorer og begrensninger

 • Hvis du fjerner et instrumentbord, sletter du ikke det underleggende datasettet eller noen rapporter forbundet med dette datasettet.
 • Hvis du er eieren av et instrumentbord eller en rapport, kan du fjerne den eller det. Hvis du har delt den/det med kolleger, vil du ved å fjerne den/det fra Power BI-arbeidsområdet ditt fjerne den/det fra deres Power BI-arbeidsområder også.
 • Hvis et instrumentbord eller en rapport deles med deg, kan du ikke fjerne den/det.
 • Hvis du sletter en rapport, slettes ikke datasettet som rapporten er basert på. Eventuelle visualiseringer som du har festet til et instrumentbord fra rapporten, er også trygge. De forblir på instrumentbordet til du sletter dem enkeltvis.
 • Du kan slette et datasett. Hvis du imidlertid sletter et datasett, sletter du også alle rapporter og instrumentbordfliser som inneholder data fra datasettet.
 • Du kan fjerne arbeidsbøker. Hvis du fjerner en arbeidsbok, fjerner du også alle rapporter og instrumentbordfliser som inneholder data fra denne arbeidsboken. Hvis du sletter en arbeidsbok fra Power BI som er lagret på OneDrive for Business, vil du ikke dermed slette den fra OneDrive.
 • Hvis et instrumentbord eller en rapport er en del av en organisatorisk innholdspakke. Se Fjerne koblingen til en organisatorisk innholdspakke.
 • Hvis et datasett er en del av én eller flere organisasjonsrelaterte innholdspakker, kan du bare slette det ved å fjerne det fra innholdspakkene der det er brukt, vente på at det skal behandles, og prøve å slette det igjen.

Neste trinn

Denne artikkelen beskriver hvordan du sletter de viktigste byggesteinene i Power BI-tjenesten. Her er noen andre ting du også kan slette.

Har du flere spørsmål? Prøv Power BI-fellesskapet