Optimalisere dataene for raske innsikter i Power BI

Vil du forbedre resultatene for raske innsikter? Hvis du er eier av et datasett, kan du prøve disse alternativene:

  • Skjul eller vis kolonner i datasettet. Rask innsikt i Power BI søker ikke i skjulte kolonner. Så skjul duplikater eller overflødige kolonner, og vis interessante kolonner.
  • Bruk en blanding av datatyper som for eksempelvis navn, klokkeslett, datoer og tall.
  • Unngå (eller skjul) kolonner med duplisert informasjon. Disse tar verdifull tid bort fra å søke etter meningsfulle mønstre. Eksempelvis én kolonne med de fullstendige navnene på delstater, og en annen med forkortelser for navnene på delstater.
  • Får du en feilmelding om at dataene ikke er statistisk viktige? Dette kan skje med modeller som er svært enkle, eller som ikke har mye data – eller som ikke har datokolonner eller numeriske kolonner.

Neste trinn

Rask innsikt for Power BI

Har du flere spørsmål? Prøv Power BI-fellesskapet