Power BI REST API-referanse

Power BI er en skybasert tjeneste hvor du kan utvikle egendefinerte programmer for instrumentbordet. Power BI-REST-API-en er en REST-basert API som gir programmatisk tilgang til alle artefaktene tjenesten bruker, for eksempel:

  • Datasett
  • Instrumentbord
  • Rapporter
  • Gatewayer

Power BI REST API har følgende operasjoner:

  • Operasjoner på datasett: Hente og opprette datasett.
  • Operasjoner på tabeller: Hente tabeller og oppdatere tabellskjema.
  • Operasjoner på rader: Legge til og slette rader.
  • Operasjoner på grupper: Hente grupper.

Hvis du vil finne ut mer om REST-API-et for Power BI, kan du se REST-API for Power BI.

Har du flere spørsmål? Prøv å spørre Power BI-fellesskapet