Ofte stilte spørsmål om Power BI Embedded

Generelt

Hva er Power BI Embedded?

Med Microsoft Power BI Embedded (PBIE) kan programutviklere bygge inn flotte, fullstendig interaktive rapporter i programmer uten å måtte bygge egne datavisualiseringer og -kontroller fra grunnen av.

Hvem er målgruppen for Power BI Embedded?

Utviklere og programvareselskaper, også kjent som uavhengige programvareleverandører (ISV-er), som koder programmer.

Hvordan skiller Power BI Embedded og Power BI-tjenesten seg fra hverandre?

Power BI er en programvare-som-tjeneste -analyseløsning som gir organisasjoner en samlet visning av deres mest kritiske forretningsdata.

Microsoft utviklet Power BI Embedded for uavhengige programvareleverandører som vil integrere visualobjekter i programmene for å hjelpe kundene med å ta analytiske avgjørelser. Dette sparer uavhengige programvareleverandører fra å måtte bygge sine egne analyseløsninger. Innebygd analyse gjør det mulig for bedrifter å få tilgang til forretningsdata og utføre spørringer på dem for å generere innsikt i programmet.

Hva er forskjellen mellom Power BI Premium og Power BI Embedded?

Power BI Premium er kapasitetsrettet mot bedrifter som ønsker en fullstendig BI-løsning som gir én enkelt visning av organisasjonen, partnerne, kundene og leverandørene. Power BI Premium hjelper organisasjonen din med å ta beslutninger. Power BI Premium er et SaaS-produkt som hjelper brukere med å bruke innhold via mobilapper, internt utviklede programmer eller i Power BI-portalen.

Power BI Embedded er for uavhengige programvareleverandører som vil integrere visualobjekter i programmene sine. Power BI Embedded hjelper kundene dine med å ta avgjørelser fordi Power BI Embedded er for programutviklere, kunder som bruker dette programmet kan forbruke innhold som er lagret i Power BI Embeddeds kapasitetet, inkludert alle i eller utenfor organisasjonen. Du kan ikke dele Power BI Embeddeds kapasitetsinnhold gjennom publisering på nett med ett klikk eller publisering til SharePoint med ett klikk.

Når anbefaler Microsoft at en kunde bør kjøpe Power BI Premium i motsetning til Power BI Embedded?

Microsoft anbefaler at virksomheter kjøper Power BI Premium, en selvbetjent BI-skyløsning på bedriftsnivå. Vi anbefaler at uavhengige programvareleverandører kjøper Power BI Embedded for sine skydrevne, integrerte analysekomponenter. Det finnes imidlertid ingen begrensninger på hvilket produkt en kunde kan kjøpe.

Det kan være noen tilfeller der en (vanligvis stor) uavhengig programvareleverandør i tillegg til appinnebygging ønsker å bruke en P SKU for å få flere fordeler med den forhåndspakkede Power BI-tjenesten i organisasjonen.

Hvor mange innebygde enheter kan jeg opprette?

Fordi innebyggingstokener med Pro- eller Premium per bruker (PPU)-lisens er ment for utviklingstesting, er en Power BI-hovedkonto eller tjenestekontohaver bare kan generere et begrenset antall tokener. Kjøp en kapasitet for å bygge inn i et produksjonsmiljø. Det er ingen grense for hvor mange innebyggingstokener du kan generere, når du kjøper en kapasitet. Gå til Tilgjengelige funksjoner for å sjekke bruksverdi som angir gjeldende innebygd forbruk i prosent.

Innebygd Gen 2

Hva er Power BI Embedded generasjon 2?

Power BI Embedded lanserte nylig en ny versjon med navnet Embedded Gen2. Embedded Gen2 vil forenkle administrasjonen av innebygde kapasiteter og forbedre opplevelsen med Power BI Embedded. For mer informasjon, se Power BI Embedded Generation 2.

Hvordan kan jeg autoskalering av Embedded Gen2?

Embedded Gen 2 har ikke en bruksbasert loddrett autoskaleringsfunksjon. Hvis du vil ha mer informasjon om alternative alternativer for autoskalering for Embedded Gen2, kan du se Autoskalering i Embedded Gen2

Hvordan evalueres Embedded Gen2-ressursutnyttelse?

Power BI Embedded Gen2 evaluerer utnyttelsesnivået ditt ved å aggregere bruksposter hvert 30. sekund. Hver evaluering består av to forskjellige aggregasjoner: Interaktiv utnyttelse og bakgrunnsutnyttelse.

Interaktiv utnyttelse evalueres ved å vurdere alle de interaktive operasjonene som ble fullført i eller nær den gjeldende evalueringssyklusen på halvt minutt.

Bakgrunnsutnyttelse evalueres ved å vurdere alle bakgrunnsoperasjoner som er fullført i løpet av de siste 24 timene, der hver bakgrunnsoperasjon bidrar bare 1/2880 av de totale CPU-kostnadene (det finnes 2880 evalueringssykluser i hver periode på 24 timer).

En kapasitet består av et likt antall v-kjerner for front- og bakend. CPU-tiden som måles i utnyttelsesposter gjenspeiler bruken av v-kjerner på backend, og denne bruken styrer behovet for å skalere. Utnyttelse av v-kjerner for frontend spores ikke. Du kan ikke konvertere frontend til v-kjerner for bakend.

Hva skjer med trafikken under overbelastning?

Hvis du har en A1-kapasitet med halvparten av v-kjerner for bakserveren, er hver kvote for evalueringssyklus på 15 sekunder (0,5*30) med CPU-utnyttelse. Hvis summen av begge utnyttelsene overskrider den totale kjernekvoten for serverkapasiteten i kapasiteten, går kapasiteten inn i en midlertidig interaktiv forespørselsforsinkelsesmodus, hvor hver interaktiv forespørsel (for eksempel rapportinnlasting, visuell samhandling og så videre) forsinkes før den sendes til motoren for kjøring. Forsinkelsesmengden er proporsjonal med mengden overbelastning som oppdages. Overbelastning av 100 % vil medføre en forsinkelse på 20 sekunder, mens overbelastninger på mindre enn 10 % er tillatt.

Kapasiteten forblir i interaktiv forespørselsforsinkelsesmodus hvis den forrige evalueringen har større enn 100 % ressursbruk.

Hvilke operasjoner bidrar til interaktiv utnyttelse, og hvilken bakgrunnsutnyttelse?

Følgende hendelser er interaktive operasjoner:

 • Arbeidsbelastning for datasett – rapportvisning, spørring, XMLA lesing
 • Arbeidsbelastninger for dataflyter
 • Arbeidsbelastning for paginert rapport – paginert rapportgjengivelse

Dette er bakgrunnsoperasjoner:

 • Arbeidsbelastning for datasett – planlagt oppdatering, behovsbasert oppdatering, bakgrunnsspørring (etter oppdatering)
 • Arbeidsbelastning for dataflyter – planlagt oppdatering av dataflyt
 • Arbeidsbelastning for paginerte rapporter – datadrevne abonnementer gjengis
 • AI-arbeidsbelastninger

Hvordan kan jeg bruke utnyttelsesdataene til å forutse kapasitetsbehovene mine?

Datasettet for måledatarapporten beholder 30 til 45 dager med data. Du kan bruke rapporten til å indikere hvor nær du er kapasitetens maksimale ressurser, og hvis du lagrer månedlige øyeblikksbilder, kan du sammenligne dem for å indikere veksttrender og laste opp satsen for 100 % utnyttelse av ressursene dine.

Hvordan blir jeg varslet om at jeg nærmer meg min maksimale kapasitet?

Det finnes to alternativer for Embedded Gen2:

 • Siden Kapasitetsadministrasjon i den Power BI administrasjonsportalen har et avmerkingsboksen for utnyttelsesvarsel. Brukere kan velge terskelen når et varsel skal utløses (standarden er 80 %), og e-postadressen som bruksvarsler skal sendes til.
 • Konfigurer et Azure-varsel ved hjelp av Gen2 CPU-måleverdien.

Hvor mye data Power BI lagring? Hvordan kan jeg beholde mer?

Tjenesten Power BI over 90 dager med bruksdata. Brukere som trenger lengre dataoppbevaring, kan bruke Bring Your Own Log Analytics (BYOLA) til å lagre mer utnyttelsesdata, som blir tilgjengelig for Embedded Gen2-kunder etter generelt tilgjengelig (GA)-dato for Embedded Gen2.

Hvordan bruke bruksdata til å utføre tilbakeføringer?

På venstre side av utnyttelsesrapporten viser et stolpediagram-visualobjekt utnyttelsesinformasjon mellom arbeidsområder for tidsintervallet for rapporten. Stolpediagram-visualobjektet kan brukes til tilbakeføringer, noe som gir hvert arbeidsområde en annen ISV-kunde, forretningsenhet, kostsenter eller en annen enhet som tilbakeføringer kan gjelde for.

Teknisk

Hvor kan jeg lære mer om kapasitet og SKU-er i Power BI-innebygde analyser?

Hva er forutsetningene for å opprette en PBIE-kapasitet i Azure?

 • Logg deg på organisasjonskatalogen (Microsoft-kontoer støttes ikke).
 • Du må ha en Power BI-leier, det vil si at minst én bruker i katalogen må ha registrert seg for Power BI.
 • Du må ha et Azure-abonnement i organisasjonskatalogen.

Hvordan kan jeg overvåke kapasitetsforbruket i Power BI Embedded?

Kan kapasiteten min skaleres automatisk etter appforbruket mitt?

Selv om det ikke finnes noen automatisert skalering nå, er alle API-er tilgjengelige for skalering til enhver tid.

Hvorfor resulterer oppretting/skalering/gjenopptakelse av en kapasitet i at kapasiteten settes i deaktivert tilstand?

Klargjøring av en kapasitet (skalere/gjenoppta/opprette) kan mislykkes. Du kan bruke Hent detaljer-API-en til å kontrollere ProvisioningState for en kapasitet: Kapasiteter – Hent detaljer.

Kan jeg bare opprette Power BI Embedded-kapasiteter i et bestemt område?

Med Multi-geo-funksjonen kan du kjøpe Power BI Embedded en kapasitet i et annet område enn den hjemlige plasseringen Power BI din

Hvorfor ser jeg ikke et arbeidsområde selv om jeg har tillatelser?

Når en bruker har fått tillatelser til et arbeidsområde, en app eller en artefakt, er den kanskje ikke umiddelbart tilgjengelige gjennom API-kall. Resultatet kan enten være en manglende artefakt i et 'GET' API-svar, eller en feil under forsøk på å bruke artefakten. Brukeren kan løse dette problemet ved å kalle refreshUserPermissions API, som oppdaterer brukerens rettigheter.

Hvordan finner jeg PBI-leierområdet mitt?

Du kan bruke PBI-portalen til å finne PBI-leierområdet.

https://app.powerbi.com/ > ? > Om Power BI

Om Power BI Leierområde

Hva støttes av kanalen for leverandør av skyløsninger (CSP)?

 • Du kan opprette PBIE for en leier med CSP av abonnementstypen
 • Partnerkontoen kan logge seg på kundeleieren, kjøpe PBIE for kundeleieren og angi kundeleierbrukeren som Power BI-administrator for kapasiteten

Hvorfor får jeg melding om konto som ikke støttes?

Power BI krever at du registrerer med en organisasjonskonto. Registrering for Power BI ved hjelp av en Microsoft-konto, støttes ikke.

Kan jeg bruke API-er til å opprette og administrere Azure-kapasiteter?

Ja, det finnes Powershell-cmdleter og REST-API-er for Azure Resource Manager som du kan bruke til å opprette og administrere PBIE-ressurser.

Hva er kapasitetrollen for PBI Embedded i en PBI Embedded-løsning?

Hvis du vil arbeide med å føre løsningen din frem til produksjon, trenger du å tilordne Power BI-innholdet (arbeidsområdet) du bruker i programmet, til en Power BI Embedded (A SKU)-kapasitet.

I hvilke Azure-områder er PBI Embedded tilgjengelig?

PAM (EcoManager) – se Product availability manager

Tilgjengelige områder (16 – samme områder som Power BI)

 • USA (6) – USA, øst, USA, øst 2, USA, nord-sentralt, USA, sør-sentralt, USA, vest, USA, vest 2
 • Europa (2) – Europa, nord, Europa, vest
 • Asia/Stillehavskysten (2) – Asia, sørøst, Øst-Asia
 • Brasil (1) – Brasil, sør
 • Japan (1) – Japan, øst
 • Australia (1) – Australia, sørøst
 • India (1) – India, vest
 • Canada (1) – Canada, sentralt
 • Storbritannia (1) – Storbritannia, sør

Hva er godkjenningsmodellen for Power BI Embedded?

Power BI Embedded fortsetter å bruke Azure AD for master bruker (en angitt Power BI Pro eller Premium Per bruker (PPU) lisensiert bruker) eller med service principal for å godkjenne programmet i Power BI.

En ISV kan selv implementere godkjenning og autorisasjon for programmene sine.

Du kan bruke den eksisterende katalogen hvis du allerede har en Azure AD-leier. Du kan også opprette en ny Azure AD-leier for sikkerheten til det innebygde programinnholdet.

Hvis du vil ha et AAD-token, kan du bruke et av Azure Active Directory-bibliotekene for godkjenning. Klientbiblioteker er tilgjengelige for flere plattformer.

Programmet mitt bruker allerede AAD til brukergodkjenning. Hvordan kan vi bruke denne identiteten ved godkjenning til Power BI i et «bruker eier data»-scenario?

Det er standard OAuth på vegne av flyten (/azure/active-directory/develop/web-api). Du må konfigurere programmet til å kreve tillatelser til Power BI-tjenesten (med områdene som er nødvendige). Når du har et brukertoken til appen, kaller du bare opp ADAL API-ens AcquireTokenAsync ved hjelp av brukertilgangstokenet, og angir nettadressen for Power BI-ressursen som ressurs-ID:

var context = new AD.AuthenticationContext(authorityUrl);
var userAssertion = new AD.UserAssertion(userAccessToken);
var clientAssertion = new AD.ClientAssertionCertificate(MyAppId, MyAppCertificate)
var authenticationResult = await context.AcquireTokenAsync(resourceId, clientAssertion, userAssertion);

Hvilken objekt-ID er objekt-ID-en for tjenestekontohaveren?

Objekt-ID-en fra hovedskjermen i en registrert app er objekt-ID-en for appen.

Objekt-ID-en som ble funnet i inndelingen Administrert program i lokal katalog > Egenskaper, er tjenestekontohaverens objekt-ID som du skal bruke. Denne objekt-ID-en er for å referere til en tjenestekontohaver for operasjoner eller for å gjøre endringer i objekt-ID-en til tjenestekontohaveren. For eksempel legge til en tjenestekontohaver som administrator i et arbeidsområde.

Hvordan skiller Power BI Embedded seg fra andre Azure-tjenester?

Du må ha en Power BI-konto før du kjøper Power BI Embedded i Azure. Distribusjonsregionen din for Power BI Embedded bestemmer Power BI-kontoen din. Administrer Power BI Embedded-ressursen i Azure for å:

 • Skaler opp/ned
 • Legg til kapasitetsadministratorer
 • Stans midlertidig / gjenoppta tjenesten

Bruk PowerBI.com til å tilordne / oppheve tilordningen av arbeidsområder til din Power BI Embedded-kapasitet.

Hvilke datatyper for innholdspakken kan du bygge inn?

Du kan ikke bygge inn instrumentbord og fliser bygget fra datasett i innholdspakken. Men du kan bygge inn rapporter laget fra et datasett i innholdspakken.

Hva er forskjellen mellom å bruke RLS (sikkerhet på radnivå) kontra JavaScript-filtre?

Det er ofte forvirring omkring når du skal bruke RLS kontra JavaScript-filtre, fordi én metode handler om hvordan du styrer hva en bestemt bruker kan se, og den andre handler om å optimalisere brukerens visning.

For RLS kontrollerer ISV-utvikleren datafiltreringen som en del av modellopprettingen og generering av innebyggingstokener. Sluttbrukeren ser bare det som ISV lar brukeren se. I dette tilfellet kan brukeren velge å se mindre enn det som blir filtrert, men vil ikke kunne omgå RLS-konfigurasjonen og se mer enn hva som er tillatt.

Når det gjelder filtrering på klientsiden (JavaScript), kan ISV-en bestemme hva sluttbrukeren ser på den første visningen, men de kan ikke styre endringene som sluttbrukeren gjør på selve visningen. Siden brukerens JavaScript-klientkode kan utløse datafiltrering på serverdelen, kan den ikke anses som sikker.

Se RLS kontra JavaScript-filtre for mer informasjon.

Hvordan kan jeg administrere tillatelser for tjenestekontohaverne med Power BI?

Når du aktiverer tjenestekontohaver til å brukes med Power BI, trer ikke programmets AD-tillatelser lenger i kraft. Programmets tillatelser administreres deretter gjennom administrasjonsportalen for Power BI.

Tjenestekontohavere arver tillatelsene for alle Power BI-leierinnstillingene fra sikkerhetsgruppen. For å begrense tillatelser må du opprette en dedikert sikkerhetsgruppe for tjenestekontohavere og legge den til i listen Bortsett fra bestemte sikkerhetsgrupper for de aktuelle aktiverte Power BI-innstillingene.

Denne situasjonen er viktig når du legger til tjenestekontohaveren som en administrator i det nye arbeidsområdet. Du kan administrere denne oppgaven gjennom API-ene eller med Power BI-tjenesten.

Når skal jeg bruke en program-ID kontra en tjeneste Principal Object ID?

Program-ID-en , også kjent som klient-ID, brukes til å opprette tilgangstokenet når program-ID-en sendes til godkjenning.

Hvis du vil referere til tjenestekontohaveren for operasjoner eller for å gjøre endringer, bruker du objekt-ID-en for tjenestekontohaver – for eksempel bruk av en tjenestekontohaver som administrator for et arbeidsområde.

hvordan kan jeg bygge inn en Power BI rapport som inneholder en paginerte rapport som visuell effekt?

hvis du vil bygge inn en Power BI rapport som inneholder en paginerte-rapport som er synlig med bygg inn for kunder -metoden, kan du bruke en service principal og bygge inn rapporten med et innebygd for flere ressurser, som inneholder følgende:

 • Power BI rapport-ID
 • Paginerte rapport-ID (av rapporten som den visuelle effekten er koblet til)
 • datasett-ID (i Power BI rapport)

Service Principal må ha tilgang til begge rapporter (paginerte og Power BI). Eksempel på brød tekst for å generere token -kall:

{
 "datasets": [
  {
   "id": "a5d577c7-0568-4180-a6d3-0f6cc0ca3df4"
  }
 ],
 "reports": [
  {
   "allowEdit": false,
   "id": "05024421-b4df-483c-a2ce-61202d0323ce"
  },
  {
   "id": "f8612306-f3a8-40e1-a448-d8e05992a007"
  }
 ]
}

Obs!

Hovedbrukeren støttes ikke.

Kan du logge deg på Power BI-tjenesten med tjenestekontohaver?

Nei – du kan ikke logge deg på Power BI ved hjelp av tjenestekontohaver.

Du kan heller ikke bruke innhold som en bruker i eksterne programmer (SaaS-innebygg), kun når du genererer et innebyggingstoken.

Hva er de beste praksisene for å forbedre ytelsen?

Lisensiering

Hvordan kjøper jeg Power BI Embedded?

Power BI Embedded er tilgjengelig via Azure.

Hva skjer hvis jeg allerede har kjøpt Power BI Premium og nå vil ha noen fordeler ved Power BI Embedded i Azure?

Kundene fortsetter å betale for eventuelle eksisterende Power BI Premium-kjøp frem til slutten av den gjeldende avtaleperioden og kan deretter på dette tidspunktet endre Power BI Premium-kjøpene etter behov.

Må jeg fortsatt kjøpe Power BI Premium for å få tilgang til Power BI Embedded?

Nei, den Azure-baserte lagringskapasiteten du trenger for å sende ut og distribuere løsningen til kundene, er inkludert i Power BI Embedded.

Hva er kjøpsforpliktelsene til Power BI Embedded?

Kundene kan endre bruken sin på timebasis. Det er ingen månedlig eller årlig forpliktelse for Power BI Embedded-tjenesten.

Hvordan vises bruken av Power BI Embedded på fakturaen min?

Power BI Embedded fakturerer med en forutsigbar timesats basert på hvilke(n) node(r) som er distribuert. Så lenge ressursen er aktiv, blir du fakturert selv om det ikke er noe forbruk. Du må midlertidig stoppe ressursen din for å stoppe fakturering.

Hvem trenger du en Power BI Pro eller Premium Per bruker (PPU) for Power BI Embedded og hvorfor?

du trenger en Power BI Pro eller Premium Per bruker (PPU) lisens eller tjeneste-principal for å bruke REST-api-er. for å legge til rapporter i et arbeidsom råde for Power BI må en analytiker enten ha en Power BI Pro eller Premium Per bruker (PPU) lisens eller tjeneste-principal. hvis du vil administrere Power BI leier og kapasitet, må en administrator ha en Power BI Pro-eller Premium Per bruker-lisens (PPU).

fordi Power BI Embedded tillater bruk av Power BI portal for administrasjon og valide ring av innebygd innhold, kreves lisensen for Power BI Pro eller Premium Per bruker (PPU) for å godkjenne appen i PowerBI.com for å få tilgang til rapportene i de rette repositoriene.

for oppretting/redigering av innebygde rapporter i programmet, trenger du imidlertid ikke slutt brukeren Pro eller Premium Per bruker (PPU)-lisens fordi brukeren ikke trenger å være en Power BI bruker i det hele tatt.

Er det gratis å komme i gang?

Ja, du kan bruke Azure-poengene dine til Power BI Embedded.

Er det mulig å få en prøveversjon av Power BI Embedded i Azure?

Siden Power BI Embedded er en del av Azure, er det mulig å bruke tjenesten med de 200 USD i kreditt som du mottok da du registrerte deg i Azure.

Er Power BI Embedded tilgjengelig for nasjonale skyer (myndighetene i USA, Tyskland, Kina)?

Power BI Embedded er også tilgjengelig for nasjonale skyer.

Er Power BI Embedded tilgjengelig for ideelle organisasjoner og til opplæringsformål?

Det finnes ingen egne Azure-priser for ideelle organisasjoner og utdanningsinstitusjoner.

Power BI Workspace Collection

Hva er Power BI Workspace Collection?

Power BI Workspace Collection (Power BI Embedded versjon 1) er en løsning som er basert på Azure-ressursen Power BI Workspace Collection. Med denne løsningen kan du opprette programmer for Power BI Embedded for kundene ved hjelp av Power BI-innhold i løsningen Power BI Workspace Collection, dedikerte API-er og nøkler for arbeidsområdesamlinger for å godkjenne programmet for Power BI.

Er Power BI Workspace Collection på vei til å bli avskrevet?

Ja, men kunder som allerede bruker Power BI Workspace Collection-løsningen, kan fortsette å bruke den til den er avskrevet. Kunder kan også opprette nye samlinger i arbeidsområdet og eventuelle Power BI Embedded-programmer som fortsatt bruker løsningen for Power BI-arbeidsområdesamlinger.

Dette betyr imidlertid også at det ikke legges til nye funksjoner til Power BI Workspace Collection-løsninger. Vi anbefaler kunder å planlegge overføringen til den nye Power BI Embedded-løsningen.

Når avsluttes støtte for Power BI-arbeidsområdesamling?

kunder som allerede bruker løsningen for samling Power BI av arbeidsom råder , kan fortsette å bruke den frem til slutten av støtte avtalen.

I hvilke områder kan jeg opprette en PBI Workspace Collection?

De tilgjengelige områdene er Australia, sørøst, Brasil, sør, Canada, sentralt, India, vest, Japan, øst, Europa, nord, Storbritannia, sør, Asia, sørøst, USA, nord-sentralt, USA, vest, USA, øst 2, USA, sør-sentralt og Europa, vest.

Hvorfor bør jeg overføre innhold fra Power BI Workspace Collection til Power BI Embedded?

det finnes noen Power BI Embedded løsnings funksjoner og funksjoner som du ikke kan gjøre med Power BI arbeidsom råde samling.

Noen av funksjonene er:

 • Alle PBI-datakilder støttes. Bare to Power BI Workspace Collection-datakilder støttes.
 • funksjoner som Q&A, oppdatering, bok merker, innebygging av instrument bord & fliser og egen definerte menyer støttes bare i Power BI Embedded -løsningen.
 • Faktureringsmodell for kapasitet.

Konfigurasjonsverktøy for innbygging

Hva er konfigurasjonsverktøyet for innbygging?

Med konfigurasjonsverktøyet for innbygging kan du komme raskt i gang og laste ned et eksempelprogram for innbygging med Power BI.

Hvilken løsning bør jeg velge?

Jeg har lastet ned eksempelappen, hvilken løsning velger jeg?

Hvis du arbeider med Bygg inn for kundene, lagrer og pakker du ut PowerBI-Developer-Samples.zip-filen. Deretter åpner du PowerBI-Developer-Samples-master\App Owns Data-mappen og kjører PowerBIEmbedded_AppOwnsData.sln-filen.

Hvis du arbeider med Bygg inn for organisasjonen, lagrer og pakker du ut PowerBI-Developer-Samples.zip-filen. Deretter åpner du mappen PowerBI-Developer-Samples-master\User Owns Data\integrate-report-web-app og kjører pbi-saas-embed-report.sln-filen.

Hvordan kan jeg redigere det registrerte programmet mitt?

Hvis du vil finne ut hvordan du redigerer Azure AD-registrerte programmer, kan du se Hurtigstart: Oppdater et program i Azure Active Directory.

Hvordan kan jeg redigere brukerprofilen for Power BI eller dataene mine?

Du kan finne ut hvordan du redigerer Power BI-data her.

Hvis du vil finne ut mer, kan du se Feilsøking av det innebygde programmet.

Har du flere spørsmål? Prøv Power BI-fellesskapet