Kom i gang med Power BI Desktop

Velkommen til veiledningen for å komme i gang med Power BI Desktop. Denne gjennomgangen viser hvordan Power BI Desktop virker, hva det kan gjøre, og hvordan du kan bygge robuste datamodeller og fantastiske rapporter for forsterket forretningsanalyse.

Du kan se over skjermbildene i veiledningen på få minutter for å få en rask oversikt over hvordan Power BI Desktop virker og hvordan du bruker det. Hvis du vil ha en dypere forståelse kan du lese gjennom hvert avsnitt, utføre trinnene, og opprette din egen Power BI Desktop-fil som du kan publisere på Power BI-tjenesten og dele med andre.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser et eksempel på et arbeidselement.

Du kan også se videoen Komme i gang med Power BI Desktop og laste ned Excel-arbeidsboken Økonomieksempel for å følge med mens du ser videoen.

Viktig!

Power BI Desktop oppdateres og utgis på månedlig basis med inkorporert kundetilbakemeldinger og nye funksjoner. Bare den nyeste versjonen av Power BI Desktop støttes. Kunder som kontakter kundestøtte for Power BI Desktop blir bedt om å oppgradere til den nyeste versjonen. Du kan skaffe deg den nyeste versjonen av Power BI Desktop fra Windows Store, eller som en enkeltstående kjørbar fil som inkluderer alle de støttede språkene som du laster ned og installerer på datamaskinen.

Slik fungerer Power BI Desktop

Med Power BI Desktop kan du:

 1. Koble til data, inkludert flere datakilder.
 2. Forme dataene med spørringer som bygger innsiktsfulle, overbevisende datamodeller.
 3. Bruke datamodellene til å opprette visualiseringer og rapporter.
 4. Dele rapportfiler slik at andre kan benytte dem, bygge videre på dem og dele dem. Du kan dele .pbix-filer fra Power BI Desktop akkurat som andre filer, men den beste måten er å laste dem opp til Power BI-tjenesten.

Power BI Desktop integrerer gjennomprøvd spørringsmotor, datamodellering og visualiseringsteknologier fra Microsoft. Dataanalytikere og andre kan opprette samlinger av spørringer, datatilkoblinger, modeller og rapporter, og enkelt dele dem med andre. Gjennom kombinasjonen Power BI Desktop og Power BI-tjenesten er det letter å modellere, bygge, dele og utvide nye innsikter fra en verden av data.

Power BI Desktop sentraliserer, forenkler og effektiviserer det som ellers kan være en spredt, frakoblet og krevende prosess med å utforme og opprette repositorier og rapporter for forretningsanalyse. Er du klar til å prøve? La oss komme i gang.

Obs!

For data og rapporter som må forbli lokale, finnes det en separat og spesialisert versjon av Power BI kalt rapportserver for Power BI. Rapportserver for Power BI bruker en separat og spesialisert versjon av Power BI Desktop kalt Power BI Desktop for Power BI-rapportserver, som bare virker med rapportserverversjonen av Power BI. Denne artikkelen beskriver standard Power BI Desktop.

Installere og kjøre Power BI Desktop

For å laste ned Power BI Desktop kan du gå til nedlastingssiden for Power BI Desktop og velge Last ned gratis. For nedlastingsalternativer kan du velge Se alternativer for nedlasting og språk.

Du kan også laste ned Power BI Desktop fra Power BI-tjenesten. Velg ikonet for Nedlasting i menyen øverst, og velg deretter Power BI Desktop.

Skjermbilde av Power BI-tjenesten, som viser alternativet for nedlasting av Power BI.

På siden for Microsoft Store velger du Hent og følger instruksjonene for å installere Power BI Desktop på datamaskinen. Start Power BI Desktop fra Start-menyen i Windows eller fra ikonet i oppgavelinjen.

Første gang Power BI Desktop starter, vises skjermen Velkommen.

Fra skjermen Velkommen kan du velge Hent data, se Nylige kilder, åpne nylige rapporter, Åpne andre rapporter eller velge andre koblinger. Velg lukkeikonet for å lukke skjermen Velkommen.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser Velkomstskjermen.

Langs venstre side i Power BI Desktop er det ikoner for de Power BI Desktop visningene: Rapport, Data og Modell, fra topp til bunn. Gjeldende visning blir indikert av den gule linjen langs venstre side, og du kan bytte visning ved å velge ett av ikonene.

Hvis du bruker tastaturnavigasjon, trykker du på CTRL+F6 for å flytte fokus til den delen av knappene i vinduet. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet Power BI, kan du se tilgjengelighetsartiklene våre.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser ikonene for rapport, data og modell.

Rapport er standardvisningen.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser standard visning.

Power BI Desktop inkluderer også redigeringsprogrammet for Power Query, som åpner i et separat vindu. I redigeringsprogrammet for Power Query kan du bygge spørringer og transformere data og deretter laste den justerte datamodellen inn i Power BI Desktop for å opprette rapporter.

Koble deg til data

Når du har installert Power BI Desktop, er du klar til å koble til en stadig voksende verden av data. For å se de mange typene datakilder som finnes, kan du velge Hent data > Mer i fanen Start i Power BI Desktop, og i vinduet Hent data bla gjennom listen med Alle datakilder. I denne raske gjennomgangen vil du koble til forskjellige datakilder på Nett.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser verktøyet for Hent data.

Forestill deg at du er en dataanalytiker som arbeider for en forhandler av solbriller. Du ønsker å hjelpe klienten til å rette salg av solbriller til stedene solen skinner oftest. Siden Best and worst states for retirement på Bankrate.com har interessante data om dette.

I fanen Start i Power BI Desktop velger du Hent data > Nett for å koble til en nettstedsdatakilde.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser nett-alternativet for Hent data.

I dialogboksen Fra nettsted limer du inn adressen https://www.bankrate.com/retirement/best-and-worst-states-for-retirement/ i feltet URL og velger OK.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser dialogboksen for Fra nett.

Hvis du blir spurt velger du, på skjermen Få tilgang til nettinnhold, Koble til for å bruke anonym tilgang.

Funksjonaliteten for spørring i Power BI Desktop begynner å arbeide, og kontakter nettressursen. Navigator-vinduet returnerer hva det fant på nettsiden, i dette tilfellet en HTML-tabell kalt Ranking of best and worst states for retirement, og fem andre foreslåtte tabeller. Du er interessert i HTML-tabellen, så velg den for å se en forhåndsvisning.

Nå kan du velge Last inn for å laste inn tabellen, eller Transformer data for å gjøre endringer i tabellen før du laster den inn.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser tabellvisning av importerte data.

Når du velger Transformer data starter redigeringsprogrammet for Power Query med en representativ visning av tabellen. Ruten Spørringsinnstillinger er på høyre side, eller du kan alltid vise den ved å velge Spørringsinnstillinger i fanen Vis i redigeringsprogrammet for Power Query.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser Spørringsinnstillinger-ruten i Power Query-redigering.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler til data, se Koble til data i Power BI Desktop.

Forme data

Nå som du har koblet til en datakilde kan du justere dataene for å møte behovene dine. For å forme data gir du redigeringsprogrammet for Power Query trinnvise instrukser for å justere dataene mens de lastes og presenteres. Forming påvirker ikke den originale datakilden, bare denne spesifikke visningen av dataene.

Obs!

Tabelldataene i denne veiledningen kan bli endret over tid. Trinnene du trenger å følge, kan i så fall variere fra følgende trinn. Derfor må du være kreativ med tanke på hvordan du justerer trinn eller resultater – noe som er en del av det morsomme med læring.

Forming kan bety å transformere data, som å gi kolonner eller tabeller nye navn, fjerne rader eller kolonner, eller endre datatyper. Redigeringsprogrammet for Power Query fanger disse trinnene sekvensielt under Brukte trinn i ruten Spørringsinnstillinger. Hver gang denne spørringen kobler til datakilden, blir disse trinnene utført slik at dataene alltid blir formet på måten du angir. Denne prosessen utføres når du bruker spørringen i Power BI Desktop, eller når noen bruker den delte spørringen, for eksempel i Power BI-tjenesten.

Legg merke til at Brukte trinn i Spørringsinnstillinger allerede inneholder noen trinn. Du kan velge hvert trinn for å se effekten i redigeringsprogrammet for Power Query. Først anga du en nettstedsdatakilde, og så forhåndsviste du tabellen i vinduet Navigator. I tredje trinn, Endret type, gjenkjente Power BI data med heltall under importering, og endret automatisk den originale datatypen Tekst til Heltall.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser Spørringsinnstillinger-ruten i Power Query-redigering med de tre brukte trinnene.

Hvis du trenger å endre en datatype kan du merke kolonnen eller kolonnene som du vil endre. Hold nede tasten Shift for å merke flere kolonner ved siden av hverandre, eller bruk Ctrl for å merke kolonner som ikke er ved siden av hverandre. Du kan enten høyreklikke på en kolonneoverskrift, velge Endre type, og velge en ny datatype fra menyen, eller gå inn i listen ved siden av Datatype i gruppen Transformer i fanen Start, og velg en ny datatype.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser alternativet endre datatype.

Obs!

Redigeringsprogrammet for Power Query i Power BI Desktop bruker båndet eller høyreklikkmenyene for tilgjengelige oppgaver. De fleste oppgavene du kan velge i fanene Start og Transformer er også tilgjengelige ved å høyreklikke på et element og velge fra menyen som åpnes.

Du kan nå bruke dine egne endringer og transformasjoner på dataene og se dem i Brukte trinn.

For eksempel er du mest interessert i rangering etter vær for salg av solbriller, så du velger å sortere tabellen etter kolonnen Weather i stedet for Overall rank. Bruk pilen ved kolonneoverskriften Weather og velg Sorter stigende. Dataene vises nå sortert etter rangeringen av været, og trinnet Sorterte rader vises i Brukte trinn.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser sorterte rader som vises i brukte trinn.

Du er ikke særlig interessert i å selge solbriller i statene med dårligst vær, så du velger å fjerne dem fra tabellen. Velg Reduser rader Fjern rader Fjern nederste rader fra > > Hjem-fanen. I dialogboksen Fjern nederste rader skriver du inn 10 og deretter velger du OK.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser dialogboksen for fjerning av bunnrader.

De 10 nederste radene med dårligst vær blir fjernet fra tabellen, og trinnet Fjern nederste rader vises i Brukte trinn.

Du bestemmer deg for at tabellen har for mye tilleggsinformasjon for dine behov, og å fjerne kolonnene Affordability, Crime, Culture og Wellness. Velg overskriften for hver kolonne du vil fjerne. Hold nede tasten Shift for å merke flere kolonner ved siden av hverandre, eller bruk Ctrl for å merke kolonner som ikke er ved siden av hverandre.

Deretter, fra gruppen Behandle kolonner i fanen Start, velger du Fjern kolonner. Du kan også høyreklikke på en av de merkede kolonneoverskriftene og velge Fjern kolonner fra menyen. De merkede kolonnene blir fjernet, og trinnet Fjernet kolonner vises i Brukte trinn.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser Fjern kolonner som er lagt til i Brukte trinn.

Ved nærmere ettertanke kan Affordability likevel være relevant for solbriller. Du vil gjerne ha kolonnen tilbake. Du kan enkelt omgjøre forrige trinn i ruten Brukte trinn ved å velge ikonet for sletting, X, ved siden av trinnet. Nå kan du utføre trinnet på nytt, og bare merke kolonnene du vil slette. For større fleksibilitet kan du slette hver kolonne som et separat trinn.

Du kan høyreklikke på et hvilket som helst trinn i ruten Brukte trinn og slette det, gi det nytt navn, flytte det opp eller ned i rekkefølgen, eller legge til eller slette trinn etter det. For mellomtrinn vil Power BI Desktop advare deg hvis endringen kan påvirke senere trinn og ødelegge spørringen.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser alternativet endring av Brukte trinn.

Hvis du for eksempel ikke lenger ønsker å sortere tabellen etter Weather, kan du prøve å slette trinnet Sorterte rader. Power BI Desktop advarer deg om at å slette dette trinnet kan føre til at spørringen blir ødelagt. Du fjernet de 10 nederste radene etter at du sorterte etter vær, så hvis du fjerner sorteringen, vil andre rader bli fjernet. Du får også en advarsel hvis du velger trinnet Sorterte rader og prøver å legge til et mellomtrinn der.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser dialogboksen for Slett trinn.

Til slutt endrer du tittelen på tabellen til å handle om solbriller i stedet for pensjonering. Under Egenskaper i ruten Spørringsinnstillinger erstatter du den gamle tittelen med Beste stater for salg av solbriller.

Den ferdige spørringen for formede data ser slik ut:

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser vinduet den ferdige spørringen for formede data.

Se Forme og kombinere data i Power BI Desktop for å få mer informasjon om å forme data.

Kombinere data

Dataene om forskjellige delstater er interessante, og vil være nyttige for å bygge ytterligere analyser og spørringer. Det er ett problem: de fleste data bruker forkortelser på to bokstaver for delstatskoder, ikke fullt navn på delstatene. For å bruke slike data trenger du en måte å knytte navn på delstater til forkortelser.

Du har flaks. En annen offentlig datakilde gjør akkurat det, men dataene må formes ganske mye før du kan kombinere dem med tabellen for solbriller.

For å importere data om forkortelser for delstater i redigeringsprogrammet for Power Query velger du Ny kilde > Nett fra gruppen Ny spørring i fanen Start på båndet.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser vinduet for Power Query-redigering som velger Nett fra Ny kilde.

I dialogboksen Fra nettsted skriver du inn URL for nettstedet med forkortelser for delstater: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations.

I vinduet Navigator velger du tabellen Codes and abbreviations for U.S. states, federal district, territories, and other regions, og deretter velger du OK. Tabellen åpnes i redigeringsprogrammet for Power Query.

Fjern alle kolonner bortsett fra navn og status for område, navn og status for region og ANSI. For å beholde bare disse kolonnene, holder du nede Ctrl og velger kolonnene. Så høyreklikker du enten på en av kolonneoverskriftene og velger Fjern andre kolonner, eller så velger du, fra gruppen Behandle kolonner i fanen Start, Fjern andre kolonner.

Slipp ned pilen ved siden av navnet og statusen til region_1 Kol onne overskriften, og velg filtre som > er lik. I dialogboksen Filtrer rader åpner du feltet Skriv inn eller velg verdi ved siden av er lik og velger State. Velg OK.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser båndet for spørringen for Power Query-redigerings flitrering av rader.

Med ekstra verdier som Federal district og island fjernet, har du nå en liste over de 50 delstatene og deres offisielle forkortelser på to bokstaver. Du kan gi nye, mer logiske navn på kolonnene, for eksempel Navn på delstat, Status og Forkortelse ved å høyreklikke på kolonneoverskriftene og velge Gi nytt navn.

Legg merke til at alle disse trinnene blir registrert under Brukte trinn i ruten Spørringsinnstillinger.

Den formede tabellen ser nå slik ut:

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser Power Query-redigering med brukte trinn i spørringsinnstillinger-ruten.

Gi tabellen nytt navn Delstatskoder i feltet Egenskaper i Spørringsinnstillinger.

Med den formede tabellen Delstatskoder kan du nå kombinere disse to tabellene til en. Siden tabellene du nå har er et resultat av spørringer du brukte på dataene, kalles de også spørringer. Det finnes to hovedmåter å kombinere spørringer på: flette og tilføye.

Når du har én eller flere kolonner, som du ønsker å legge til i en annen spørring, må du flette spørringene. Når du har flere rader med data, som du vil legge til i en eksisterende spørring, må du tilføye spørringen.

I dette tilfellet ønsker du å flette spørringen Delstatskoder med spørringen Beste delstater for solbriller. For å flette spørringene må du bytte til spørringen Beste delstater for solbriller ved å velge den fra ruten Spørringer på venstre side av redigeringsprogrammet for Power Query. Deretter velger du Slå sammen spørringer fra gruppen Kombiner i fanen Start på båndet.

I vinduet Slå sammen åpner du feltet for å velge Delstatskoder fra de andre tilgjengelige spørringene. Velg kolonnen som skal samsvare fra hver tabell, i dette tilfellet Delstat fra spørringen Beste delstater for solbriller og Navn på delstat fra spørringen Delstatskoder.

Hvis du får opp en dialogboks for Personvernnivåer, velg Ignorer kontroll av personvernnivåer for denne filen og velg deretter Lagre. Velg OK.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser flett spørringer-vinduet.

En ny kolonne kalt Delstatskoder vises til høyre for tabellen Beste delstater for salg av solbriller. Den inneholder spørringen etter delstatskode som du slo sammen med spørringen for beste stater for salg av solbriller. Alle kolonnene fra den flettede tabellen blir kondensert til kolonnen Delstatskoder. Du kan utvide den flettede tabellen og inkludere bare kolonnene du ønsker.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser Statuskoder-kolonnen.

For å utvide den flettede tabellen og velge hvilke kolonner som skal inkluderes kan du velge ikonet Utvid i kolonneoverskriften. I dialogboksen Utvid velger du kun kolonnen Forkortelse. Fravelg Bruk opprinnelig kolonnenavn som prefiks, og velg deretter OK.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser Statuskode-forkortelse-kolonnen.

Obs!

Du kan prøve deg frem for hvordan du vil ta med tabellen Delstatskoder. Gjør noen eksperimenter, og hvis du ikke liker resultatene, sletter du bare trinnet fra listen Brukte trinn i ruten Spørringsinstillinger. Det er som en gratis oppussing, som du kan gjøre så mange ganger du vil, inntil utvidelsesprosessen ser ut slik du ønsker.

Hvis du vil ha en mer utfyllende beskrivelse av formene og kombineringen av data, kan du se Forme og kombinere data i Power BI Desktop.

Vi har nå en enkelt spørring (tabell) som kombinerer to datakilder, hvor begge har blitt bearbeidet for å dekke behovene våre. Denne spørringen kan brukes som utgangspunkt for mange andre interessante datakoblinger, som folketall, velstandsnivå, eller fritidstilbud i delstatene.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser Spørringsinnstillinger-ruten i Power Query-redigering.

Enn så lenge har du nok data til å opprette en interessant rapport i Power BI Desktop. Siden dette er en milepæl bør du ta i bruk endringene i redigeringsprogrammet for Power Query og laste dem inn i Power BI Desktop ved å velge Lukk og bruk fra fanen Start på båndet. Du kan også velge kun Bruk for å holde spørringen åpen i redigeringsprogrammet for Power Query mens du arbeider i Power BI Desktop.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser Lukk og Bruk-alternativet.

Du kan utføre flere endringer i en tabell etter at den er lastet inn i Power BI Desktop, og laste modellen inn på nytt for å ta i bruk endringer du gjør. hvis du vil åpne Power Query redigerings program fra Power BI Desktop, velger du transformer Datahjem -fanen på Power BI Desktop båndet.

Bygge rapporter

I visningen Rapport i Power BI Desktop kan du bygge visualiseringer og rapporter. Visningen Rapport har seks hovedområder:

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser Rapportvisning.

 1. Båndet øverst, som viser vanlige oppgaver i tilknytning til rapporter og visualiseringer.
 2. Lerretet i midten, hvor visualiseringer blir opprettet og plassert.
 3. Faneområdet for sider i bunnen, som lar deg velge eller legge til rapportsider.
 4. Ruten Filtre, hvor du kan filtrere visualiseringer av data.
 5. Ruten Visualiseringer, hvor du kan legge til, endre og tilpasse visualiseringer, og bruke detaljvisning.
 6. Ruten Felt, som viser tilgjengelige felter i spørringene. Du kan dra disse feltene inn på lerretet, ruten Filtre, eller ruten Visualiseringer for å opprette og endre visualiseringer.

Du kan utvide og skjule rutene Filtre, Visualiseringer og Felt ved å velge pilene i toppen av rutene. Å skjule rutene gir mer plass på lerretet for å lage kule visualiseringer.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser Felt-ruten.

For å opprette en enkel visualisering kan du rett og slett velge et hvilket som hest felt i listen over felter, eller dra feltet fra listen Felt inn på lerretet. Dra for eksempel feltet Delstat fra Beste delstater for salg av solbriller inn på lerretet, og se hva som skjer.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser Dra status-feltet for å opprette en kart-visualisering.

Se der! Power BI Desktop forstod at feltet Delstat inneholdt data med geolokasjoner og opprettet automatisk en kartbasert visualisering. Visualiseringen viser datapunkter for de 40 delstatene i datamodellen.

Ruten Visualiseringer viser informasjon om visualiseringen og lar deg endre den.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser ruten for visualiseringer.

 1. Ikonene viser typen visualisering som ble opprettet. Du kan endre typen til en merket visualisering ved å velge et annet ikon, eller opprette en ny visualisering ved å velge et ikon uten å ha merket en eksisterende visualisering.
 2. Alternativet Felt i ruten Visualiseringer lar deg dra datafelter til Forklaring og andre feltbrønner i ruten.
 3. Alternativet Format lar deg bruke formatering og andre kontroller på visualiseringer.

Alternativene som er tilgjengelige i områdene Felt og Format avhenger av hvilken type visualisering og data du har.

Du ønsker at kartvisualiseringen bare skal vise de 10 delstatene som har best vær. For bare å vise de 10 beste delstatene kan du, i ruten Filtre, holde pekeren over Delstat er (Alle) og utvide pilen som kommer opp. Under Filtertype bruker du nedtrekksmenyen og velger Topp N. Under Vis elementer velger du Nederst fordi du vil vise elementene som har lavest numerisk rangering, og skriver inn 10 i neste felt.

Dra feltet Weather fra ruten Felt inn i feltet Etter verdi, og velg deretter Bruk filter.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser Vær-filteret.

Du ser nå kun de 10 delstatene som har best vær i kartvisualiseringen.

Gi visualiseringen et nytt navn ved å velge ikonet Format i ruten Visualiseringer, velge Tittel og skrive Topp 10 delstater med best vær under Titteltekst.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser feltet Endre tittel i ruten for visualiseringer.

For å legge til en visualisering som viser navnene på de 10 delstatene med best vær og rangering fra 1 til 10 kan du velge et tomt område på lerretet og deretter velge ikonet Stående stolpediagram fra ruten Visualiseringer. I ruten Felt velger du Delstat og Weather. Et stående stolpediagram som viser de 40 delstatene i spørringen, rangert numerisk fra høyest til lavest, eller dårligst til best vær.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser visualiseringer av stolpediagram.

For å endre rekkefølgen på rangeringen slik at nummer 1 vises først kan du velge ellipsen Flere alternativer øverst til høyre i visualiseringen, og velge Sorter stigende i menyen.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser alternativet Sorter stigende.

For å begrense tabellen til de 10 beste statene kan du bruke samme filter for de nederste 10 som du brukte på kartvisualiseringen.

Gi visualiseringen nytt navn på samme måte som for kartvisualiseringen. I seksjonen Format i ruten Visualiseringer kan du også endre Y-akse > Tittel på akse fra Weather til Rangering etter vær for å gjøre den litt mer forståelig. Slå så velgeren for Y-akse Av. Sett Zoom-glidebryteren til På, og sett Dataetiketter til På. Til slutt kan du justere zoom-glidebryteren langs Y-aksen til de stablede kolonnene fyller diagrammet.

Nå vises de 10 beste statene etter vær i rangert rekkefølge sammen med tallrangeringen.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser det ferdige stolpediagrammet.

Du kan lage lignende eller andre visualiseringer for feltene Affordability og Overall ranking, eller kombinere flere felter til en visualisering. Du kan lage alle slags interessante rapporter og visualiseringer. Disse visualiseringene med Tabell og Linjediagram og gruppert stolpediagram viser de 10 delstatene med best vær sammen med kostnadsmessig og sammenlagt rangering:

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser tabellen i tillegg til visualiseringer av linje- og grupperte kolonner.

Du kan vise forskjellige visualiseringer på forskjellige rapportsider. Velg symbolet + ved siden av de eksisterende sidene på linjen med sider for å legge til en ny side, eller velg Sett inn > Ny side i fanen Start på båndet. For å gi en side nytt navn kan du dobbeltklikke på sidenavnet i linjen med sider, eller høyreklikke på det og velge Gi nytt navn til side, og deretter skrive det nye navnet. Velg siden fra linjen med sider for å gå til en annen side i rapporten.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser Sider-feltet.

Du kan legge til tekstbokser, bilder og knapper på rapportsidene fra gruppen Sett inn i fanen Start. For å innstille formateringsalternativer for visualiseringer merker du en visualisering og velger deretter ikonet Format i ruten Visualiseringer. For å konfigurere sidestørrelser, bakgrunner og annen sideinformasjon velger du ikonet Format uten at en visualisering er merket.

Når du er ferdig med å opprette sider og visualiseringer velger du Fil > Lagre og lagrer rapporten.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser den ferdige rapportsiden.

Hvis du vil ha mer informasjon om rapporter, kan du se Rapportvisning i Power BI Desktop.

Dele arbeidet

Nå som du har en Power BI Desktop-rapport kan du dele den med andre. Det finnes flere måter å dele arbeidet på. Du kan distribuere .pbix-rapportfilen som enhver annen fil, du kan laste opp .pbix-filen i Power BI-tjenesten, eller du kan publisere direkte fra Power BI Desktop til Power BI-tjenesten. Du må ha en Power BI-konto for å kunne publisere og laste opp rapporter i Power BI-tjenesten.

For å publisere til Power BI-tjenesten fra Power BI Desktop kan du, fra fanen Start på båndet, velge Publiser.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser alternativet Publiser.

Du kan bli bedt om å logge på Power BI, eller velge et mål.

Når publiseringsprosessen er fullført vil du se følgende dialog:

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser meldingen Publisert.

Når du velger koblingen for å åpne rapporten i Power BI, vil rapporten åpnes i Power BI-området ditt under Mitt arbeidsområde > Rapporter.

En annen måte å dele arbeidet på er å laste det inn fra i Power BI-tjenesten. Gå til https://app.powerbi.com for å åpne Power BI i en nettleser. På siden Start i Power BI kan du velge Hent data nede til høyre for å starte prosessen med å laste inn Power BI Desktop-rapporten.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser alternativet Hent data.

På neste side velger du Hent fra seksjonen Filer.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser skjermen Hent data.

Velg Lokal fil på neste side. Gå til og velg filen .pbix fra Power BI Desktop, og velg Åpne.

Etter at filen blir importert kan du se den listet under Mitt arbeidsområde > Rapporter i venstre rute i Power BI-tjenesten.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser en fil importert til Power BI.

Når du velger filen vil første side av rapporten vises. Du kan velge andre sider fra fanene til venstre i rapporten.

Du kan gjøre endringer i en rapport i Power BI-tjenesten ved å velge Flere alternativer > Rediger fra toppen av rapportlerretet.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser alternativet Rediger.

Hvis du vil lagre endringene, velger du Fil Lagre > en kopi.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser alternativet Lagre.

Du kan lage alle slags interessante visualobjekter i Power BI-tjenesten fra rapporten, som du kan feste til et instrumentbord. Hvis du vil lære mer om instrumentbord i Power BI-tjenesten, kan du se Tips til utforming av et flott instrumentbord. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter, deler og endrer instrumentbord, kan du se Dele et instrumentbord.

Hvis du vil dele en rapport eller et instrumentbord, kan du velge Del rapport øverst på siden for den åpne rapporten eller instrumentbordet, eller velge ikonet Del ved siden av navnet på rapporten eller instrumentbordet i listene Mitt arbeidsområde Rapporter eller Mitt arbeidsområde > > > Instrumentbord.

Fullfør skjermen Del rapport eller Del instrumentbord for å sende en e-post eller hente en kobling for å dele rapporten eller instrumentbordet med andre.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser skjermen Del rapport.

Det finnes mange overbevisende datarelaterte sammenstillinger og visualiseringer du kan lage med Power BI Desktop og Power BI-tjenesten.

Neste trinn

Power BI Desktop støtter tilkobling til en diagnoseport. Med diagnoseporten kan andre verktøy koble til og utføre stakksporing for diagnoseformål. Når du bruker diagnoseporten støttes ikke utføring av endringer i modellen. Endringer til modellen kan føre til korrumpering og datatap.

Hvis du vil ha mer informasjon om de mange mulighetene i Power BI Desktop, kan du sjekke ut følgende ressurser: