Hva er Power BI?

Power BI er en samling med programvaretjenester, apper og koblinger som sammen transformerer dine urelaterte datakilder til sammenhengende, visuelt imponerende og interaktiv innsikt. Dataene dine kan være et Excel-regneark eller en samling av skybaserte og lokale hybride datalagre. Med Power BI kan du enkelt koble til datakilder, visualisere og oppdage hva som er viktig, og dele dette med de du ønsker.

De ulike delene i Power BI

Power BI består av flere elementer som fungerer sammen, som starter med disse tre grunnelementene:

  • En skrivebordsapp for Windows som heter Power BI Desktop.
  • En nettbasert SaaS-tjeneste (programvare som en tjeneste) som heter Power BI-tjenesten.
  • Power BI -mobilapper for Windows-, iOS- og Android-enheter.

Skjermbilde av diagram over Power BI Desktop, Power BI-tjenesten og Power BI for mobilenheter som viser deres integrasjon.

Disse tre elementene – —Power BI Desktop, Power BI-tjenesten og Power BI-mobilapper— – er utformet slik at du kan opprette, dele og forbruke bedriftsinnsikt på en måte som er mest mulig effektiv for deg eller rollen din.

Utover disse tre inneholder Power BI også to andre elementer:

  • Power BI Report Builder, for å opprette sideformaterte rapporter som skal deles i Power BI-tjenesten. Les mer om sideformaterte rapporter senere i denne artikkelen.
  • Rapportserver for Power BI, en lokal rapportserver der du kan publisere Power BI-rapportene dine etter at du har opprettet dem i Power BI Desktop. Les mer om rapportserveren for Power BI senere i denne artikkelen.

Slik samsvarer Power BI med rollen din

Måten du bruker Power BI på, avhenger av rollen din i et prosjekt eller team. Andre personer i andre roller kan bruke Power BI annerledes.

For eksempel bruker du kanskje hovedsakelig Power BI-tjenesten til å vise rapporter og instrumentbord. Din tallknusende medarbeider som skriver bedriftsrapporter, bruker kanskje i høy grad Power BI Desktop eller Power BI Report Builder til å opprette rapporter og deretter publisere disse rapportene til Power BI-tjenesten, der du viser dem. En annen medarbeider, i salgsavdelingen, bruker kanskje hovedsakelig Power BI-telefonappen til å overvåke fremdriften til salgstallene og til å skaffe seg detaljer rundt nye salgsmuligheter.

Hvis du er en utvikler, kan du bruke Power BI-API-er til å sende data inn i datasett eller for å bygge inn instrumentbord og rapporter i dine egne egendefinerte programmer. Har du en god idé for et nytt visualobjekt? Bygg det selv og del det med andre.

Det kan også hende du bruker hvert element av Power BI på ulike tidspunkter, avhengig av hva du prøver å oppnå eller rollen din for et gitt prosjekt.

Måten du bruker Power BI på, kan være basert på hvilken funksjon eller tjeneste i Power BI som er det beste verktøyet i en gitt situasjon. Du kan for eksempel bruke Power BI Desktop til å opprette rapporter om statistikker for kundeengasjement for teamet ditt, og du kan vise beholdnings- og produksjonsfremdriften i et sanntids-instrumentbord i Power BI-tjenesten. Du kan opprette en sideformatert rapport med e-fakturaer basert på et Power BI-datasett. Du har tilgang til alle delene av Power BI, og det er det som gjør Power BI så fleksibel og appellerende.

Utforsk dokumenter som gjelder for din rolle:

Arbeidsflyten til Power BI

Én vanlig arbeidsflyt i Power BI begynner ved å koble til datakilder i Power BI Desktop og bygge en rapport. Deretter publiserer du denne rapporten fra Power BI Desktop til Power Bi-tjenesten og deler den, slik at forretningsbrukere i Power Bi-tjenesten og på mobile enheter kan vise og samhandle med rapporten.

Denne arbeidsflyten er vanlig, og den viser hvordan de tre hovedelementene i Power BI utfyller hverandre.

Her er en detaljert sammenligning av Power BI Desktop og Power BI-tjenesten.

Bruk verktøyet for distribusjon av data samle bånd

i Power BI-tjenesten kan du bruke verktøyet for distribusjons data samle bånd til å teste innholdet før du frigir det til brukerne. Verktøyet for distribusjon av data samle bånd kan hjelpe deg med å distribuere rapporter, instrument bord, data sett og paginerte-rapporter. les om hvordan du kommer i gang med distribusjons data samle bånd i Power BI-tjenesten.

Sideformaterte rapporter i Power BI-tjenesten

En annen arbeidsflyt innebærer sideformaterte rapporter i Power BI-tjenesten. Organisasjonsrapportutviklere utformer sideformaterte rapporter som skal skrives ut eller deles. De kan også dele disse rapportene i Power BI-tjenesten. De kalles sideformaterte, fordi de er formatert til å passe fint på en side. De brukes ofte til operative rapporter eller til å skrive ut skjemaer som fakturaer eller utskrifter. De viser alle dataene i en tabell, selv om tabellen går over flere sider. Power BI Report Builder er det frittstående verktøyet for redigering av sideformaterte rapporter.

Skjermbilde av sideformatert rapport i Power BI-tjenesten.

Les mer om sideformaterte rapporter i Power BI-tjenesten.

Lokal rapportering med rapportserver for Power BI

Hva om du trenger å beholde rapportene lokalt, for eksempel bak en brannmur? Les videre.

Du kan opprette, distribuere og administrere Power BI-rapporter i Power BI Desktop og sideformaterte rapporter i Report Builder, med bruksklare verktøy og tjenester som rapportserveren for Power BI gir deg.

Skjermbilde av diagram over Power BI Report Server, Power BI-tjenesten og Power BI for mobilenheter som viser deres integrasjon.

Rapportserver for Power BI er en løsning som du distribuerer bak brannmuren og deretter bruker for å levere rapportene til den rette brukeren på flere måter. Det kan være at brukerne viser rapportene i en nettleser, på en mobil enhet eller som en e-postmelding. Og siden rapportserver for Power BI er kompatibel med Power BI i skyen, kan du flytte til skyen når du er klar.

Finn ut mer om Rapportserveren for Power BI.

Neste trinn