Power BI-tjenestefunksjoner etter lisenstypePower BI service features by license type

Det finnes to typer Power BI brukerlisenser: gratis og Pro.There are two kinds of Power BI per-user licenses: free and Pro. Hvilken type lisens en bruker trenger, bestemmes av hvor innholdet lagres, og hvordan de samhandler med innholdet.Which type of license a user needs is determined by where content is stored and how they'll interact with that content. Hvor innholdet kan lagres bestemmes av organisasjonens abonnementstype.Where content can be stored is determined by your organization's subscription type.

Abonnementer og lisenstyperSubscriptions and license types

Én type abonnement, Power BI Premium, gir brukere med en gratis lisens mulighet til å endre på innhold i arbeidsområder som er tilordnet Premium-kapasiteten.One type of subscription, Power BI Premium, allows users with a free license to act on content in workspaces that are assigned to Premium capacity. Utenfor Premium-kapasitet kan en bruker med en kostnadsfri lisens bare bruke Power BI-tjenesten til å koble til data og opprette rapporter og instrumentbord i Mitt arbeidsområde.Outside of Premium capacity, a user with a free license can only use the Power BI service to connect to data and create reports and dashboards in My Workspace. De kan ikke dele innhold med andre eller publisere innhold på andre arbeidsområder.They can't share content with others or publish content to other workspaces. Hvis du vil ha mer informasjon arbeidsområdetypene, kan du ta en titt på Arbeidsområdetyper.To learn more about workspace types, see Types of workspaces. For å finne ut mer om Power BI Premium, kan du se Hva er Power BI Premium?To discover more about Power BI Premium, see What is Power BI Premium?

Et standard Power BI-abonnement bruker delt kapasitet.A standard Power BI subscription uses shared capacity. Hvis innhold lagres i en delt kapasitet, kan brukere som er tilordnet en Power BI Pro-lisens bare samarbeide med andre Power BI Pro-brukere.If content is stored in shared capacity, users who are assigned a Power BI Pro license can collaborate only with other Power BI Pro users. De kan benytte innhold delt av andre brukere, publisere innhold til apparbeidsområder, dele instrumentbord og abonnere på instrumentbord og rapporter.They can consume content shared by other users, publish content to app workspaces, share dashboards, and subscribe to dashboards and reports. Når arbeidsområder er i Premium-kapasitet, kan Pro-brukere distribuere innhold til brukere som ikke har en Power BI Pro-lisens.When workspaces are in Premium capacity, Pro users may distribute content to users who don't have a Power BI Pro license.

Tabellen nedenfor oppsummerer de grunnleggende egenskapene for hver lisenstype.The table below summarizes the basic capabilities of each license type.

LisenstypeLicense type Egenskaper når arbeidsområdet er i en delt kapasitetCapabilities when workspace is in shared capacity Flere egenskaper når arbeidsområdet er i Premium-kapasitetAdditional capabilities when workspace is in Premium capacity
Power BI (gratis)Power BI (free) Tilgang til innhold i Mitt arbeidsområdeAccess to content in My Workspace Bruk innhold delt med demConsume content shared with them
Power BI ProPower BI Pro Publiser innhold til andre arbeidsområder, dele instrumentbord og abonnere på instrumentbord og rapporter, del med brukere som har Pro-lisensPublish content to other workspaces, share dashboards, subscribe to dashboards and reports, share with users who have a Pro license Distribuer innhold til brukere som har gratis lisenserDistribute content to users who have free licenses

Du finner en sammenligning av Power BI Pro og Power BI Premium under Sammenligning av funksjoner i Power BI i Priser for Power BI.For a comparison of Power BI Pro and Power BI Premium, see the Power BI features comparison section of Power BI pricing.

For å finne ut mer om egenskapene som lisensen din tilbyr, kan du se Funksjonstilgjengelighet for brukere med gratislisenser og Lisenstyper for Power BI-forbrukere.To learn more about the capabilities your license provides, see Feature availability for users with free licenses and Types of licenses for Power BI consumers.

Neste trinnNext steps