Veiledet læring for Microsoft Power BI

Start læringsprosessen med denne trinnvise samlingen av kurs, og forstå de omfattende og kraftfulle mulighetene i Microsoft Power BI.