Feilsøk delrapporter i Power BI paginerte rapporter

GJELDER FOR: ✔️   Power   BI Report Builder ✔️   Power         BI-tjenesten ❌   Power BI     Desktop

Noen ganger når du bruker delrapporter i paginerte-rapporter, kan det hende du får et uventet resultat, eller at funksjonen ikke fungerer som forventet. Denne artikkelen inneholder løsninger for vanlige problemer ved bruk av delrapporter. En delrapport er et rapportelement som viser en annen rapport inne i den paginerte hovedrapporten. Se delrapporter i Power BI paginerte rapporter for mer bakgrunn.

Fant ikke delrapport

Beskrivelse: Delrapporten gjengis ikke. En feilmelding vises i stedet.

Melding

Finner ikke del delrapporten ‘Delrapport1 på den angitte plasseringen. CustomerDetails. Kontroller at delrapporten er publisert, og at navnet er riktig."

Mulige årsaker

 • En de rapport med det angitte navnet finnes ikke i samme arbeidsområde eller app som hovedrapporten.
 • Brukeren har ikke tilgang til delrapporten.
 • Antallet delrapporter i hovedrapporten har nådd grensen for delrapport (50 delrapporter).

Feilsøkingstrinn

I et arbeidsområde

 • Kontroller at det finnes en rapport med navnet i feilmeldingen. Navnet skiller mellom store og små bokstaver.

I en app

 • Kontroller at det finnes en rapport med navnet i feilmeldingen i appen. Kontakt forfatteren av appen hvis du trenger mer hjelp.

Hvis rapporten er delt

 1. Kontroller at rapporten med navnet i feilmeldingen er delt med deg.
 2. Hvis rapporten finnes, kontroller at eiernavnet er det samme for hovedrapporten og delrapporten. Deretter kontakter du eieren av hovedrapporten med denne informasjonen.

Delrapporten gjengir uventet innhold

Mulig årsak

Power BI gjør det mulig for brukere å ha flere rapporter med samme navn i samme arbeidsområde

Feilsøkingstrinn (for rapportforfattere)

 1. Åpne hovedrapporten i Power BI Report Builder og finn navnet på delrapporten.
 2. Se etter rapporter med samme navn i arbeidsområdet.
 3. Finn den forventede rapporten, og gi resten et nytt navn.

For ikke-forfattere: Kontakt forfatteren.

Feil ved henting av data

Beskrivelse: Henting av data feiler under gjengivelse av delrapporten. Delrapporten gjengis ikke. En feilmelding vises i stedet.

Melding

"Henting av data mislyktes for delrapporten,"Delrapport1", som er plassert på: 'InvoiceDetails'. Se loggfilene for mer informasjon."

Feilsøkingstrinn

Samme som de generelle feilsøkingstrinnene for rapporter med datatilgangsproblemer.

Feil ved gjengivelse: Uspesifiserte parametere

Beskrivelse: Gjengivelse av delrapport mislykkes på grunn av uspesifiserte parametere. Delrapporten har obligatoriske parametere, men hovedrapporten definerer ikke alle.

Melding

“Én eller flere parametere ble ikke angitt for delrapporten 'Delrapport1', på plasseringen: 'SubreportAWithDS'."

Feilsøkingstrinn (for rapportforfatteren)

 1. Åpne hovedrapporten i Power BI Report Builder.
 2. Åpne delrapporten i Power BI Report Builder.
 3. Sjekk at settet med parametre som sendes inne i delrapportelementet i hovedrapporten samsvarer med settet av parametre i delrapporten.

For ikke-forfattere: Kontakt forfatteren.

Feil ved gjengivelse: Grense for rekursjon

Beskrivelse: Gjengivelse av delrapport mislykkes på grunn av grensen for rekursjon. Del rapporter kan ikke nestes dypere enn 20 nivåer.

Melding

“Rapporten eller delrapporten har en rekursiv delrapport, ‘Delrapport1’, som har overskredet maksimumsgrensen for rekursjon.”

Feilsøkingstrinn (for rapportforfattere)

 • Reduser nesting.
 • Utform rapportstrukturen på nytt.

Andre feil

Beskrivelse: Feil som ikke faller inn i noen av de foregående kategoriene.

Melding

“Feil: Delrapport kunne ikke vises.”

Mulige årsaker

 • Flere feil under gjengivelse av delrapporter, for eksempel, ikke samsvar mellom parametre ved datahentingsproblemer.
 • Uventede feil.

Feilsøkingstrinn (for rapportforfattere)

 1. Kontroller at del rapporten kan gjengis direkte.
 2. Hvis del rapporten kan gjengis, må du kontrollere parameterne i både delrapporten og hovedrapporten.
 3. Sørg for at hovedrapporten ikke har mer enn 50 unike delrapporter, og at del rapporten ikke er nestet dypere enn 20 nivåer.
 4. Hvis du ikke kan løse problemet, kontakter Power BI kundestøtte.

For ikke-forfattere: Kontakt forfatteren.

Neste trinn

Delrapporter i Power BI paginerte rapporter

Vis en paginert rapport i Power BI-tjenesten

Har du flere spørsmål? Prøv Power BI-fellesskapet