Konfigurere tilgang for mobilapper i Power BI eksternt til rapportserver

Gjelder:

iPhone Android-telefon
iOS Android

I denne artikkelen kan du se hvordan man bruker organisasjonens MDM-verktøy for å konfigurere mobilappene for Power BI, slik at de får tilgang til rapportserveren. IT-administratorer kan opprette en policy for appkonfigurasjon med den nødvendige informasjonen som sendes til appen.

Når rapportservertilkoblingen er konfigurert, kan brukere av mobilappene for Power BI mye enklere koble til organisasjonens rapportserver.

Å opprette policyen for appkonfigurasjon i MDM-verktøyet

Dette er fremgangsmåten du som administrator følger, for å opprette policyen for appkonfigurasjon i Microsoft Intune. Trinnene og hvordan man bygger policyen for appkonfigurasjon kan være annerledes i andre MDM-verktøy.

 1. Koble til MDM-verktøyet.
 2. Opprett og gi navn på en ny policy for appkonfigurasjon.
 3. Velg hvilke brukere du skal distribuere denne policyen for appkonfigurasjon til.
 4. Opprett nøkkelverdipar.

Den følgende tabellen forklarer parene.

Nøkkel Type Beskrivelse
com.microsoft.powerbi.mobile.ServerURL Streng Nettadresse for rapportserver
Skal begynne med http/https
com.microsoft.powerbi.mobile.ServerUsername Streng [valgfri]
Brukernavnet som brukes for koble til serveren.
Hvis det ikke finnes et brukernavn, ber appen brukeren om å skrive inn et brukernavn for tilkoblingen.
com.microsoft.powerbi.mobile.ServerDisplayName Streng [valgfri]
Standardverdien er «Rapportserver»
Et egendefinert navn som brukes i appen for å representere serveren
com.microsoft.powerbi.mobile.OverrideServerDetails Boolsk Standardverdien er Sann
Når den er angitt til Sann, overstyrer dette eventuelle rapportserverdefinisjoner som allerede finnes på den mobile enheten. Eksisterende servere som allerede er konfigurert, slettes.
Hvis overstyring er angitt til Sann forhindres også brukeren fra å fjerne den konfigurasjonen.
Hvis den er angitt til «Usann», legges den sendte verdiene til, og rører ingen eksisterende innstillinger.
Hvis den samme nettadressen for server allerede er konfigurert i mobilappen, beholdes konfigurasjonen i appen slik den er. Brukeren blir ikke bedt om å godkjenne den samme serveren på nytt i appen.

Her ser du et eksempel på hvordan man angir konfigurasjonspolicyen ved bruk av Intune.

Konfigurasjonsinnstillinger for Intune

Sluttbruker som kobler seg til en rapportserver

La oss si at du har publisert policyen for appkonfigurasjon for en distribusjonsliste. Når brukere og enheter på denne distribusjonslisten starter mobilappen, skjer dette.

 1. De ser en melding om at mobilappen er konfigurert med en rapportserver, og de trykker deretter på Logg på.

  Å logge seg på rapportserveren

 2. Rapportserverdetaljene er allerede fylt ut på Connect to server-siden. De trykker på Koble til.

  Rapportserverdetaljene er fylt inn

 3. De skriver inn et passord for å godkjenne, og trykker deretter på Logg på.

  Skjermbilde som viser passordoppføring med en påloggingsknapp.

Nå kan de vise og samhandle med KPI-er og Power BI-rapporter som er lagret på rapportserveren.

Neste trinn

Har du flere spørsmål? Prøv å spørre Power BI-fellesskapet