Power BI-rapportdatakilder i rapportserver for Power BI

Power BI-rapporter kan koble til en rekke datakilder. Det finnes ulike datakilder, avhengig av hvordan dataene brukes. Data kan importeres eller spørres direkte ved hjelp av DirectQuery eller en direkte tilkobling til SQL Server Analysis Services. Noen datakilder er tilgjengelige Power BI Desktop for rapportserver for Power BI, men støttes ikke når de publiseres rapportserver for Power BI.

Disse datakildene er spesifikke for Power BI-rapportene som brukes i rapportserver for Power BI. Hvis du vil ha informasjon om datakilder som støttes med paginerte rapporter (RDL), kan du se Datakilder som støttes av Reporting Services.

Viktig!

Alle datakilder i en Power BI Desktop-rapport må støtte konfigurert planlagt oppdatering.

Liste over støttede datakilder

Datakilde Bufrede data Planlagt oppdatering Live/DirectQuery
SQL Server-database Ja Ja Ja
SQL Server Analysis Services Ja Ja Ja
Azure SQL Database Ja Ja Ja
Azure Synapse Analytics (tidligere SQL Data Warehouse) Ja Ja Ja
Excel Ja Ja Nei
Access-database Ja Ja Nei
Active Directory Ja Ja Nei
Amazon Redshift Ja Nei Nei
Azure Blob Storage Ja Ja Nei
Azure Data Lake Store Ja Nei Nei
Azure HDInsight (HDFS) Ja Nei Nei
Azure HDInsight (Spark) Ja Nei Nei
Azure Table Storage Ja Ja Nei
Dynamics 365 (på nettet) Ja Nei Nei
Facebook Ja Nei Nei
Mappe Ja Ja Nei
Google Analytics Ja Nei Nei
Hadoop-fil (HDFS) Ja Nei Nei
IBM DB2-database Ja Ja Nei
Impala Ja Nei Nei
JSON Ja Ja Nei
Microsoft Exchange Ja Nei Nei
Microsoft Exchange Online Ja Nei Nei
MySQL-database Ja Ja Nei
OData-feed Ja Ja Nei
ODBC Ja Ja Nei
OLE DB Ja Ja Nei
Oracle Database Ja Ja Ja
PostgreSQL-database Ja Ja Nei
Power BI data sett i Power BI tjenesten Nei Nei Nei
Power BI data sett i rapportserver for Power BI Nei Nei Nei
R-skript Ja Nei Nei
Salesforce-objekter Ja Nei Nei
Salesforce-rapporter Ja Nei Nei
SAP Business Warehouse-server Ja Ja Ja
SAP HANA-database Ja Ja Ja
SharePoint-mappe (lokalt) Ja Ja Nei
SharePoint-liste (lokalt) Ja Ja Nei
SharePoint Online-liste Ja Nei Nei
Snowflake Ja Nei Nei
Sybase-database Ja Ja Nei
Teradata Ja Ja Ja
Tekst/CSV Ja Ja Nei
Nett Ja Ja Nei
XML Ja Ja Nei
appFigures (Beta) Ja Nei Nei
Azure Analysis Services-database Ja Nei Ja
Azure Cosmos DB (Beta) Ja Nei Nei
Azure HDInsight Spark (Beta) Ja Nei Nei
Common Data Service (Beta) Ja Nei Nei
comScore Digital Analytix (Beta) Ja Nei Nei
Dynamics 365 for Customer Insights (Beta) Ja Nei Nei
Dynamics 365 for Financials (Beta) Ja Nei Nei
GitHub (Beta) Ja Nei Nei
Google BigQuery (Beta) Ja Nei Nei
IBM Informix-database (beta) Ja Nei Nei
IBM Netezza (Beta) Ja Nei Nei
Kusto (Beta) Ja Nei Nei
MailChimp (Beta) Ja Nei Nei
Microsoft Azure Consumption Insights (beta) Ja Nei Nei
Mixpanel (Beta) Ja Nei Nei
Planview Enterprise (Beta) Ja Nei Nei
Projectplace (Beta) Ja Nei Nei
QuickBooks Online (Beta) Ja Nei Nei
Smartsheet Ja Nei Nei
Spark (Beta) Ja Nei Nei
SparkPost (Beta) Ja Nei Nei
SQL Sentry (Beta) Ja Nei Nei
Stripe (Beta) Ja Nei Nei
SweetIQ (Beta) Ja Nei Nei
Troux (Beta) Ja Nei Nei
Twilio (Beta) Ja Nei Nei
tyGraph (Beta) Ja Nei Nei
Vertica (Beta) Ja Nei Nei
Visual Studio Team Services (Beta) Ja Nei Nei
Webtrends (Beta) Ja Nei Nei
Zendesk (Beta) Ja Nei Nei

Viktig!

Sikkerhet på radnivå som er konfigurert på datakilden, bør fungere for bestemte DirectQuery (SQL Server, Azure SQL Database, Oracle og Teradata) og live-tilkoblinger, forutsatt at Kerberos er riktig konfigurert i miljøet.

Liste over støttede godkjenningsmetoder for oppdatering av modell

Rapportserver for Power BI støtter ikke OAuth-basert godkjenning for oppdatering av modell. Noen datakilder, som Excel eller Access-databaser, må benytte seg av separate trinn som Fil eller Nett for å koble til data.

Datakilde Anonym godkjenning Godkjenningsnøkkel Brukernavn og passord Windows-godkjenning
SQL Server-database Nei Nei Ja Ja
SQL Server Analysis Services Nei Nei Ja Ja
Nett Ja Nei Ja Ja
Azure SQL Database Nei Nei Ja Nei
Azure Synapse Analytics (tidligere SQL Data Warehouse) Nei Nei Ja Nei
Active Directory Nei Nei Ja Ja
Amazon Redshift Nei Nei Nei Nei
Azure Blob Storage Ja Ja Nei Nei
Azure Data Lake Store Nei Nei Nei Nei
Azure HDInsight (HDFS) Nei Nei Nei Nei
Azure HDInsight (Spark) Nei Nei Nei Nei
Azure Table Storage Nei Ja Nei Nei
Dynamics 365 (på nettet) Nei Nei Nei Nei
Facebook Nei Nei Nei Nei
Mappe Nei Nei Nei Ja
Google Analytics Nei Nei Nei Nei
Hadoop-fil (HDFS) Nei Nei Nei Nei
IBM DB2-database Nei Nei Ja Ja
Impala Nei Nei Nei Nei
Microsoft Exchange Nei Nei Nei Nei
Microsoft Exchange Online Nei Nei Nei Nei
MySQL-database Nei Nei Ja Ja
OData-feed Ja Ja Ja Ja
ODBC Ja Nei Ja Ja
OLE DB Ja Nei Ja Ja
Oracle Database Nei Nei Ja Ja
PostgreSQL-database Nei Nei Ja Nei
Power BI-tjeneste Nei Nei Nei Nei
R-skript Nei Nei Nei Nei
Salesforce-objekter Nei Nei Nei Nei
Salesforce-rapporter Nei Nei Nei Nei
SAP Business Warehouse-server Nei Nei Ja Nei
SAP HANA-database Nei Nei Ja Ja
SharePoint-mappe (lokalt) Ja Nei Nei Ja
SharePoint-liste (lokalt) Ja Nei Nei Ja
SharePoint Online-liste Nei Nei Nei Nei
Snowflake Nei Nei Nei Nei
Sybase-database Nei Nei Ja Ja
Teradata Nei Nei Ja Ja**
appFigures (Beta) Nei Nei Nei Nei
Azure Analysis Services-database (Beta) Nei Nei Nei Nei
Azure Cosmos DB (Beta) Nei Nei Nei Nei
Azure HDInsight Spark (Beta) Nei Nei Nei Nei
Common Data Service (Beta) Nei Nei Nei Nei
comScore Digital Analytix (Beta) Nei Nei Nei Nei
Dynamics 365 for Customer Insights (Beta) Nei Nei Nei Nei
Dynamics 365 for Financials (Beta) Nei Nei Nei Nei
GitHub (Beta) Nei Nei Nei Nei
Google BigQuery (Beta) Nei Nei Nei Nei
IBM Informix-database (beta) Nei Nei Nei Nei
IBM Netezza (Beta) Nei Nei Nei Nei
Kusto (Beta) Nei Nei Nei Nei
MailChimp (Beta) Nei Nei Nei Nei
Microsoft Azure Consumption Insights (beta) Nei Nei Nei Nei
Mixpanel (Beta) Nei Nei Nei Nei
Planview Enterprise (Beta) Nei Nei Nei Nei
Projectplace (Beta) Nei Nei Nei Nei
QuickBooks Online (Beta) Nei Nei Nei Nei
Smartsheet Nei Nei Nei Nei
Spark (Beta) Nei Nei Nei Nei
SparkPost (Beta) Nei Nei Nei Nei
SQL Sentry (Beta) Nei Nei Nei Nei
Stripe (Beta) Nei Nei Nei Nei
SweetIQ (Beta) Nei Nei Nei Nei
Troux (Beta) Nei Nei Nei Nei
Twilio (Beta) Nei Nei Nei Nei
tyGraph (Beta) Nei Nei Nei Nei
Vertica (Beta) Nei Nei Nei Nei
Visual Studio Team Services (Beta) Nei Nei Nei Nei
Webtrends (Beta) Nei Nei Nei Nei
Zendesk (Beta) Nei Nei Nei Nei

**Ved bruk av LDAP-godkjenning med Teradata (aktivert i Power BI Desktop ved å bruke kommando-ledetekst kommandoen ‘SETX PBI_EnableTeradataLdap true’) støttes ikke for modelloppdatering.

Rapportserveren for Power BI har en begrensning når du bruker nettdata: bare datafiler fra nettet kan oppdateres. Data basert på side eller etter eksempel, kan ikke oppdateres. Denne begrensningen eksisterer fordi M-uttrykkene som er opprettet med Web.BrowserContents og Web.Page, ikke kan oppdateres. Rapportserveren for Power BI kan bare oppdatere Web.Contents-datakilder.

Liste over støttede godkjenningsmetoder for DirectQuery

Rapportserver for Power BI støtter ikke OAuth-basert godkjenning for DirectQuery.

Datakilde Anonym godkjenning Godkjenningsnøkkel Brukernavn og passord Windows-godkjenning Integrert Windows-godkjenning
SQL Server-database Nei Nei Ja Ja Ja
SQL Server Analysis Services Nei Nei Ja Ja Ja
Azure SQL Database Nei Nei Ja Nei Nei
Azure Synapse Analytics (tidligere SQL Data Warehouse) Nei Nei Ja Nei Nei
Oracle Database Nei Nei Ja Ja Ja
SAP Business Warehouse-server Nei Nei Ja Nei Nei
SAP HANA-database Nei Nei Ja Ja Ja**
Teradata Nei Nei Ja Ja Ja

**SAP HANA støtter bare DirectQuery med integrert Windows-godkjenning når den brukes som relasjonsdatabase i den publiserte Power BI Desktop-filen (.pbix).

Neste trinn

Datakilder for Power BI-rapporter i Power BI-tjenesten

Nå som du har koblet til datakilden, kan du opprette en Power BI-rapport ved hjelp av data fra denne datakilden.

Har du flere spørsmål? Prøv å spørre Power BI-fellesskapet