Slik finner du produktnøkkelen for rapportserveren

Finn ut hvordan du finner produktnøkkelen for rapportserveren for Power BI for å installere serveren i et produksjonsmiljø.

Du har lastet ned rapportserveren for Power BI, og du har en SQL Server Enterprise Software Assurance-avtale. Eller du har kjøpt Power BI Premium. Du vil installere serveren i et produksjonsmiljø, men du trenger en produktnøkkel for å gjøre dette. Hvor er produktnøkkelen? Produktnøkkelen skal være ett av to steder, avhengig av hva du har kjøpt.

Obs!

Hvis du bruker en abonnementslisens for SQL Server som også gir bruksrettigheter til rapportserver for Power BI, kan du sende inn en støtteforespørsel gjennom programvareportalen du vanligvis bruker til å få hjelp i dette scenarioet.

Kjøpt Power BI Premium

Hvis du har kjøpt Power BI Premium, finner du produktnøkkelen for rapportserveren for Power BI på Kapasitetsinnstillinger-fanen i administratorportalen for Power BI. Dette er bare tilgjengelig for globale administratorer eller brukere som er tilordnet rollen som administrator for Power BI-tjenesten.

Nøkkel for rapportserveren for Power BI i Premium-innstillinger

Hvis du velger Nøkkel for rapportserveren for Power BI, skal det vises en dialogboks med produktnøkkelen. Du kan kopiere den og bruke den med installasjonen.

Produktnøkkel for rapportserveren for Power BI

Kjøpt Software Assurance-avtale

Hvis du har en avtale for SQL Server Enterprise SA, kan du få produktnøkkelen fra Volume Licensing Service Center. Se under den nyeste oppdateringspakken for den nyeste versjonen av SQL Server. Hvis du ikke ser den der, kan du se under RTM-utgaven for den nyeste versjonen av SQL Server.

Obs!

Du må se under nedlastingsdelen. Ikke nøkler-delen.

Skjerm bilde av SQL Server Enterprise, som viser Nedlastinger og nøkler-fanen med integreringsinformasjon for Power B I-rapporten.

Neste trinn

Installer rapportserver for Power BI
Installer Power BI Desktop for rapportserver for Power BI
Last ned Report Builder
Last ned SQL Server Data Tools (SSDT)

Har du flere spørsmål? Prøv å spørre Power BI-fellesskapet