Installer rapportserver for Power BI

Finn ut hvordan du installerer rapportserver for Power BI.

Last ned rapportserver for Power BI

Velg Last ned gratis prøveversjonLokal rapportering med rapportserver for Power BI.

Når du kjører filen PowerBIReportServer.exe, kan du velge gratis prøveversjon eller skrive inn produktnøkkelen din. Les videre for mer informasjon.

Før du installerer

Vi anbefaler at du ser gjennom Maskinvare- og programvarekrav for installering av rapportserveren for Power BI før du installerer rapportserveren for Power BI.

Viktig!

Du kan installere rapportserveren for Power BI i et miljø som har en skrivebeskyttet domenekontroller (RODC), men rapportserveren for Power BI trenger tilgang til en domenekontroller med lese-/skrivetilgang for å kunne fungere som den skal. Hvis rapportserveren for Power BI bare har tilgang til en RODC, kan det oppstå feil når du prøver å administrere tjenesten.

Produktnøkkel for rapportserveren for Power BI

Du kan få produktnøkkelen for rapportserveren for Power BI fra to forskjellige kilder:

 • Power BI Premium
 • SQL Server Enterprise Software Assurance (SA)

Les videre for mer informasjon.

Power BI Premium

Hvis du har kjøpt Power BI Premium, har du tilgang til produktnøkkelen for rapportserveren for Power BI på fanen Premium-innstillinger i administratorportalen for Power BI. Administrasjonsportalen er bare tilgjengelig for globale administratorer eller brukere som er tilordnet rollen som administrator for Power BI-tjenesten.

Premium-innstillinger

Hvis du velger Nøkkel for rapportserveren for Power BI, åpnes en dialogboks med produktnøkkelen. Du kan kopiere den og bruke den med installasjonen.

Produktnøkkel

SQL Server Enterprise Software Assurance (SA)

Hvis du har en avtale for SQL Server Enterprise SA, kan du få produktnøkkelen fra Volume Licensing Service Center.

Viktig!

Når du installerer rapportserver for Power BI på flere servere for et utskaleringsscenario, må alle servere bruke samme Power BI Premium-produktnøkkel eller SQL Server Enterprise Software Assurance (SA)-produktnøkkel.

Installere rapportserveren

Det er enkelt å installere rapportserveren for Power BI. Det kreves bare noen få trinn for å installere filene.

Du trenger ikke ha en SQL Serve-databasemotorserver tilgjengelig når du installerer. Du trenger en til å konfigurere Reporting Services etter installasjonen.

 1. Finn plasseringen av PowerBIReportServer.exe, og start installasjonsprogrammet.

 2. Velg Installere rapportserver for Power BI.

  Installer rapportserver for Power BI

 3. Velg en utgave du vil installere, og velg deretter Neste.

  Velg en utgave

  Velg enten en evaluerings- eller utviklerutgave.

  Utgave 2

  Hvis ikke kan du skrive inn produktnøkkelen som du fikk enten fra Power BI-tjenesten eller fra Volume License Service Center. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får produktnøkkelen, kan du se inndelingen Før du installerer ovenfor.

 4. Les og godta lisensvilkår og betingelser, og velg deretter Neste.

  Lisensvilkår

 5. Du må ha en tilgjengelig databasemotor hvor du kan lagre rapportserverdatabasen. Velg Neste for å bare installere rapportserveren.

  Bare installere filene

 6. Angi installasjonsplasseringen for rapportserveren. Velg Installer for å fortsette.

  Angi installasjonsbanen

  Standardbanan er C:\Program Files\Microsoft Power BI Report Server.

 7. Når konfigureringen er fullført, kan du velge Konfigurere rapportserveren for å starte konfigurasjonsbehandling for Reporting Services.

  Konfigurere rapportserveren

Konfigurer rapportserveren

Når du har valgt Konfigurere rapportserveren i oppsettet, vises konfigurasjonsbehandling for Reporting Services. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se konfigurasjonsbehandling for Reporting Services.

Du må opprette en rapportserverdatabase for å fullføre første konfigurasjon av Reporting Services. Du må ha en SQL Server-databaseserver for å fullføre dette trinnet.

Opprette en database på en annen server

Hvis du oppretter rapportserverdatabasen på en databaseserver på en annen maskin, må du endre tjenestekontoen for rapportserveren til en legitimasjonen som databaseserveren kjenner igjen.

Rapportserveren bruker den virtuelle tjenestekontoen som standard. Hvis du prøver å opprette en database på an annen server, mottar du kanskje følgende feil i trinnene for Bruke tilkoblingsrettigheter.

System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Windows NT user or group '(null)' not found. Check the name again.

Hvis du vil unngå denne feilen, kan du endre tjenestekontoen til en nettverkstjeneste eller en domenekonto. Hvis du endrer tjenestekontoen til en nettverkstjeneste, tillegges rettigheter i maskinkontoen for rapportserveren.

Konfigurere tjenestekontoen for rapportserveren

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere tjenestekontoen for rapportserveren.

Windows-tjeneste

En Windows-tjeneste opprettes som en del av installasjonen. Den vises som rapportserver for Power BI. Tjenestenavnet er PowerBIReportServer.

Windows-tjeneste i Rapportserver

Egenskaper for Windows-tjeneste i Rapportserver

Standard nettadressereservasjoner

Nettadressereservasjoner består av et prefiks, et vertsnavn, en port og en virtuell mappe:

Del Beskrivelse
Prefiks Standardprefikset er HTTP. Hvis du har installert et SSL (Secure Sockets Layer)-sertifikat, prøver Oppsett å opprette nettadressereservasjoner som bruker HTTPS-prefikset.
Vertsnavn Standardvertsnavnet er et jokertegn (+). Det angir at rapportserveren tillater alle HTTP-forespørsler på den angitte porten for alle vertsnavn som løses på datamaskinen, inkludert https://<computername>/reportserver, https://localhost/reportserver eller https://<IPAddress>/reportserver.
Port Standardporten er 80. Hvis du bruker andre porter enn port 80, må du legge den eksplisitt til nettadressen når du åpner nettportalen i et nettleservindu.
Virtuell mappe Som standard opprettes virtuelle mapper i ReportServer-formatet for Rapportserver-nettjenesten, og Rapporter for nettportalen. Den virtuelle standardmappen for Rapportserver-nettjenesten er rapportserver. Den virtuelle standardmappen for nettportalen er rapporter.

Et eksempel på den fullstendige nettadressen er:

 • https://+:80/reportserver gir tilgang til rapportserveren.
 • https://+:80/reports gir tilgang til nettportalen.

Firewall

Hvis du har tilgang til rapportserveren fra en ekstern maskin, må du sørge for at du har konfigurert brannmurregler hvis det finnes en brannmur.

Du må åpne TCP-porten som du har konfigurert for nettadressen for nettjenesten og nettadressen for nettportalen. Disse er konfigurert på TCP-port 80 som standard.

Tilleggskonfigurasjon

Neste trinn

Administratoroversikt
Slik finner du produktnøkkelen for rapportserveren
Installer Power BI Desktop for rapportserver for Power BI
Bekreft installasjon av en rapporteringstjeneste
Konfigurere tjenestekontoen for rapportserver
Konfigurere nettadresser for rapportservere
Konfigurere en tilkobling for rapportserverdatabase
Initialisere en rapportserver
Konfigurere SSL-tilkoblinger på en rapportserver
Konfigurere tjenestekontoer og tillatelser i Windows
Nettleserstøtte for rapportserver for Power BI

Har du flere spørsmål? Prøv å spørre Power BI-fellesskapet