Opplæring: Opprette kalkulerte kolonner i Power BI Desktop

Noen ganger inneholder ikke dataene du analyserer, det bestemte feltet du trenger for å få resultatene du er ute etter. Det er her beregnede kolonner kommer inn. Beregnede kolonner bruker DAX-formler (Data Analysis Expressions) for å definere en kolonnes verdier, alt fra å legge sammen tekstverdier fra et par forskjellige kolonner til å beregne en numerisk verdi fra andre verdier. La oss for eksempel si at datakilden har By- og delstat-kolonner, men du vil bruke ett enkelt Posisjon-felt som har begge, som Miami, FL. Det er nettopp dette beregnede kolonner er for.

Beregnede kolonner er lik mål ved at begge er basert på DAX-formler, men de varierer i hvordan de brukes. Du bruker ofte mål i verdier-området til en visualisering for å beregne resultater basert på andre felt. Du kan bruke beregnede kolonner som nye felter i rader, akser, forklaringer og gruppeområder av visualiseringer.

Denne opplæringen vil hjelpe deg med å forstå og opprette noen beregnede kolonner og bruke dem i rapportvisualiseringer i Power BI Desktop.

Forutsetninger

 • Denne opplæringen er ment for Power BI-brukere som allerede er kjent med å bruke Power BI Desktop til å opprette mer avanserte modeller. Du burde alt vite hvordan du bruker Hent data og redigeringsprogrammet for Power Query for å importere data, arbeide med flere relaterte tabeller, og legge til felter til rapportlerretet. Hvis du er nybegynner i Power BI Desktop, bør du lese Komme i gang med Power BI Desktop.

 • Opplæringen bruker den Contoso salgsutvalget for Power BI Desktop, det samme utvalget som ble brukt for å opprette dine egne mål i Power BI Desktop opplæringen. Disse salgsdataene fra det fiktive firmaet Contoso, Inc. ble importert fra en database, så du vil ikke kunne koble til datakilden eller vise den i redigeringsprogrammet for Power Query. Last ned og pakk ut filen på datamaskinen din, og åpne den i Power BI Desktop.

I salgsrapporten din ønsker du å vise produktkategorier og underkategorier som samlede verdier, som «Mobiltelefoner – tilbehør», «Mobiltelefoner – smarttelefoner og PDA-er», og så videre. Det er ingen felt i listen Felter som gir deg disse dataene, men det er et ProductCategory-felt og et ProductSubcategory-felt i hver sin tabell. Du kan opprette en beregnet kolonne som kombinerer verdier fra disse to kolonnene. DAX-formler kan utnytte den fulle kraften i modellen du allerede har, inkludert relasjoner mellom forskjellige tabeller som allerede finnes.

Kolonner i feltlisten

 1. Hvis du vil opprette ny kolonne i tabellen ProductSubcategory høyreklikker du eller velger ellipsis ... ved siden av ProductSubcategory i ruten Felter, velg Ny kolonne fra menyen.

  Ny kolonne

  Når du velger Ny kolonne vises Formellinjen langs toppen av rapportlerretet, du kan nå navngi kolonnen og taste inn en DAX-formel.

  Formellinje

 2. Som standard blir en ny beregnet kolonne gitt navnet Kolonne. Hvis du ikke gir den et nytt navn vil neste kolonne bli gitt navnet Kolonne 2, Kolonne 3, og så videre. Du vil at kolonnen din skal være lettere gjenkjennelig, så mens navnet Kolonne alt er fremhevet i formellinjen kan du gi den nytt navn ved å taste inn ProductFullCategory, og deretter taste inn et (=) likhetstegn.

 3. Du vil at verdiene i den nye kolonnen skal starte med navnet i feltet ProductCategory. Fordi denne kolonnen er i en annen, men relatert tabell, kan du bruke BESLEKTET-funksjonen til å hjelpe deg med å hente den.

  Etter likhetstegnet, skriver du inn b. En forslagsliste i en rullegardinmeny viser alle DAX-funksjoner som begynner med bokstaven B. Velg hver funksjon for å se en beskrivelse av effekten. Mens du skriver, skalerer forslagslisten nærmere funksjonen du trenger. Velg BESLEKTEDE, og trykk deretter Enter.

  Velg BESLEKTEDE

  En innledende parentes vises, sammen med andre forslagslister for de relaterte kolonnene kan du sende til BESLEKTET-funksjonen, med beskrivelser og detaljer for forventede parametere.

  Velg produktkategori

 4. Du vil ha kolonnen Produktkategori inn i tabellen Produktkategori. Velg Produktkategori[Produktkategori], og trykk Enter, og skriv deretter inn en høyreparentes.

  Tips!

  Syntaksfeil er oftest forårsaket av en mangler eller er feilplassert høyreparentes, selv om Power BI Desktop noen ganger legger den til for deg.

 5. Du vil at punktum og mellomrom skal separere ProductCategories og ProductSubcategories i de nye verdiene, så etter den avsluttende parentesen i det første uttrykket, tast inn et mellomrom, ampersand (&), anførselstegn ("), mellomrom, bindestrek (-), mellomrom, anførselstegn, ampersand. Formelen skal nå se slik ut:

  ProductFullCategory = RELATED(ProductCategory[ProductCategory]) & " - " &

  Tips!

  Hvis du trenger mer plass, klikk på vinkeltegnet som vender ned på høyre side av formellinjen for å utvide formelredigeringen. Klikk på Alt + Enter i redigeringsprogrammet for å flytte ned en linje og Tab for å flytte ting over.

 6. Skriv inn en venstre klammeparentes ([) og velg deretter kolonnen [Produkt-underkategori] for å avslutte formelen.

  Velg produktunderkategori

  Du trengte ikke bruke enda en RELATED-funksjon for å hente tabellen ProductSubcategory i det andre uttrykket fordi du oppretter den beregnede kolonnen i denne tabellen. Du kan taste inn [ProductSubcategory] med prefikset for tabellnavn (fullt kvalifisert) eller uten (ikke kvalifisert).

 7. Fullfør formelen ved å trykke på Enter eller klikke på haken på formellinjen. Formelen bekrefter, og kolonnenavnet ProductFullCategory vises i tabellen ProductSubcategory i ruten Felter.

  Fullført kolonne for Produkt-fullkategori

  Obs!

  I Power BI Desktop har beregnede kolonner et spesielt ikon i ruten felter som viser at de inneholder formler. I Power BI-tjenesten (Power BI-nettstedet) er det ikke mulig å endre en formel, så beregnede kolonner har ikke et ikon.

Bruke den nye kolonnen i en rapport

Du kan nå bruke den nye kolonnen for ProductFullCategory for å se på SalesAmount etter ProductFullCategory.

 1. Velg eller dra kolonnen for ProductFullCategory fra tabellen for ProductSubcategory til rapportlerretet for å opprette en tabell som viser alle navnene i ProductFullCategory.

  Produkt-fullkategori-tabellen

 2. Velg eller dra feltet SalesAmount fra tabellen for Sales inn i tabellen for å vise SalesAmount for hver ProductFullCategory.

  Tabellen salgsmengde per fulle produktkategori

Opprett en beregnet kolonne som bruker en IF-funksjon

Salgseksempelet fra Contoso inneholder salgsdata for både aktive og inaktive butikker. Du vil sikre at aktivt butikksalg tydelig skilles fra inaktivt butikksalg i rapporten ved å opprette et felt for Active StoreName. I den nye beregnete kolonnen for Active StoreName vil hver aktive butikk vises med butikkens fulle navn, mens salget for inaktive butikker blir gruppert sammen i et linjeelement kalt Inactive.

Heldigvis har tabellen Stores en kolonne med navnet Status, med verdiene «On» (på) for aktive butikker og «Off» (av) for inaktive butikker, som vi kan bruke til å lage verdier for den nye kolonnen for Active StoreName. DAX-formelen bruker den logiske funksjonen IF til å teste Status for hver butikk og returnere en bestemt verdi avhengig av resultatet. Hvis en butikks Status is «På» vil formelen returnere butikkens navn. Hvis den er «Off» (av) vil formelen tildele et Active StoreName, «Inactive».

 1. Opprett en ny beregnet kolonne kalt Butikker-tabellen og gi den navnet Aktiv butikk på formellinjen.

 2. Etter = -tegnet, begynn å skrive inn IF. Forslagslisten viser hva du kan legge til. Velg IF.

  Velg IF

 3. Det første argumentet for IF er en logisk test for å finne ut om butikkens Status er «På». Tast inn en åpningsbrakett [, som lister opp kolonner fra tabellen Butikker, og velg [Status].

  Velg Status

 4. Rett etter [Status], skriv = «På», og skriv deretter inn et komma (,) for å avslutte argumentet. Verktøytipset foreslår at du nå må legge til en verdi som skal returneres når resultatet er TRUE.

  Legge til verdien TRUE

 5. Hvis butikkstatusen er På, vil du vise butikkens navn. Skriv inn en venstre klammeparentes [, velg [Butikknavn]-kolonnen, og skriv deretter inn et komma til. Verktøytipset foreslår at du må legge til en verdi som skal returneres når resultatet er FALSE.

  Legge til FALSE verdi

 6. Du vil at verdien skal være «Inaktiv», så tast inn »Inaktiv», fullfør deretter formelen ved å klikke på Enter eller velge haken på formellinjen. Formelen bekrefter, og den nye kolonnens navn vises i tabellen Butikker i ruten Felter.

  Kolonnen med aktive butikker

 7. Du kan bruke den nye kolonnen Active StoreName i visualiseringer akkurat som andre felt. Hvis du vil vise SalesAmounts etter Active StoreName velger du feltet Active StoreName eller drar det til rapportlerretet, og velger deretter feltet SalesAmount eller drar det inn i tabellen. I denne tabellen vises aktive butikker hver for seg etter navn, mens inaktive butikker er gruppert til slut som inaktiv.

  Tabellen Salgsmengde per Aktiv butikk

Dette har du lært

Beregnede kolonner kan berike dataene og gi enklere innsikt. Du har lært hvordan du oppretter beregnede kolonner i ruten felter og formellinjen, bruke forslagslister og verktøytips til å konstruere formler, hente DAX-funksjoner som BESLEKTET og IF med passende argumenter, og bruke beregnede kolonner i rapportvisualiseringer.

Neste trinn

Hvis du vil ta en nærmere titt på DAX-formler og opprette beregnede kolonner med mer avanserte DAX-formler, se Grunnleggende om DAX i Power BI Desktop. Denne artikkelen fokuserer på grunnleggende konsepter i DAX, for eksempel syntaks, funksjoner og en mer grundig forståelse av kontekst.

Pass på å legge til DAX-referansen (Data Analysis Expressions) i favorittene dine. Her finner du detaljert informasjon om DAX-syntaks, operatører og over 200 DAX-funksjoner.