Endre typen visualisering i en Power BI-rapport

GJELDER: Gjelder ikke for:Power BI-tjeneste for forbrukere Gjelder for: Power BI-tjeneste for utformere og utviklere Gjelder for:Power BI Desktop Gjelder ikke for.:Krever Pro- eller Premium-lisens

Obs!

Smart narrativ-visualobjekter kan opprettes og vises i både Power BI Desktop og Power BI-tjenesten. Trinnene og illustrasjonene i denne artikkelen er fra Power BI Desktop.

Velg en ny visualiseringstype

Prøv ulike typer visualiseringer i Power BI-tjenesten og Power BI Desktop for å se hvilken som illustrerer dataene dine best.

  1. Åpne en rapport som allerede har minst én visualisering.

  2. Velg en visualisering for å aktivere den. En aktiv visualisering har håndtak og en kantlinje.

  3. Velg den nye visualiseringstypen i Visualiseringer-ruten.

    video som viser endring av stolpediagram til linjediagram.

  4. (Valgfritt) Fest visualiseringen til instrumentbordet som en flis.

Viktige faktorer og feilsøking

Hvis du endrer visualiseringstypen i rapporten etter at du har festet den til instrumentbordet, oppdateres ikke flisen automatisk. Hvis du har brukt Power BI-tjenesten til å feste visualiseringen som et linjediagram, og deretter endret det til et stolpediagram i rapporten, vil den festede versjonen av disse dataene forbli et linjediagram. Fest stolpediagrammet for å se det på instrumentbordet.

Deling av rapporten med en Power BI kollega krever at dere begge har individuelle Power BI Pro lisenser, eller at rapporten er lagret i Premium-kapasitet. Se delingsrapporter.

Neste trinn

Mer om visualiseringer i Power BI-rapporter

Grunnleggende konsepter i Power BI

Har du flere spørsmål? Prøv Power BI-fellesskapet