Kopier og lim inn en rapportvisualisering

gjelder for: Gjelder for. Power BI tjeneste for forretnings brukere gjelder. Power BI tjeneste for utviklere & utviklere gjelder for. Power BI Desktop Gjelder ikke for. krever Pro eller Premium lisens

Denne artikkelen dekker to ulike måter å kopiere og lime inn et visualobjekt på.

 • kopier et visualobjekt i en rapport, og lim den inn på en annen rapportside (krever redigeringstillatelser for rapporten)

 • Kopier et bilde av et visualobjekt fra Power BI til utklippstavlen, og lim det inn i andre programmer (tilgjengelig i Power BI-tjenesten og mobil, ikke tilgjengelig i Power BI Desktop)

Kopier og lim inn i samme rapport

Visualobjekter i Power BI-rapporter kan kopieres fra en side i rapporten til samme side eller en annen side i samme rapport.

Å kopiere og lime inn en visualisering krever redigeringstillatelser i rapporten. I Power BI-tjenesten innebærer dette å åpne rapporten i Redigeringsvisning.

Visualiseringer på instrumentbord kan ikke kopieres og limes inn i Power BI-rapporter eller andre instrumentbord.

 1. Åpne en rapport som har minst én visualisering.

 2. Velg visualiseringen og bruk CTRL+C til å kopiere og CTRL+V til å lime inn.

  kort video som viser hvordan du kopierer og limer inn

Kopier et visualobjekt som et bilde til utklippstavlen

Har du noen gang ønsket å dele et bilde fra en Power BI-rapport eller et instrumentbord? Nå kan du kopiere visualobjektet fra Power BI-tjenesten eller mobil og lime det inn i et hvilket som helst annet program som støtter innliming.

Når du kopierer et statisk bilde av et visualobjekt, får du en kopi av visualobjektet, inkludert filtre som brukes på det, sammen med metadataene. Dette inkluderer følgende:

 • kobling tilbake til Power BI-rapporten eller instrumentbordet
 • tittelen på rapporten eller instrumentbordet
 • vær oppmerksom på om bildet inneholder konfidensiell informasjon
 • tidspunkt for siste oppdatering
 • tekstbeskrivelse av filtrene som brukes på visualobjektet

Kopi fra en instrumentbord-kartdel

 1. Åpne Power BI-tjenesten, og naviger til instrumentbordet du vil kopiere fra.

 2. Velg Flere alternativer (...) i øvre høyre hjørne av visualobjektet, og velg Kopier den visuelle effekten som bilde.

  Kopier visualobjekt som bildeikonet vises

 3. Når visualobjektet er klart til å kopieres vises en dialogboks, der velger du Kopier til utklippstavlen.

  dialog boks med alternativet Kopier til utklippstavlen

 4. Når den visualobjektet er klart kan du lime det inn i et annet program ved hjelp av CTRL + V eller høyre klikk > Lim inn. I skjermbildet nedenfor har vi limt inn visualobjektet i Microsoft Word.

  visualobjekt innlimt i Word

Kopi av et visualobjekt i rapporten

 1. Åpne Power Bi-tjenesten og naviger til rapporten du vil kopiere fra.

 2. Fra hjørnet øverst til høyre i på visualobjektet velger du ikonet for Kopier visualobjekt som bilde.

  Skjermbilde som viser ikonet Kopier visualobjekt som bilde

 3. Når visualobjektet er klart til å kopieres vises en dialogboks, der velger du Kopier til utklippstavlen.

  dialog boks med alternativet Kopier til utklippstavlen

 4. Når den visualobjektet er klart kan du lime det inn i et annet program ved hjelp av CTRL + V eller høyre klikk > Lim inn. I skjermbildet nedenfor har vi limt inn visualobjektet i en e-post.

  visualobjekt innlimt i Outlook

 5. Hvis det er en datafølsomhetetikett som gjelder for rapporten, får du en advarsel når du velger kopier-ikonet.

  datafølsomhetetikett

  En følsomhetetikett legges til i metadataene under det innlimte visualobjektet.

  visualobjekt med datafølsomhetetikett

Behandle bruk av kopiering av et visualobjekt som et bilde

Hvis du eier innholdet eller er administrator for tenanten, kan du kontrollere om et visualobjekt kan kopieres som et bilde fra en rapport eller et instrumentbord.

Deaktiver kopiering som et bilde for et bestemt visualobjekt

Hvis du ikke vil at brukerne skal kunne kopiere et bestemt visualobjekt, kan du fjerne kopier-ikonet fra dette visualobjektet i Power BI-tjenesten.

 1. Velg malingsrulle for å åpne Formatering-ruten.

 2. Åpne Visuelle formatering-kortet.

 3. Rull ned til Visuell topptekst, utvid kortet, og aktiver/deaktiver kopieringsikonet.

  malingsrullen er valgt og kopier-ikonet valgt

 4. Hvis du ikke finner den Visuell topptekst-innstillingen, kan du aktivere alternativet for moderne, visuell topptekst under Rapportinnstillinger.

  aktiver moderne, visuell topptekst valgt

 5. Lagre endringer. Del på nytt og publiser på nytt etter behov.

Deaktiver kopiering som et bilde for en bestemt gruppe brukere

Hvis du eier innholdet eller er administrator for tenanten, kan du kontrollere hvem som kan kopiere visualobjekter. Denne innstillingen deaktiverer kopiering av visualobjekter som bilde for alt innhold brukeren får tilgang til i Power BI-tenanten.

 1. Gå til Administrasjonsportalen.

 2. Under Tenantinnstillinger velger du Innstillinger for eksport og deling.

  aktiver Kopier og lim inn visualobjekter

 3. Deaktiver Kopier og lim inn visualobjekter for de valgte brukergruppene.

 4. Lagre endringer, og de angitte gruppene vil ikke kunne bruke Kopier visualobjekter som bilde i hele Power BI.

Viktige faktorer og feilsøking

kopiering ikke tilgjengelig

Spørsmål: Jeg ser ikke alternativet Kopier som bilde
Svar: Hvis du bruker Power BI Desktop, er ikke denne funksjonen tilgjengelig ennå
Spørsmål: Hvorfor er kopier-ikonet deaktivert i et visualobjekt?
Svar: Vi støtter for øyeblikket innebygde Power BI-visualobjekter og sertifiserte visualobjekter. Det er begrenset støtte for visse visualobjekter, blant annet:

Spørsmål: Hvorfor limes ikke visualobjektet inn riktig?
Svar: Det finnes begrensninger rundt kopier visualobjekt som bilde, deriblant:

 • For egendefinerte visualobjekter
  • Visualobjekter med definerte temaer og farger
  • Kartdel-skalering ved innliming
  • Egendefinerte visualobjekter med animasjoner
 • Kopieringsbegrensninger
  • Kan ikke kopiere en nylig festet instrumentbord-kartdel
  • Kan ikke omadressere brukere til innhold med OData-filtre og låste tilstander som personlige bokmerker
 • Programmer med begrenset støtte for innliming av HTML-formatert innhold fra utklippstavlen kan kanskje ikke gjengi alt som ble kopiert fra visualobjektet

Neste trinn

Mer om Visualiseringer i Power BI-rapporter

Har du flere spørsmål? Prøv Power BI-fellesskapet