Administrere tilkoblinger i lerretsapper

powerapps.com kan du opprette tilkobling til en eller flere datakilder, slette en tilkobling eller oppdatere legitimasjon.

Lerretsappens datatilkobling kan kobles til SharePoint, SQL Server, Office 365, OneDrive for Business, Salesforce, Excel og mange andre datakilder.

Det neste trinnet etter denne artikkelen er å vise og behandle data fra datakilden i appen din, som i disse eksemplene:

 • Koble til OneDrive for Business, og behandle data i en Excel-arbeidsbok i appen din.
 • Oppdater en liste på et SharePoint-område.
 • Koble til SQL Server, og oppdater en tabell fra appen din.
 • Send e-post i Office 365.
 • Sende en tweet.
 • Koble til Twilio, og send en SMS-melding fra appen din.

Forutsetninger

 1. Registrer deg for Power Apps.
 2. Logg deg på make.powerapps.com med samme legitimasjon som du brukte til å registrere deg.

Bakgrunn på datatilkoblinger

De fleste apper i Power Apps bruker ekstern informasjon som er lagret i skytjenester, kalt Datakilder. Et vanlig eksempel er en tabell i en Excel-fil som er lagret i OneDrive for Business. Apper får tilgang til disse datakildene ved hjelp av Tilkoblinger.

Den vanligste datakilden er tabellen, som du kan bruke til å hente og lagre informasjon. Du kan bruke tilkoblinger til datakilder til å lese og skrive data i Microsoft Excel-arbeidsbøker, SharePoint-lister, SQL-tabeller og en rekke andre formater, som kan lagres i skytjenester, for eksempel OneDrive for Business, DropBox og SQL Server.

Det finnes andre typer datakilder som ikke er tabeller, for eksempel e-post, kalendere, Twitter og varslinger.

Hvis du bruker kontrollene Galleri, Visningsskjema og Redigeringsskjema, blir det enkelt å lage en app som leser og skriver data fra en datakilde. Les artikkelen Å forstå dataskjemaer for å komme i gang.

I tillegg til å opprette og administrere tilkoblinger på powerapps.com, oppretter du også tilkoblinger når du utfører disse oppgavene:

 • Automatisk genererer en app fra data, som for eksempel en egendefinert SharePoint-liste.
 • Oppdaterer en eksisterende app, eller oppretter en fra bunnen av som beskrevet i å legge til en tilkobling.
 • Åpner en app som er opprettet av en annen bruker og delt med deg.

Obs!

Hvis du ønsker å bruke Power Apps Studio i stedet, kan du åpne Fil-menyen og klikke eller trykke på Tilkoblinger, powerapps.com, så åpnes powerapps.com slik at du kan opprette eller administrere tilkoblinger der.

Opprett en ny tilkobling

 1. Hvis du ikke allerede har gjort det, logger du deg på make.powerapps.com.

 2. I den venstre navigasjonen utvider du Data og velger Tilkoblinger.

  Administrer tilkoblinger.

 3. Velg Ny kobling.

  Ny tilkobling.

 4. Velg en kobling i listen som vises, og deretter følg ledeteksten.

  Velg en kobling.

 5. Velg Opprett-knappen.

  Velg Opprett.

 6. Følg lederteksten. Noen koblinger ber deg om å angi legitimasjon, angi et bestemt datasett eller utføre andre trinn. Andre, for eksempel Microsoft Translator, ber ikke om det.

  Disse koblingene krever ytterligere informasjon før du kan bruke dem.

Den nye koblingen vises under Tilkoblinger, og du kan legge den til en app.

Å oppdatere eller slette en tilkobling

Finn tilkoblingen du vil oppdatere eller slette i listen over tilkoblinger, og velg ellipsen (...) til høyre for tilkoblingen.

Oppdater tilkobling.

 • Hvis du vil oppdatere legitimasjonen for en tilkobling, kan du velge nøkkelikonet, og deretter angi legitimasjonen for den tilkoblingen.
 • Velg Slett for å slette tilkoblingen.
 • Velg informasjon-ikonet for å vise tilkoblingsdetaljene.

Når sluttbrukere starter Power Apps-apper, vises som standard en samtykkedialog for tilkobling før de får tilgang til appopplevelsen for første gang. Administratorer kan skjule denne samtykkedialogen for utvalgte koblinger: førstepartskoblinger fra Microsoft (for eksempel SharePoint, Office 365-brukere) og egendefinerte koblinger ved hjelp av OAuth.

Hvis du vil skjule samtykkedialog for apper som er laget med Power Apps og kobles til via egendefinerte koblinger ved hjelp av OAuth, følger du fremgangsmåten nedenfor.

Trinn 1. Klargjør Microsofts tjenestekontohaver for Azure API-tilkoblinger i Azure AD-leieren

Microsofts tjeneste for Azure API-koblinger brukes av alle Power Apps som bruker koblinger. Det er nødvendig for de egendefinerte programmene at du klargjør denne tjenesten i leieren, og egendefinerte koblinger må autorisere denne tjenesten på forhånd for at funksjoner for enkel pålogging skal kunne brukes med de egendefinerte programmene, og at Power Apps skal kunne skjule samtykkedialogen.

En leieradministrator må kjøre følgende PowerShell-kommandoer:

 Connect-AzureAD -TenantId <target tenant id>
 New-AzureADServicePrincipal -AppId "fe053c5f-3692-4f14-aef2-ee34fc081cae" -DisplayName "Azure API Connections"

Eksempel på vellykkede utdata:

Legg til SPN for Azure API-tilkoblinger i leier

Trinn 2. Autoriser Microsofts tjenestekontohaver for Azure API-tilkoblinger i Azure AD-appen på forhånd

For hver egendefinert kobling der samtykke forventes å skjules, autoriserer du tjenestekontohaveren «Microsofts Azure API-tilkoblinger» til et av områdene som er definert i appen.

Eieren av det egendefinerte programmet for Azure AD som brukes av en egendefinert kobling, må legge til app-ID-en «fe053c5f-3692-4f14-aef2-ee34fc081cae» i et av programområdene. Ethvert område kan opprettes og brukes for at enkel pålogging skal lykkes.

Hvis du vil angi området ved hjelp av Azure-portalen, går du til Azure-portalen > Azure Active Directory > Appregistreringer > Velg den relevante appen > Vis en API > Legg til et klientprogram > Legg til app-ID-en «fe053c5f-3692-4f14-aef2-ee34fc081cae» i et av programområdene.

Autoriser Azure API-tilkoblinger til egendefinert API 1 på forhånd

Autoriser Azure API-tilkoblinger til egendefinert API 2 på forhånd

For hver egendefinerte kobling som bruker OAuth der samtykke forventes å skjules, må en administrator bruke Azure ADs funksjon for å gi administratorsamtykke til et program for hele leieren.

Obs!

Administratorer har detaljert kontroll over hvilke egendefinerte programmer og tilsvarende egendefinert kobling samtykke kan skjules for.

Trinn 4. Oppdatere egendefinert tilkobling i Power Platform for å prøve enkel pålogging

For hver egendefinert tilkobling som bruker OAuth der samtykke forventes å skjules, må en bruker med redigeringstillatelser for den egendefinerte koblingen endre verdien for «Aktiver pålogging på vegne av andre» til «true».

Eieren av den egendefinerte koblingen må redigere koblingen, gå til Sikkerhet-delen og endre verdien i Aktiver pålogging på vegne av andre fra «false» til «true».

Konfigurer egendefinert kobling enkel pålogging

En administrator må også konfigurere en app for hopping over samtykke i tillegg til administratorsamtykket som er gitt for et egendefinert program i Azure AD, som brukes av en egendefinert kobling. For hver app der samtykke forventes å bli hoppet over, må en administrator kjøre følgende kommando:

 Set-AdminPowerAppApisToBypassConsent -AppName <Power Apps app id>

Hvis en administrator vil fjerne samtykkeskjuling for en egendefinert kobling, må vedkommende utføre minst én av følgende handlinger:

 1. Fjern administratorsamtykket som er gitt til programmet for hele leieren, i Azure: Azure ADs funksjon for å gi administratorsamtykke til et program for hele leieren.
 2. Bruk følgende cmdlet for Power Apps-administrator til å deaktivere Power Apps forsøk på å skjule samtykkedialogen. Clear-AdminPowerAppApisToBypassConsent