Zelfstudie: PowerShell gebruiken voor het bulksgewijs uitnodigen van gebruikers van Azure AD B2B-samenwerking

Als u Azure Active Directory (Azure AD) B2B-samenwerking gebruikt om te werken met externe partners, kunt u tegelijkertijd meerdere gastgebruikers uitnodigen voor uw organisatie. In deze zelfstudie leert u hoe u PowerShell gebruikt voor het verzenden van bulk-uitnodigingen naar externe gebruikers. Ga als volgt te werk:

 • Bereid een bestand met door komma's gescheiden waarden (.csv) voor waarin u de gebruikersinformatie opneemt
 • Voer een PowerShell-script uit voor het verzenden van uitnodigingen
 • Controleer of de gebruikers zijn toegevoegd aan de map

Als u nog geen abonnement op Azure hebt, maakt u een gratis account aan voordat u begint.

Vereisten

Installeer de nieuwste versie van de AzureADPreview-module

Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van de Microsoft Azure AD PowerShell voor Graph-module (AzureADPreview) installeert.

Controleer eerst welke modules die u hebt geïnstalleerd. Open PowerShell als een gebruiker met verhoogde bevoegdheid (Uitvoeren als administrator) en voer de volgende opdracht uit:

Get-Module -ListAvailable AzureAD*

Voer, op basis van de uitvoer, een van de volgende handelingen uit:

 • Als er geen resultaten worden geretourneerd, voert u de volgende opdracht uit om de AzureADPreview-module te installeren:

  Install-Module AzureADPreview
  
 • Als alleen de AzureAD-module wordt weergegeven in de resultaten, voert u de volgende opdrachten uit om de AzureADPreview-module te installeren:

  Uninstall-Module AzureAD
  Install-Module AzureADPreview
  
 • Als alleen de AzureADPreview-module wordt weergegeven in de resultaten, maar u een bericht ontvangt dat aangeeft dat er een latere versie is, voert u de volgende opdrachten uit om de module bij te werken:

  Uninstall-Module AzureADPreview
  Install-Module AzureADPreview
  

Mogelijk krijgt u een opdrachtprompt dat u de module vanuit een niet-vertrouwde opslagplaats installeert. Dit gebeurt als u de opslagplaats PSGallery eerder niet hebt ingesteld als een vertrouwde opslagplaats. Druk op Y om de module te installeren.

Test-e-mailaccounts ophalen

U moet twee of meer test e-mailaccounts hebben waarnaar u uitnodigingen kunt verzenden. De accounts moet van buiten uw organisatie zijn. U kunt elk type account gebruiken, met inbegrip van sociale accounts, bijvoorbeeld met een adres van gmail.com of outlook.com.

Het CSV-bestand voorbereiden

Maak in Microsoft Excel een CSV-bestand met de lijst van gebruikersnamen en e-mailadressen van de mensen die u wilt uitnodigen. Vergeet niet de kolomkoppen Naam en InvitedUserEmailAddress op te nemen.

Maak bijvoorbeeld een werkblad in de volgende indeling:

PowerShell-uitvoer wordt weergegeven in afwachting van acceptatie van de gebruiker

Sla het bestand op als C:\BulkInvite\Invitations.csv.

Als u niet beschikt over Excel, kunt u een CSV-bestand maken in een teksteditor zoals Kladblok. Scheid de waarden met een komma, en plaats elke rij op een nieuwe regel.

Aanmelden bij uw tenant

Voer de volgende opdracht uit om verbinding te maken met het tenantdomein:

Connect-AzureAD -TenantDomain "<Tenant_Domain_Name>"

Bijvoorbeeld Connect-AzureAD -TenantDomain "contoso.onmicrosoft.com".

Voer uw referenties in wanneer dit wordt gevraagd.

Bulk-uitnodigingen verzenden

Verzend de uitnodigingen met het volgende PowerShell-script (waarbij c:\bulkinvite\invitations.csv het pad van het CSV-bestandis):

$invitations = import-csv c:\bulkinvite\invitations.csv

$messageInfo = New-Object Microsoft.Open.MSGraph.Model.InvitedUserMessageInfo

$messageInfo.customizedMessageBody = "Hello. You are invited to the Contoso organization."

foreach ($email in $invitations)
  {New-AzureADMSInvitation `
   -InvitedUserEmailAddress $email.InvitedUserEmailAddress `
   -InvitedUserDisplayName $email.Name `
   -InviteRedirectUrl https://myapps.microsoft.com `
   -InvitedUserMessageInfo $messageInfo `
   -SendInvitationMessage $true
  }

Dit script stuurt een uitnodiging naar de e-mailadressen in het bestand Invitations.csv. De uitvoer ziet er ongeveer als volgt uit voor elke gebruiker:

Schermopname van PowerShell-uitvoer in afwachtring van acceptatie van de gebruiker.

Controleer of de gebruikers bestaan in de map

Controleer of de uitgenodigde gebruikers zijn toegevoegd aan Microsoft Azure AD door de volgende opdracht uit te voeren:

 Get-AzureADUser -Filter "UserType eq 'Guest'"

U moet nu de uitgenodigde gebruikers zien met een user principal name (UPN) in de indeling e-mailadres#EXT#@domein. Bijvoorbeeld Istokes_fabrikam.com#EXT#@contoso.onmicrosoft.com, waarbij contoso.onmicrosoft.com staat voor de organisatie waaruit u de uitnodigingen hebt verzonden.

Resources opschonen

Wanneer u de test-gebruikersaccounts niet meer nodig hebt, kunt u deze uit de map verwijderen. Voer de volgende opdracht uit om een gebruikersaccount te verwijderen:

 Remove-AzureADUser -ObjectId "<UPN>"

Bijvoorbeeld: Remove-AzureADUser -ObjectId "lstokes_fabrikam.com#EXT#@contoso.onmicrosoft.com"

Volgende stappen

In deze zelfstudie hebt u bulk-uitnodigingen naar gastgebruikers buiten uw organisatie verzonden. Vervolgens leert u hoe het proces voor uitnodiging inwisselen werkt.