"550 5.1.11 RESOLVER. ADR. ExRecipNotFound' wanneer gedelegeerde een update naar de vergadering verzendt nadat de manager is verplaatst naar Office 365 hybride omgeving

Symptomen

Neem het volgende scenario:

  • Een manager, die een gemachtigde heeft, heeft zijn of haar postvak verplaatst naar Microsoft Office 365.
  • Het postvak van de gedelegeerde blijft in de on-premises omgeving.
  • De manager maakt een vergadering in de agenda nadat het postvak is gemigreerd.
  • De gedelegeerde werkt de vergadertijd bij en stuurt een bijgewerkte versie van de vergadering naar de genodigden.

In dit scenario ontvangt de gedelegeerde een rapport over niet-uitgevoerde bezorging met het volgende IMCEAEX-adres en foutbericht:

IMCEAEX-_o=ExchangeLabs_ou=Exchange+20Administrative+20Group+20+28FYDIBOHF23SPDLT+29_cn=Recipients_cn=SystemMailbox-john@mgd.contoso.com

Externe server heeft '550 5.1.11 RESOLVER geretourneerd. ADR. ExRecipNotFound; Ontvanger niet gevonden door Exchange verouderde ingekapselde e-mailadres opzoeken'

Oorzaak

De waarde van het legacyExchangeDN-kenmerk van het cloudobject van de genodigde wordt opgeslagen in het agenda-item. Als de Azure Active Directory Verbinding maken (AAD Verbinding maken) Exchange hybride implementatie-instellingen niet zijn ingeschakeld, worden de legacyExchangeDN-kenmerkwaarden in de cloud niet teruggeschreven naar de on-premises.

Oplossing

Schakel de Exchange hybride implementatie-instellingen in AAD Verbinding maken in om dit probleem op te lossen. Zie Exchange hybride write-back voor meer informatie.