Een groepsmailadres maken

Wanneer u een groep maakt, maakt u een centraal e-mailadres en een centrale plek om samen te werken. U kunt dit gebruiken om een e-mailadres op te geven, zoals verkoop of informatie waar iedereen e-mailberichten van kan zien en ontvangen.

Probeer het zelf!

  1. Kies Outlook op het tabblad Start de optie Nieuwe groep.
  2. Typ in het vak Groep maken een groepsnaam, een korter e-mailadres zoals info en een beschrijving.
  3. Open de vervolgkeuze voor privacy en kies Privé.
  4. Het selectievakje Alle groeps-e-mail en -gebeurtenissen naar postvak IN van leden verzenden in.
  5. Selecteer onder Leden toevoegen de werknemers die u de e-mailberichten wilt ontvangen en kies vervolgens Leden toevoegen.
  6. Selecteer op het tabblad Start in Outlook groep Instellingen en vervolgens Groep bewerken.
  7. Schakel in het vak Groep bewerken het selectievakje Personen buiten de organisatie een e-mail sturen naar de groep in en kies OK.