Chatten met werknemers en klantenChat with employees and customers

U kunt intern chatten met uw collega's of chatten met een gastgebruiker, zoals een klant of een partner.You can chat internally with your coworkers, or chat with a guest user, such as a customer or a partner. Als gasttoegang is ingeschakeld voor uw bedrijf, kunt u gewoon een e-mailadres typen om een gast aan een chat toe te voegen.If guest access is turned on for your business, you can just type an email address to add a guest to a chat.

Probeer het zelf!Try it!

Start 1:1 of groepschats om samen te werken met een kleinere groep of om privé te praten en maak chats vast voor snelle toegang.Start 1:1 or group chats to collaborate with a smaller group or to talk privately, and pin chats for quick access.

  1. In Chats kunt u 1:1 of groepschats met personen hebben.In Chats , you can have 1:1 or group chats with people.
  2. Selecteer Nieuwe chat .
  3. Typ de naam van de persoon of personen met wie u contact wilt opnemen.Type the name of the person or people you want to contact.
  4. Selecteer de pijl-omlaag om een naam toe te voegen aan uw chatgroep.Select the down arrow to add a name to your chat group.

Een video- of audiogesprek vanuit een chatgesprek makenTo make a video or audio call from a chat

  • Selecteer Videogesprek of Audiogesprek om iemand rechtstreeks vanuit een chat te bellen.