REST-foutcodes voor Partnercentrum

Van toepassing op: Partnercentrum | Partnercentrum beheerd door 21Vianet | Partnercentrum voor Microsoft Cloud for US Government

De REST API's van Partner Center retourneren een JSON-object dat een statuscode bevat. Deze code die aangeeft of uw aanvraag is geslaagd of waarom deze is mislukt.

Geslaagde antwoorden

Een 2xx-statuscode geeft aan dat de aanvraag van de client is ontvangen, begrepen en geaccepteerd.

HTTP-statuscode

De volgende 4xx - en 5xx-statuscodes geven een fout aan:

 • 400: Ongeldige aanvraag
 • 401: Niet geautoriseerd
 • 403: Verboden
 • 404: Niet gevonden
 • 405: Methode niet toegestaan
 • 406: Niet acceptabel
 • 408: Time-out aanvragen
 • 409: Conflict
 • 412: Voorwaarde is mislukt
 • 429: Te veel aanvragen
 • 500: Interne serverfout
 • 501: Niet geïmplementeerd
 • 502: Ongeldige gateway
 • 503: Service niet beschikbaar
 • 504: Time-out van gateway

Foutreactiess

Elk antwoord met een 4xx - of 5xx-statuscode bevat een foutbericht met details over de foutvoorwaarde(s) voor die code.

In het volgende tabel- en codevoorbeeld wordt het schema van een foutbericht beschreven:

Naam Type Description
code tekenreeks Altijd geretourneerd. Geeft het type fout aan dat is opgetreden. Niet-null.
beschrijving tekenreeks Altijd geretourneerd. Beschrijft de fout in detail en biedt informatie over foutopsporing. Niet-null, niet-leeg. De maximale lengte is 1024 tekens.
gegevens matrix Alleen geretourneerd voor sommige fouttypen. Een lijst met foutobjecten.
source tekenreeks Altijd geretourneerd. De bron van de fout.
{
 "code": <string>,
 "description": <string>,
 "data": [

 ],
 "source": <string>
}
WWW-Authenticate: OAuth realm=urn:cpsvc:cpid:{some cid}

Foutcodes

Hier volgen foutcodes die worden geretourneerd door de API's:

HTTP-status HTTP-foutcode Foutcode Beschrijving
OK 200 400072 Dit item is niet beschikbaar. Meer informatie
Niet geïmplementeerd 501 0 Uitzondering niet gedefinieerd
Niet geautoriseerd 401 400 Toegang geweigerd
NotFound 404 1000 Niet gevonden
Verboden 403 2006 Partner is niet geldig voor aanbieding
BadRequest 400 2012 Kan niet converteren tussen commerce- en Azure Active Directory-abonnements-id's.
Verboden 403 2030 Partner is niet onboarded om te verkopen in het land
Verboden 403 2032 Toegang geweigerd
Verboden 403 2091 De aanbieding is niet meer beschikbaar voor aankoop
BadRequest 400 2100 De Aanbiedingen-API biedt geen ondersteuning voor item met id {0}. Probeer de API's voor producten en/of SKU's te gebruiken
BadRequest 400 3000 Ongeldige eigenschap
Verboden 403 20002 De partner-id {0} heeft geen handelsrelatie met de klant-id {1}.
NotFound 404 20003 Abonnement met id {0} niet gevonden.
BadRequest 400 27007 Ongeldige promotiecode
BadRequest 400 60000 De migratie van de klantlicentie is mislukt
NotFound 404 60002 Gebruikersobject-id is niet gevonden
NotFound 404 60003 Tenant niet gevonden
BadRequest 400 2001 Abonnementshoeveelheid kan niet worden verhoogd of verlaagd terwijl het abonnement wordt onderbroken
BadRequest 400 2002 Abonnementshoeveelheid valt niet binnen de toegestane minimum- en maximumhoeveelheid
BadRequest 400 2006 Updates voor abonnementen voor aanbieding {0} zijn niet toegestaan
BadRequest 400 2011 Abonnement met id {0} en verwijderde status kan niet worden bijgewerkt.
BadRequest 400 2054 De factureringscyclus voor een bestaand abonnement kan niet worden bijgewerkt met de bewerking updateabonnement. Updatevolgordebewerking gebruiken
BadRequest 400 2055 Etag is niet meer geldig
BadRequest 400 2071 MPN-id is geen geldige Advisor
NotFound 404 2072 MPN-id van indirecte provider is niet geldig als Partner On Record
Verboden 403 2085 De aanbieding komt niet in aanmerking voor aankoop
BadRequest 400 4018 Kan deze bestelling niet verwerken
BadRequest 400 6000 De factureringscyclus kan niet worden gewijzigd omdat de order een of meer abonnementen bevat die niet actief zijn
BadRequest 400 6001 De factureringscyclus kan niet worden gewijzigd omdat een van de aanbiedings-id's van de order de factureringstermijn niet ondersteunt
Verboden 403 13605 Een partnerbevestiging van de klantacceptatie van de Microsoft-klantovereenkomst moet worden verstrekt of de klant moet de Microsoft-klantovereenkomst accepteren in het Microsoft Beheer Center voordat u deze aankoop kunt voltooien
NotFound 404 20.000 Order-id niet gevonden
BadRequest 400 27006 Gebruikslimiet is overschreden voor aanbiedings-id
Conflict 409 27009 kan geen onderliggend abonnement inschakelen wanneer het bovenliggende abonnement niet actief is
NotFound 404 400013 Product is niet gevonden
NotFound 404 400018 SKU is niet gevonden
NotFound 404 400019 Beschikbaarheid niet gevonden. Deze fout kan optreden bij het uitchecken van een winkelwagen. Partners die deze fout krijgen, moeten een nieuwe GET uitgeven om ervoor te zorgen dat ze de huidige beschikbaarheids-id hebben en het winkelwagentje opnieuw proberen uit te checken.
BadRequest 400 600002 De waarde van de registratie-id van de organisatie wordt niet ondersteund

Deze fout treedt op als het bedrijf/de organisatie van de klant zich niet in een van de volgende landen bevindt, maar ze hebben geprobeerd organizationRegistrationNumber op te geven. Betrokken landen:

- Armenië (AM)
- Azerbeidzjan (AZ)
- Wit-Rusland (BY)
- Hongarije (HU)
- Kazachstan (KZ)
- Kirgizië (KG)
- Moldavië (MD)
- Rusland (RU)
- Tadzjikistan (TJ)
- Polen (UZ)
- Oekraïne (UA)
BadRequest 400 600049 Informatie over de registratie-id van de organisatie ontbreekt

Deze fout treedt op als het bedrijf/de organisatie van de klant zich in een van de volgende landen bevindt en het organizationRegistrationNumber niet is opgegeven. Betrokken landen:

- Armenië (AM)
- Azerbeidzjan (AZ)
- Wit-Rusland (BY)
- Hongarije (HU)
- Kazachstan (KZ)
- Kirgizië (KG)
- Moldavië (MD)
- Rusland (RU)
- Tadzjikistan (TJ)
- Polen (UZ)
- Oekraïne (UA)
BadRequest 400 600050 Informatie over de registratie-id van de organisatie is ongeldig en moet de indeling hebben {0}

Deze fout treedt op als de organizationRegistrationNumber niet geldig is voor het land van het bedrijf van de klant. {0} heeft de verwachte reguliere expressie-indeling van de fout. Bijvoorbeeld: Organization registration ID information is invalid and should be of the format ^(\\d{7}|\\d{10})$.
BadRequest 400 600051 Telefoonnummer van klant ontbreekt

Deze fout treedt op als het bedrijf/de organisatie van de klant zich in een van de volgende landen bevindt, maar billingProfile.defaultAddress.phoneNumber niet is opgegeven. Betrokken landen:

- Armenië (AM)
- Azerbeidzjan (AZ)
- Wit-Rusland (BY)
- Hongarije (HU)
- Kazachstan (KZ)
- Kirgizië (KG)
- Moldavië (MD)
- Rusland (RU)
- Tadzjikistan (TJ)
- Polen (UZ)
- Oekraïne (UA)
Niet geautoriseerd 401 800001 Partnertoken ontbreekt in aanvraagcontext
BadRequest 400 800002 Ongeldige aanvraaginvoer
InternalServerError 500 800003 Onverwachte servicefout
BadRequest 400 800004 Ongeldige aanbiedings-id
InternalServerError 500 800005 De order maken is niet gelukt
NotFound 404 800007 Kan de inrichtingsgegevens niet ophalen
NotFound 404 800008 Kan winkelwagen-id niet ophalen
BadRequest 400 800009 Fout in winkelwagenitem(s)
BadRequest 400 800010 Inventaris is niet beschikbaar voor dit catalogusitem
BadRequest 400 800011 Dit abonnement is geen geldig Azure-abonnement
BadRequest 400 800012 Dit abonnement is geen actief abonnement
BadRequest 400 800013 Dit abonnement is niet ingeschakeld voor aankoop van GERESERVEERDe instanties
Conflict 409 800014 Er is een in behandeling zijnde aanpassing aangevraagd voor deze bestelling
NotFound 404 800015 MPN-id is niet gevonden
BadRequest 400 800016 MPN-id is geen geldige indirecte reseller
BadRequest 400 800017 De hoeveelheid is niet beschikbaar voor dit catalogusitem
BadRequest 400 800018 Aan de sandboxlimiet is voldaan
Verboden 403 800019 Niet-Sandbox-tenants mogen geen andere aankopen annuleren dan softwareabonnementen en permanente software
Verboden 403 800020 Het catalogusitem komt niet in aanmerking voor aankoop.
BadRequest 400 800021 Dit abonnement is geen geldig abonnement
BadRequest 400 800022 Mogelijk komt u in aanmerking voor deze transactie. Neem contact op met ondersteuning voor hulp
Verboden 403 800023 U komt niet in aanmerking voor deze transactie omdat uw kredietregel geen minimumdrempel voor deze aankoop bereikt. Uw bestelling bijwerken (of) neem contact op met ondersteuning voor hulp
BadRequest 400 800024 U komt niet in aanmerking voor deze transactie
BadRequest 400 800025 U komt niet in aanmerking voor deze transactie omdat uw kredietregel geen minimumdrempel voor deze aankoop bereikt. Uw bestelling bijwerken (of) neem contact op met ondersteuning voor hulp
BadRequest 400 800026 U komt niet in aanmerking voor deze transactie
Verboden 403 800027 Het catalogusitem komt niet in aanmerking voor het toevoegen of verwijderen van hoeveelheid
Verboden 403 800028 De initiële aankooptermijn is niet meer beschikbaar voor aankoop/update
BadRequest 400 800029 De invoegtoepassing is niet gerelateerd aan het opgegeven bovenliggende abonnement
BadRequest 400 800030 Dit abonnement is niet geregistreerd
InternalServerError 500 800031 Aankoopsysteem wordt niet ondersteund
ExpectationFailed 417 800036 Voorwaarde is mislukt
NotFound 404 800037 Asset-id is niet gevonden
NotFound 404 800038 Asset FutureBillingInfo is niet gevonden
Verboden 403 800039 De status van het resellerprogramma is niet actief
BadRequest 400 800040 De assetstatus kan niet worden gewijzigd van {0}{1}
BadRequest 400 800041 Dit item is al geactiveerd
BadRequest 400 800042 Niet ondersteund
Verboden 403 800043 Toegang tot prijsinformatie wordt niet verleend
Conflict 409 800060 Uw bestelling wordt uitgevoerd. Controleer in enkele minuten uw bestelgeschiedenis op recente orders
BadRequest 400 800061 Bestelling kan niet worden geannuleerd
BadRequest 400 800062 U komt niet in aanmerking voor deze transactie
BadRequest 400 800063 Deze bestelling {0} kan niet worden geannuleerd. PATCH /customers/{1}subscriptions/<subscriptionId> gebruiken om abonnementen te onderbreken
Conflict 409 800064 Winkelwagen {0} wordt verwerkt door een andere aanvraag
BadRequest 400 800065 kan een reeds ingediende winkelwagen {0}niet uitchecken.
Verboden 403 800066 Het gewenste aantal abonnementen heeft het maximum aantal toegestane abonnementen per klant overschreden
Verboden 403 800067 Het gewenste aantal seats heeft het maximumaantal toegestane seats per abonnement overschreden
Verboden 403 800068 Het gewenste aantal abonnementen heeft het maximum aantal Toegestane Azure-abonnementen per partner overschreden
Verboden 403 800069 Controle van order mislukt risicobeheer
BadRequest 400 800070 Aanbieding is niet beschikbaar in het opgegeven land
BadRequest 400 800071 Regelitemnummer moet tussen 0 en aantal regelitems zijn
BadRequest 400 800071 Regelitemnummer moet tussen 0 en aantal regelitems zijn
BadRequest 400 800072 kan de factureringscyclus niet wijzigen als de SyncState van het abonnement niet is voltooid
Verboden 403 800073 Uw klantaccount wordt momenteel beoordeeld. Kom over enkele dagen terug. Je geduld wordt in deze tijd gewaardeerd. Meer informatie vindt u op {0}
Verboden 403 800074 Uw klantaccount wordt momenteel beoordeeld. Kom over enkele dagen terug. Je geduld wordt in deze tijd gewaardeerd. Meer informatie vindt u op {0}
Verboden 403 800075 klopt. Raadpleeg {0Your Customer account is niet goedgekeurd voor meer informatie. Transacties voor deze klant zijn niet toegestaan. Controleer de accountgegevens van de klant}
NotFound 404 800076 Abonnementsgeschiedenis niet gevonden
Verboden 403 800077 Annuleren van SaaS op basis van stoelen wordt niet ondersteund via patchorder. Gebruik in plaats daarvan een patchabonnement.
BadRequest 400 800078 Overdracht kan niet worden gemaakt met een ongeldig abonnement
BadRequest 400 800080 Kan de factureringscyclus niet wijzigen als het abonnement niet is gekoppeld aan een Mint-account
BadRequest 400 800081 Kan een abonnement niet bijwerken voordat u het activeert
Conflict 409 800082 Abonnement is niet gereed om te worden bijgewerkt. Probeer het na enige tijd opnieuw
InternalServerError 500 800083 Beschikbaarheid heeft meer dan één inbegrepen hoeveelheidsopties
InternalServerError 500 800084 Niet-ondersteunde duur {0}
BadRequest 400 800085 De factureringscyclus van het abonnement komt niet overeen met de oorspronkelijke orderfactureringscyclus
BadRequest 400 800086 Tenant van de klant heeft geen vereiste tags voor de aanbieding
InternalServerError 500 800087 Er is een probleem met het regelitem.
Verboden 403 800088 Het aangevraagde aantal {0} seat/s heeft de resterende limiet overschreden van {1} de toegestane seats per abonnement voor de CatalogID - {2}
Verboden 403 800089 Het aangevraagde aantal {0} activa/s heeft de resterende limiet overschreden van {1} assets die per klant zijn toegestaan
BadRequest 400 800090 Abonnementshoeveelheid kan niet worden verlaagd
BadRequest 400 800091 Kan een abonnement met de onderbroken status niet bijwerken
BadRequest 400 800092 Kan het aantal plaatsen voor een abonnement dat is gekocht in het Software Assurance-programma niet verhogen
BadRequest 400 800093 Het abonnement komt niet in aanmerking voor automatisch verlengen
InternalServerError 500 800094 Het bijwerken van het abonnement is niet geslaagd
BadRequest 400 800095 Kan de seathoeveelheid voor dit abonnement niet bijwerken
BadRequest 400 800096 Kan de status voor dit abonnement niet bijwerken
BadRequest 400 800097 Kan de factureringscyclus voor dit abonnement niet bijwerken
BadRequest 400 800098 Kan de partner niet bijwerken in de record voor dit abonnement
NotFound 404 800111 Het Azure-abonnement met de opgegeven rechten-id is niet gevonden.
Verboden 403 800115 Overschrijding is al toegewezen aan een andere tenant. Neem contact op met uw klant om vragen over eigendom op te lossen.
Verboden 403 800114 U komt niet in aanmerking voor het beheren van overschrijdingen voor deze klant.
Verboden 403 800112 Overschrijding kan niet worden ingesteld omdat de klant verouderde Azure-abonnementen heeft.
NotFound 404 900100 Overdrachtsaanvraag niet gevonden
Conflict 409 900101 Deze overdracht is niet toegestaan omdat de oorspronkelijke overdracht {0} wordt uitgevoerd
BadRequest 400 900102 Kan de overdrachtsaanvraag voor {1} overdracht niet verwerken {0}
InternalServerError 500 900103 Overdrachtsorder is niet gelukt
Conflict 409 900104 Overdracht {0} wordt verwerkt door een andere aanvraag
Verboden 403 900105 U hebt een of meer Azure-abonnementen met de status Onderbroken. Onderbroken Azure-abonnementen kunnen niet worden overgestapt op het Azure-plan
NotFound 404 900106 Er is geen upgradeaanvraag gevonden
BadRequest 400 900107 Kan de Azure-upgrade niet verwerken omdat het Azure-catalogusitem niet is gevonden
Verboden 403 900108 Azure-upgrade kan niet worden verwerkt omdat de klant geen Azure-abonnementen heeft.
Conflict 409 900109 Deze upgrade is niet toegestaan omdat de oorspronkelijke upgrade {0} wordt uitgevoerd
BadRequest 400 900110 Kan de upgradeaanvraag voor de voltooide upgrade niet verwerken {0}
BadRequest 400 900111 De opgegeven upgrade-id hoort niet bij de klant {0}. De klant is toegewezen aan upgrade-id {1}
Conflict 409 900112 Deze aankoop is niet toegestaan omdat de upgradeaanvraag {0} in behandeling is
Conflict 409 900113 Deze aankoop is niet toegestaan omdat de upgradeaanvraag {0} wordt uitgevoerd
Conflict 409 900114 Deze aankoop is niet toegestaan omdat de upgradeaanvraag {0} is mislukt
Verboden 403 900115 Azure-abonnement kan niet worden verplaatst naar de status Onderbroken omdat u een of meer Azure-abonnementen in de actieve status hebt
BadRequest 400 900116 Kan order niet maken. Er is een limiet voor het aantal Azure-abonnementen dat kan worden gemaakt onder sandbox-accounts
BadRequest 400 900117 U bent uw annuleringsvenster van de dag verstreken {0}. Uw aankoop kan niet worden geannuleerd
BadRequest 400 900118 Ongeldige klant-id
Verboden 403 900119 Kan de Azure-upgrade voor Gedeelde Services van Azure Partner niet verwerken
Verboden 403 900120 Azure-upgrade kan niet worden verwerkt
Verboden 403 900121 Kan bestelling niet verwerken vanwege onvoldoende kredietlimiet. Neem contact op ucmwrcsp@microsoft.com voor verdere hulp
NotFound 404 900122 Advisor offerte niet gevonden
Verboden 403 900123 Microsoft Partner-overeenkomst is niet geaccepteerd door de indirecte reseller
Verboden 403 900124 Uw bedrijf heeft de Microsoft Partner-overeenkomst (MPA) niet geaccepteerd. De globale beheerder van het CSP-account moet de MPA accepteren om de volledige transactionele mogelijkheden te hervatten. Zoek {0} uw globale beheerder en laat ze de MPA op het dashboard {1} ondertekenen om de volledige transactionele mogelijkheden te hervatten
BadRequest 400 900125 Advisor-partnergegevens niet gevonden in de aanvraagcontext
BadRequest 400 900126 Kan opsomming niet parseren: {0} ga voor meer informatie naar {1}
BadRequest 400 900127 Deze bewerking wordt niet ondersteund in deze omgeving
BadRequest 400 900128 Een Azure-abonnement is vereist voor het aanschaffen van een SaaS-abonnement met een abonnement naar gebruik
BadRequest 400 900129 De opgegeven Azure-plan-id is niet gevonden of er zijn geen actieve Azure-abonnementen eronder. Een Azure-abonnement met actieve abonnementen is vereist voor het aanschaffen van een SaaS-product met een abonnement naar gebruik
Verboden 403 900130 Een of meer Azure-abonnementen zijn onlangs aangeschaft. Deze abonnementen kunnen momenteel niet worden overgezet. Probeer het later opnieuw
BadRequest 400 900131 Deze overdrachtsaanvraag kan niet worden gestart omdat de klant verouderde Azure-abonnementen heeft
BadRequest 400 900132 Deze overdrachtsaanvraag kan niet worden gestart omdat het Azure-plan niet actief is. Schakel het Azure-plan in
BadRequest 400 900133 Deze overdrachtsaanvraag kan niet worden gestart omdat de klant geen Azure-abonnement heeft gekocht
BadRequest 400 900134 Deze overdrachtsaanvraag kan niet worden gestart omdat het Azure-plan niet kan worden aangeschaft
InternalServerError 500 900135 De overdrachtsaanvraag is mislukt. Probeer het later opnieuw
BadRequest 400 900136 Overdracht kan niet worden gestart als e-mail-/domeingegevens van de bronpartner ontbreken in de aanvraag
Verboden 403 900137 Overdracht kan niet worden gemaakt als partner: {0} niet ingeschakeld voor deze functie
Verboden 403 900138 Overdracht kan niet worden gemaakt als partner: {0} nationale cloud {1} wordt niet ondersteund
Verboden 403 900139 Overdrachtsaanvraag kan niet worden geaccepteerd. Vraag de partner om overdracht te maken zonder Azure-abonnement(en)
NotFound 404 900140 Kan geen Azure Active Directory-abonnementen ophalen voor een klant met tenant-id {0} en broninrichtings-id {1}
BadRequest 400 900141 Deze bewerking wordt niet ondersteund
BadRequest 400 900142 De catalogusitem-id is niet aanwezig
BadRequest 400 900143 De aanvraag kan niet alle beschikbaarheid ophalen met productId: {0}, skuId: {1} voor een klant met id: {3}
BadRequest 400 900144 De inrichtings-SKU-id is niet aanwezig
BadRequest 400 900145 Deze aanvraag voor overdracht van eigendom van facturering kan niet worden voltooid omdat Azure-reserveringen niet worden overgedragen met abonnementen. Annuleer de Azure-reserveringen die zijn gekoppeld aan de abonnementen in uw selectie en probeer het opnieuw.
BadRequest 400 900146 Deze aanvraag voor overdracht van eigendom van facturering kan niet worden voltooid omdat marketplace-producten van derden niet worden overgedragen met abonnementen. Verwijder de marketplace-producten van derden uit uw selectie en probeer het opnieuw.
BadRequest 400 900147 Geef een geldig domein op dat is gekoppeld aan de huidige partner
BadRequest 400 900148 Het maken van de overdracht is mislukt omdat de details van de bronpartner overeenkomen met de aanvraagpartner
Verboden 403 900149 {0} programmastatus is niet actief.
Verboden 403 900150 De opgegeven rol heeft niet de rechten om de aangevraagde bewerking uit te voeren
BadRequest 400 900169 Een of meer orderitems bieden geen ondersteuning voor de opgegeven valuta, USD. Invoervaluta moet partner- of klantvaluta (marktvaluta) zijn.
InternalServerError 500 900192 Er is iets verkeerd gegaan. Probeer het na enige tijd opnieuw.
BadRequest 400 900203 CatalogItemId: {0} vereist attestation-acceptatie.
BadRequest 400 900206 Partner Attestation ontbreekt
BadRequest 400 900213 U hebt het {0}annuleringsvenster van het uur doorgegeven. Uw aankoop kan niet worden geannuleerd
BadRequest 400 900214 U hebt uw {0}-uurvenster doorgegeven voor het verminderen van seats voor dit abonnement.
BadRequest 400 900215 Abonnement {0} kan niet worden gemigreerd naar New Commerce omdat de status niet actief is.
BadRequest 400 900216 Het abonnement {0} kan niet worden gemigreerd naar New Commerce omdat het abonnement momenteel wordt verwerkt.
BadRequest 400 900217 Het abonnement {0} kan niet worden gemigreerd naar New Commerce, omdat het minder dan 24 uur na het einde van de termijn ligt.
BadRequest 400 900218 Het abonnement {0} kan niet worden gemigreerd naar New Commerce omdat er promoties op zijn toegepast.
BadRequest 400 900219 Het abonnement {0} kan niet worden gemigreerd naar New Commerce omdat het invoegtoepassingen bevat.
BadRequest 400 900220 Abonnement {0} kan niet worden gemigreerd naar New Commerce omdat er nog geen geldig migratiepad voor deze aanbieding is.
BadRequest 400 900221 Het abonnement {0} kan niet worden gemigreerd naar New Commerce vanwege een of meer redenen (mogelijke redenen: abonnement niet in de status Actief - abonnement heeft promoties toegepast - het abonnement heeft invoegtoepassingen gekoppeld aan het abonnement - abonnement is te dicht bij het einde van de termijn - abonnementsaanbieding is nog niet beschikbaar in New Commerce).
BadRequest 400 900222 Abonnement {0} kan niet worden gemigreerd naar New Commerce omdat de combinatie van duur en factureringscyclus niet wordt ondersteund voor het New-Commerce product.
Verboden 403 900223 Partnertenant-id {0} mag nog geen migraties uitvoeren naar New Commerce voor hun abonnementen.
BadRequest 400 900224 New-Commerce migratie {0} is niet gevonden.
RequestTimeout 408 900225 Er is een onverwachte fout opgetreden bij het verwerken van de New-Commerce migratie.
Verboden 403 900226 Het abonnement {0} kan niet worden gemigreerd naar New Commerce omdat het gedurende 1 maand of minder actief is geweest. Probeert u het later nog eens.
BadRequest 400 900247 Het abonnement {0} kan niet worden gemigreerd naar New Commerce omdat de partner-id in de record in het huidige abonnement ongeldig is.
BadRequest 400 900248 Migratie kan niet worden uitgevoerd omdat twee of meer invoegtoepassingsmigraties zijn opgegeven met dezelfde huidige abonnements-id
BadRequest 400 900257 U hebt uw {0}dagvenster doorgegeven voor het verminderen van seats voor dit abonnement.
BadRequest 400 900258 Het veld ToSubscriptionId van het doel is ongeldig. Het doelabonnement moet actief zijn.
BadRequest 400 900259 Het veld ToSubscriptionId van het doel is ongeldig. De doelabonnements-id mag niet hetzelfde zijn als de bronabonnements-id.
BadRequest 400 900236 Het veld ToSubscriptionId van het doel is ongeldig. Target subscription CommitmentEndDate moet later zijn dan het bronabonnement
BadRequest 400 900260 Het veld ToSubscriptionId van het doel is ongeldig. Het doelabonnement moet dezelfde CatalogItemId hebben als in de overgangsaanvraag.
BadRequest 400 900261 Het veld ToSubscriptionId van het doel is ongeldig. Het doelabonnement is niet gereed om te worden bijgewerkt. Probeer het na enige tijd opnieuw.
BadRequest 400 900262 Het abonnement kan niet worden gemigreerd naar New-Commerce omdat een of meer invoegtoepassingsabonnementen die zijn opgegeven in de verzameling AddOnMigrations niet bestaan of niet actief zijn.
Verboden 403 900263 Deze API-methode wordt niet ondersteund voor verouderde abonnementen.
BadRequest 400 900267 De doelovergang kan niet korter zijn dan die van het bronabonnement.
BadRequest 400 900268 De duur van de duur van de doelovergang is ongeldig.
BadRequest 400 900269 De factureringscyclus is ongeldig.
BadRequest 400 900270 De factureringscyclus kan niet langer zijn dan de termijn.
Conflict 409 900278 Er is een bewerking in behandeling voor dit abonnement. Probeer het na 24 uur opnieuw.
BadRequest 400 900279 Updatebewerkingen zijn niet meer toegestaan voor dit abonnement.
BadRequest 400 900280 Updatebewerkingen zijn momenteel niet toegestaan voor dit abonnement.
BadRequest 400 600049 Informatie over de registratie-id van de organisatie ontbreekt. Deze fout wordt gegenereerd als het bedrijf of de organisatie van de klant zich in de volgende landen bevindt: Armenië(AM), Azerbeidzjan(AZ), Wit-Rusland(BY), Hongarije(HU), Kazachstan(KZ), Kirgizië(KG), Moldavië(MD), Rusland(RU), Tajikistan(TJ), Bulgarije(UZ), Oekraïne(UA) maar organizationRegistrationNumber wordt niet doorgegeven.
BadRequest 400 600050 Informatie over de registratie-id van de organisatie is ongeldig en moet de indeling {0}hebben. Deze fout wordt gegenereerd als het organizationRegistrationNumber dat wordt doorgegeven, niet geldig is voor het land van het bedrijf van de klant. {0} heeft de verwachte reguliere expressie-indeling van de fout. Bijvoorbeeld: informatie over de registratie-id van de organisatie is ongeldig en moet de indeling hebben ^(\\d{7}|\\d{10})$
BadRequest 400 600051 Telefoonnummer van klant ontbreekt. Deze fout wordt gegenereerd als het bedrijf of de organisatie van de klant zich in de volgende landen bevindt: Armenië(AM), Azerbeidzjan(AZ), Wit-Rusland(BY), Hongarije(HU), Kazachstan(KZ), Kirgizië(KG), Moldavië(MD), Rusland(RU), Tajikistan(TJ), Bulgarije(UZ), Oekraïne(UA) maar billingProfile.defaultAddress.phoneNumber wordt niet doorgegeven.
BadRequest 400 600002 De waarde van de registratie-id van de organisatie wordt niet ondersteund. Deze fout treedt op als de bedrijfsorganisatie van de klant zich niet in de volgende landen bevindt: Armenië(AM), Azerbeidzjan(AZ), Belarus(BY), Hongarije(HU), Kazachstan(KZ), Kirgizië(KG), Moldavië(MD), Rusland(RU), Tajikistan(TJ), Oekraïne(UZ), Oekraïne(UA), maar ze hebben geprobeerd om organizationRegistrationNumber op te geven.
BadRequest 400 900244 De einddatum van de aangepaste term die is opgegeven in de geplande volgende termijn-instructies, is alleen geldig voor OnlineServicesNCE-producten.
BadRequest 400 900245 De einddatum van de aangepaste term die is opgegeven in de geplande volgende termijn-instructies, moet binnen de eerste termijn na verlenging vallen. Maandelijkse termijnproducten kunnen niet worden afgestemd op een abonnement dat eindigt op de 28e, 29e of 30e van de maand, tenzij deze datum de laatste dag van de maand is.
BadRequest 400 900246 De aangepaste einddatum voor de term die is opgegeven in de geplande volgende termijn-instructies, komt niet overeen met de einddatum van een actief onlineservicesNCE-abonnement zonder proefversie of komt overeen met het einde van de kalendermaand.
BadRequest 400 900252 Inkooporderdocument is vereist.
BadRequest 400 900253 Wanneer een deel van de inschrijving deel uitmaakt van een aanbestedingskoppeling of een aanbestedingsdocument, is vereist.
BadRequest 400 900254 Ongeldige metagegevens. (Als de klantprijs ontbreekt, ontbreekt de valuta).
BadRequest 400 900275 De gevraagde hoeveelheid voor regelitem {0} valt niet binnen de toegestane hoeveelheid voor deze aanbieding.
BadRequest 400 900277 Uw abonnement wordt verlopen. Er zijn geen verdere updates toegestaan voor dit abonnement.