De importoplossing moet een hogere versie hebben dan de bestaande oplossing die de upgradefout optreedt bij het importeren van een Microsoft Dynamics 365-oplossing

Dit artikel biedt een oplossing voor een fout die optreedt wanneer u een oplossing probeert te importeren in Microsoft Dynamics 365.

Van toepassing op:   Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement Online
Oorspronkelijk KB-getal:   4499878

Symptomen

Wanneer u een oplossing probeert te importeren in Dynamics 365, ziet u een foutmelding met het volgende bericht:

"De importoplossing moet een hogere versie hebben dan de bestaande oplossing die wordt ge-upgraden"

Mogelijk ziet u ook een verwijzing naar foutcode 80048541.

Oorzaak

Deze fout kan optreden als u een oplossingsupgrade wilt importeren, maar de versie van de oplossing niet hoger is dan de momenteel geïnstalleerde oplossing.

Oplossing

Bij het upgraden van een oplossing moet u ervoor zorgen dat de versie van de oplossing die u importeert, hoger is dan de versie die al is geïnstalleerd.