Algemene fout importeren (8004801e) treedt op bij het importeren van een Microsoft Dynamics 365-oplossing

Dit artikel biedt een oplossing voor een fout die optreedt bij het importeren van een oplossing in Dynamics 365.

Van toepassing op:   Microsoft Dynamics 365
Oorspronkelijk KB-getal:   4459696

Symptomen

Wanneer u een oplossing probeert te importeren in Dynamics 365, mislukt het importeren met foutcode 8004801e.

Oorzaak

Foutcode 8004801e geeft aan dat er een algemene fout is opgetreden tijdens het importeren van de oplossing.

Oplossing

Selecteer de knop Logboekbestand downloaden voor meer informatie over de fout. Als de fout blijft bestaan en u het probleem niet kunt oplossen met de details in het logboekbestand, neem dan contact op met Microsoft Support voor hulp. U kunt de gegevens in het logboekbestand ook gebruiken om te zoeken naar mogelijke oplossingen in de Dynamics 365-community's.