Fout 'Kan de gerelateerde rapportkoppeling niet maken' in Management Reporter 2012 bij het publiceren van een rapport naar SharePoint

Dit artikel bevat een oplossing voor de koppeling Niet in staat om de gerelateerde rapportkoppeling te maken die kan optreden wanneer u een rapport publiceert naar SharePoint van Management Reporter 2012.

Van toepassing op:   Microsoft Management Reporter 2012, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 1
Oorspronkelijk KB-getal:   2841452

Symptomen

Mogelijk krijgt u de volgende foutmelding in de rapportwachtrij wanneer u een rapport genereert SharePoint:

Kan de gerelateerde rapportkoppeling niet maken in: '<report library path>'

Oorzaak

Deze fout kan worden veroorzaakt door het gebruik van ongeldige tekens in het rapport Uitvoernaam (bijvoorbeeld: punt aan het einde) in de rapportdefinitie in Rapportontwerper. SharePoint heeft specifieke bestandsnaamvereisten die moeten worden nageleefd. U kunt deze vereisten hier bekijken.

Oplossing

Verwijder de ongeldige tekens uit de uitvoernaam van het rapport volgens de SharePoint vereisten.