Groepsbeleid configureren om beveiliging voor systeemservices in te stellen

In dit artikel wordt beschreven hoe u groepsbeleid configureert op Beveiliging instellen voor systeemservices.

Van toepassing op:   Windows Server 2003
Oorspronkelijk KB-getal:   324802

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u groepsbeleid kunt gebruiken om beveiliging in te stellen voor systeemservices voor een organisatie-eenheid in Windows Server 2003.

Wanneer u beveiliging implementeert op systeemservices, kunt u bepalen wie services kan beheren op een werkstation, lidserver of domeincontroller. Op dit moment kunt u een systeemservice alleen wijzigen via een groepsbeleidscomputerinstelling.

Als u groepsbeleid implementeert als het standaarddomeinbeleid, wordt het beleid toegepast op alle computers in het domein. Als u groepsbeleid implementeert als het beleid voor standaarddomeincontrollers, is het beleid alleen van toepassing op de servers in de organisatie-eenheid van de domeincontroller. U kunt organisatie-eenheden maken met werkstationcomputers waarop beleid kan worden toegepast. In dit artikel worden de stappen beschreven voor het implementeren van een groepsbeleid op een organisatie-eenheid om machtigingen voor systeemservices te wijzigen.

Systeemservicemachtigingen toewijzen

 1. Klik op Start, wijs Beheerhulpmiddelen aan en klik vervolgens op Active Directory-gebruikers en -computers.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het domein waaraan u de organisatie-eenheid wilt toevoegen, wijs Nieuw aan en klik vervolgens op Organisatie-eenheid.

 3. Typ een naam voor de organisatie-eenheid in het vak Naam en klik vervolgens op OK.

  De nieuwe organisatie-eenheid wordt weergegeven in de consolestructuur.

 4. Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe organisatie-eenheid die u hebt gemaakt en klik vervolgens op Eigenschappen.

 5. Klik op het tabblad Groepsbeleid en klik vervolgens op Nieuw. Typ een naam voor het nieuwe groepsbeleidsobject (gebruik bijvoorbeeld de naam van de organisatie-eenheid waarvoor het is geïmplementeerd) en druk vervolgens op Enter.

 6. Klik op het nieuwe groepsbeleidsobject in de lijst Groepsbeleidsobjectenkoppelingen (als dit nog niet is geselecteerd) en klik vervolgens op Bewerken.

 7. Vouw Computerconfiguratie uit, vouw Windows Instellingen uit, vouw Beveiligingsprogramma'Instellingen uit en klik vervolgens op Systeemservices.

 8. Dubbelklik in het rechterdeelvenster op de service waarop u machtigingen wilt toepassen.

  De beveiligingsbeleidsinstelling voor die specifieke service wordt weergegeven.

 9. Klik om het selectievakje Deze beleidsinstelling definiëren in te stellen.

 10. Klik op Beveiliging bewerken.

 11. Verleen de juiste machtigingen aan de gebruikersaccounts en groepen die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

 12. Klik onder Service-opstartmodus selecteren op de beste opstartmodus en klik vervolgens op OK.

 13. Sluit de groepsbeleidobjecteditor, klik op OK en sluit het hulpprogramma Active Directory-gebruikers en -computers.

Notitie

U moet de computeraccounts die u wilt beheren verplaatsen naar de organisatie-eenheid. Nadat de computeraccounts zijn opgenomen in de organisatie-eenheid, kan de geautoriseerde gebruiker of groepen de service beheren.