Quickstart: Een tenant instellen

Als u apps wilt bouwen die gebruikmaken Microsoft identity platform identiteits- en toegangsbeheer, hebt u toegang nodig tot een Azure Active Directory -tenant(Azure AD). In de Azure AD-tenant registreert en beheert u uw apps, configureert u de toegang tot gegevens in Microsoft 365 en andere web-API's en worden functies zoals voorwaardelijke toegang ingeschakeld.

Een tenant vertegenwoordigt een organisatie. Het is een toegewezen exemplaar van Azure AD dat een organisatie of app-ontwikkelaar aan het begin van een relatie met Microsoft ontvangt. Deze relatie kan bijvoorbeeld beginnen met het registreren voor Azure, Microsoft Intune of Microsoft 365.

Elke Azure AD-tenant is uniek en werkt afzonderlijk van andere Azure AD-tenants. Het heeft een eigen weergave van werk- en schoolidentiteiten, consumentidentiteiten (als het een Azure AD B2C tenant is) en app-registraties. Een app-registratie binnen uw tenant kan alleen verificatie toestaan van accounts binnen uw tenant of alle tenants.

Vereisten

Een Azure-account met een actief abonnement. Gratis een account maken

Het omgevingstype bepalen

U kunt twee soorten omgevingen maken. De omgeving is alleen afhankelijk van de typen gebruikers die door uw app worden geverifieerd.

Deze quickstart heeft betrekking op twee scenario's voor het type app dat u wilt bouwen:

 • Werk- en schoolaccounts (Azure AD) of Microsoft-accounts (zoals Outlook.com en Live.com)
 • Sociale en lokale accounts (Azure AD B2C)

Werk- en schoolaccounts of persoonlijke Microsoft-accounts

Als u een omgeving wilt maken voor werk- en schoolaccounts of persoonlijke Microsoft-accounts, kunt u een bestaande Azure AD-tenant gebruiken of een nieuwe maken.

Een bestaande Azure AD-tenant gebruiken

Veel ontwikkelaars hebben al tenants via services of abonnementen die zijn gekoppeld aan Azure AD-tenants, zoals Microsoft 365 of Azure-abonnementen.

Ga als volgende te werk om de tenant te controleren:

 1. Meld u aan bij de Azure-portal. Gebruik het account dat u gebruikt om uw toepassing te beheren.
 2. Controleer de rechterbovenhoek. Als u een tenant hebt, wordt u automatisch aangemeld. U ziet de naam van de tenant direct onder de naam van uw account.
  • Beweeg de muisaanwijzer over uw accountnaam om uw naam, e-mailadres, directory of tenant-id (een GUID) en domein weer te geven.
  • Als uw account is gekoppeld aan meerdere tenants, kunt u de accountnaam selecteren om een menu te openen waarmee u kunt schakelen tussen de tenants. Elke tenant heeft zijn eigen tenant-id.

Tip

Als u de tenant-id wilt vinden, kunt u het volgende doen:

 • Beweeg de muisaanwijzer over uw accountnaam om de map- of tenant-id op te halen.
 • Zoek en selecteer Azure Active Directoryeigenschappentenant-id in de Azure Portal.

Als u geen tenant aan uw account hebt gekoppeld, ziet u een GUID onder uw accountnaam. U kunt geen acties uitvoeren zoals het registreren van apps totdat u een Azure AD-tenant maakt.

Een nieuwe Azure AD-tenant maken

Zie Een nieuwe tenant maken in Azure AD als u nog geen Azure AD-tenant hebt of als u een nieuwe tenant wilt maken voor ontwikkeling. Of gebruik de ervaring voor het maken van mappen in de Azure Portal.

U geeft de volgende informatie op om uw nieuwe tenant te maken:

 • Naam van de organisatie
 • Eerste domein: het eerste domein kan niet worden bewerkt of verwijderd. U kunt later een aangepaste domeinnaam toevoegen.
 • Land of regio

Notitie

Gebruik alfanumerieke tekens als u de tenant een naam geeft. Speciale tekens zijn niet toegestaan. De naam mag maximaal 256 tekens lang zijn.

Socialemedia-accounts en lokale accounts

Als u apps wilt bouwen die sociale en lokale accounts aanmelden, maakt u een Azure AD B2C tenant. Zie Een Azure AD B2C maken om te beginnen.

Volgende stappen

Een app registreren om te integreren met Microsoft Identity Platform.