Procedure: SEPA-verzamelingsposten van automatische incasso maken en exporteren naar een bankbestand

Om de bank het bedrag van de bankrekening van de klant over te laten maken naar de rekening van uw bedrijf, moet u een incasso-opdracht maken met informatie over de bankrekening van de klant, de betreffende verkoopfacturen en de incassomachtiging. Uit de resulterende verzamelingspost van automatische incasso export u vervolgens een XML-bestand dat u naar uw elektronische bank verzendt of uploadt voor verwerking. Betalingen die niet konden worden verwerkt door de bank worden aan u gemeld door uw bank. U moet vervolgens handmatig de desbetreffende verzamelingsposten van automatische incasso weigeren.

Notitie

Om betalingen te innen via SEPA Incasso, moet de valuta in de verkoopfactuur EURO zijn.

Een incasso-opdracht maken

 1. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer Incasso-opdrachten in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
 2. Kies in het venster Incasso-opdrachten op het tabblad Start in de groep Nieuw de optie Incasso-opdracht maken.
 3. Vul in het venster Incasso-opdracht maken de velden in zoals wordt beschreven in de volgende tabel.

  Veld Description
  Vanaf vervaldatum Geef de eerste betalingsvervaldatum aan op de verkoopfacturen die u wilt maken voor een incasso-opdracht.
  Tot vervaldatum Geef de laatste betalingsvervaldatum aan op de verkoopfacturen die u wilt maken voor een automatische incasso-verzameling.
  Partnersoort Geef aan of de verzameling automatische incasso is gemaakt voor klanten van het type Bedrijf of Persoon.
  Alleen klanten met geldige machtiging Geef aan of een incasso-opdracht wordt gemaakt voor klanten die beschikken over een geldige incassomachtiging. Opmerking: er wordt ook een automatische incasso-opdracht gemaakt als het veld Machtigingsnummer voor incasso niet is ingevuld op de verkoopfactuur.
  Alleen facturen met geldige machtiging Geef op of de incasso-opdracht alleen wordt gemaakt voor verkoopfacturen als een geldige incassomachtiging is geselecteerd in het veld Machtigingsnummer voor incasso op de verkoopfactuur.
  Bankrekeningnr. Geef op naar welke bankrekeningen van uw bedrijf de verzamelde betaling wordt overgeboekt van de bankrekening van de klant.
  Bankrekeningnaam Geeft de naam van de bankrekening weer die u selecteert in het veld Bankrekeningnr.. Dit veld wordt automatisch ingevuld.
 4. Kies de knop OK.

  Er wordt een automatische incasso-opdracht toegevoegd aan het venster Incasso-opdrachten en er worden een of meer automatische incasso-opdrachtposten gemaakt.

Verzamelingposten van automatische incasso exporteren naar een bankbestand

 1. Kies in het venster Incasso-opdrachten op het tabblad Start in de groep Verwerken de optie Verzamelingsposten van incasso.
 2. Selecteer in het venster Verzamelingsposten van incasso de post die u wilt exporteren en kies vervolgens op het tabblad Start in de groep Verwerken de optie Bestand van automatische incasso aanmaken.
 3. Het exportbestand opslaan naar de locatie van waar u verzendt of uploadt naar uw elektronische bank.

  In het venster Verzamelingsposten van incasso verandert het veld Incasso-opdrachtstatus in Bestand gemaakt. In het venster SEPA Incasso Machtiging wordt het veld Debetteller bijgewerkt met één telling.

Als het geëxporteerde bestand niet kan worden verwerkt, bijvoorbeeld omdat de klant insolvent is, kunt u de incasso-opdrachtpost weigeren. Als het geëxporteerde bestand met succes is verwerkt door de bank, worden de verschuldigde betalingen van de betrokken verkoopfacturen automatisch geïnd bij de betrokken klanten. In dat geval kunt u de incasso sluiten.

Een incasso-opdrachtpost weigeren

 • Selecteer in het venster Verzamelingsposten van incasso de post die niet goed is verwerkt en kies vervolgens op het tabblad Start in de groep Verwerken de optie Post weigeren.

  De waarde in het veld Status in het venster Verzamelingsposten van incasso verandert in Geweigerd.

Een incasso-opdracht sluiten

 • Selecteer in het venster Verzamelingsposten van incasso de post die niet goed is verwerkt en kies vervolgens op het tabblad Start in de groep Verwerken de optie Verzameling sluiten.

  De bijbehorende verzameling automatische incasso is gesloten.

U kunt nu ontvangen betalingen voor de betrokken verkoopfacturen boeken. U kunt dit doen terwijl u, als gewoonlijk, betalingsontvangsten boekt, bijvoorbeeld in het venster Betalingsregistratie, of u kunt de gerelateerde betalingsontvangsten rechtstreeks boeken vanuit het venster Verzamelingsposten van incasso. Zie voor meer informatie Procedure: SEPA-betalingsontvangsten via automatische incasso boeken.

Zie ook

Procedure: Automatische incasso via SEPA instellen
Procedure: SEPA-betalingsontvangsten via automatische incasso boeken
Betalingen verzamelen via automatische incasso van SEPA