Basisinstellingen wijzigen

Op de pagina Mijn instellingen ziet u basisinstellingen voor Business Central en kunt u deze wijzigen. De wijzigingen die u aanbrengt, hebben alleen invloed op uw werkruimte, niet op de werkruimten van andere gebruikers.

Rolcentrum

Het rolcentrum vertegenwoordigt de startpagina, een startscherm dat is ontworpen voor de vereisten van een specifieke rol in een organisatie. Afhankelijk van uw rol krijgt u in het Rolcentrum een overzicht van het bedrijf, uw afdeling of uw persoonlijke taken. Het helpt u ook navigeren naar uw dagelijkse taken en werk te zoeken dat aan u is toegewezen.

  • Bovenaan kunt u met de navigatie schakelen tussen klanten, leveranciers, artikelen en andere belangrijke lijsten met informatie. Op dezelfde manier kunt u met acties taken starten, zoals een nieuwe verkoopfactuur maken, direct vanuit het Rolcentrum.

  • In het midden vindt u Activiteiten. Activiteiten tonen huidige gegevens en er kan op worden geklikt of getikt om meer gedetailleerde informatie weer te geven. KPI's (Key Performance Indicators) kunnen worden ingesteld om een geselecteerd diagram weer te geven voor een visuele weergave van bijvoorbeeld cashflow of inkomsten en uitgaven. U kunt ook een lijst met favoriete klanten maken op de startpagina voor accounts met wie u vaak zaken doet of aan wie u speciale aandacht moet geven.

Het rolcentrum wijzigen

Het standaardrolcentrum is Bedrijfsmanager, maar u kunt een ander rolcentrum selecteren dat beter aan uw behoeften voldoet.

  1. Kies in de rechterbovenhoek het pictogram Instellingen Instellingen en kies vervolgens Mijn instellingen.
  2. Selecteer op de pagina Instellingen in het veld Rolcentrum het rolcentrum dat u als standaard wilt instellen. Selecteer bijvoorbeeld Accountant.
  3. Kies de knop OK.

Bedrijf

Een bedrijf werkt als een container voor gegevens in Business Central. Een database kan meerdere bedrijven bevatten, maar er kan slechts één bedrijf tegelijk worden geselecteerd.

Het standaardbedrijf heet CRONUS en bevat alleen demogegevens.

Tip

Als u een andere naam voor uw bedrijf wilt weergeven in de toepassing (bijvoorbeeld in het rolcentrum), stelt u het veld Naam op de pagina Bedrijfsgegevens of het veld Weergavenaam op de pagina Bedrijven in.

Werkdatum

De standaardwerkdatum is meestal de datum van vandaag. U moet de werkdatum mogelijk tijdelijk wijzigen om taken te kunnen uitvoeren, zoals het voltooien van transacties voor een datum die niet de huidige datum is.

Tip

Typ w als u de werkdatum snel in een datumveld wilt invoeren. Als u de huidige datum snel in het datumveld wilt invoeren, typt u h.

Belangrijk

Nadat u de werkdatum wijzigt, als u zich afmeldt of naar een ander bedrijf gaat, krijgen de werkgegevens weer de standaardwerkdatum. Als u zich de volgende keer aanmeldt of teruggaat naar het originele bedrijf, moet u de werkdatum mogelijk weer instellen.

Indicatie van werkdatum

Als de werkdatum niet is ingesteld op de huidige dag (vandaag) wordt op alle pagina's waar u gegevens kunt bewerken, de huidige werkdatum weergegeven in de rechterbovenhoek van de pagina.

Regio

De instelling bij Regio bepaalt de weergave of notatie van datums, tijden, nummers en valuta's.

Taal

Wijzigt de weergavetaal. Dit veld wordt alleen weergegeven als uit meerdere talen kan worden gekozen.

De aanvankelijke taal wordt bepaald door de beheerder of door uw browserinstellingen als u zich aanmeldt voor Business Central. De taal die u instelt, wordt op alle apparaten gebruikt waarop u zich aanmeldt, zoals een telefoon of tablet.

Wijzigen wanneer ik berichten ontvang

Klik op deze koppeling om de meldingen te zien of aan te passen die u ontvangt over bepaalde gebeurtenissen of statuswijzigingen, bijvoorbeeld wanneer u een klant wilt gaan factureren die een openstaand saldo heeft of wanneer de beschikbare voorraad lager is dan de hoeveelheid die u op het punt staat te verkopen. Zie voor meer informatie Slimme berichten.

Zie ook

Werken met Business Central
Wijzigen welke functies worden weergegeven