Functies en voorzieningen van Attract

Attract biedt mogelijkheden voor het beheren van het proces voor het werven van nieuw talent. Kandidaten kunnen aan openstaande functies worden toegevoegd en de verschillende fasen doorlopen tot er een aanbieding wordt gedaan of de sollicitatie wordt afgewezen. In elke fase doorlopen kandidaten verschillende activiteiten, zoals screeningsgesprekken, beoordelingen en sollicitatiegesprekken. Nadat ze hebben gesolliciteerd, krijgen kandidaten een e-mail met een uitnodiging om zich aan te melden bij Attract, waar ze de status van de functie en hun sollicitatie kunnen volgen. Ze kunnen ook reageren op alle functies die aan hen zijn toegewezen.

Dit onderwerp beschrijft de functies die Attract biedt.

Attract-dashboard

Op het dashboard kunnen leden van aanstellende teams de details weergeven van de functies waaraan ze deelnemen. Op het dashboard kan een aanstellende manager of werver ook nieuwe functies toevoegen aan Attract, door ze afzonderlijk te maken of door er een aantal tegelijk te importeren uit een Microsoft Excel-werkblad.

Functies

Op de pagina Functie kunnen gegevens als de functieomschrijving en functielocatie worden bekeken en bewerkt. Op de pagina Functie wordt ook het aanstellingsteam samengesteld en kunt u de wervers en interviewers aan het team toevoegen of wijzigen. Nieuwe kandidaten kunnen ook worden toegevoegd op de pagina Functie.

Kandidaten

Kandidaten kunnen afzonderlijk worden toegevoegd of in grotere aantallen, via een Excel-werkblad, worden geüpload. Alle kandidaten worden automatisch toegevoegd aan de eerste fase, de fase Solliciteren, van het aanstellingsproces voor elke functie. Tijdens deze fase kan van een kandidaat sollicitatie-informatie worden bekeken en beheerd. Er kunnen extra documenten worden geüpload en bekeken, samen met contactgegevens zoals e-mailadressen, telefoonnummers en koppelingen naar sociale media-accounts. Als een kandidaat een koppeling verschaft naar zijn of haar LinkedIn-profiel, en integratie van LinkedIn is ingesteld, wordt het kandidaatprofiel weergegeven. (LinkedIn-integratie vereist een LinkedIn-werverslicentie.)

Fasen

Attract biedt een vooraf gedefinieerd aanstellingsproces dat vier algemene fasen omvat: Solliciteren, Screenen, Sollicitatiegesprek en Aanbieding. Nieuwe kandidaten beginnen in de fase Solliciteren, waarin hun cv, begeleidend schrijven, portfolio en andere sollicitatiedocumenten worden beoordeeld. Vanuit deze fase kunnen kandidaten worden toegelaten tot de screeningfase, waar de kandidaat wordt uitgenodigd voor een telefoongesprek of een Skype-videogesprek. De aanstellende manager en werver kunnen feedback geven over de kandidaten en de kandidaat toelaten tot de volgende fase, de fase Sollicitatiegesprek. Persoonlijke gesprekken worden vervolgens gepland met beschikbare leden van het aanstellend team. Deze gesprekken kunnen worden aangepast als een-op-een gesprekken van verschillende lengte. Na de interviews wordt de feedback van het interviewteam vastgelegd en doorgenomen. Geselecteerde kandidaten worden vervolgens doorgestuurd naar de laatste fase, de fase van de aanbieding. Tijdens deze fase wordt een aanbieding gemaakt en voorbereid voor de beoordeling en goedkeuring van de kandidaat.

Kandidaatapp

Kandidaten ontvangen zodra ze zijn toegevoegd aan een functie een e-mail met een koppeling om de webapp te downloaden. De app biedt kandidaten meer informatie en wordt gebruikt om te communiceren met het aanstellend team. Kandidaten kunnen deze ook gebruiken om hun beschikbaarheid voor gesprekken aan te geven.

Analytische rapporten

Wervingsteams kunnen de metrische gegevens van het wervingsproces gebruiken voor een enkele taak of samengevoegd voor alle taken via analytische rapporten in Attract. Deze functie is momenteel in preview voor klanten met de Uitgebreide invoegtoepassing voor aanstellingen.