Welkom bij Dynamics 365 for Talent

Microsoft Dynamics 365 for Talent stroomlijnt veel routinematige registratietaken en automatiseert een aantal processen die betrekking hebben op de personeelsbezetting van uw organisatie. Deze processen zijn het werven en behouden van werknemers, vergoedingenbeheer, training, beoordelingsgesprekken en wijzigingsbeheer. Het biedt tevens een kader voor het personeel van Human resources voor het beheren van gebieden van toezicht.

Met Talent kunt u deze taken uitvoeren:

  • Organisatiestructuren beheren.
  • Uitgebreide werknemersinformatie bijhouden van aanstelling tot pensionering.
  • Vergoedingsplannen definiëren en toepassen, werknemers inschrijven, afhankelijkheidsdekking toewijzen en begunstigden aangeven.
  • Verzuimbeleid opstellen en bewaken.
  • Tijdbeheer op profielbasis implementeren en volgen en betalingsinformatie genereren om naar een salarissysteem te exporteren.
  • Werknemerscompetenties beheren.
  • Prestaties beoordelen en werknemersdoelstellingen implementeren.
  • Interne trainingscursussen, waaronder agenda's, sessies en paden, instellen, afleveren en analyseren.

Kennismaken met Dynamics 365 for Talent door te kijken naar de video Aan de slag met Dynamics 365 for Talent.

Notitie

Dynamics 365 for Talent hangt nauw samen met Human resources in Dynamics 365 for Finance and Operations. Dezelfde functionaliteit kan in beide producten voorkomen. In onderwerpen die hoofdzakelijk zijn gerelateerd aan Human Resources, wordt de productnaam Dynamics 365 for Finance and Operations gebruikt terwijl de productnaam Dynamics 365 for Talent is in onderwerpen die voornamelijk betrekking hebben op Talent. Onderwerpen die zijn geschreven voor één product zijn mogelijk van toepassing op dezelfde functionaliteit in een verwant product.

Een strategie ontwikkelen voor het beheren van human resources

Tijdens het werken met Talent kunt u bepalen hoe u uw organisatie wilt structureren met behulp van elementen, zoals afdelingen, taken en posities. Dit zijn enkele van de basiselementen die u gaat configureren. Individuele werknemers worden toegewezen aan posities die aan taken zijn gekoppeld.

Personeelswerving in uw organisatie

Dynamics 365 for Talent bevat de app Attract, waarmee u kandidaten kunt identificeren, sollicitatiegesprekken kunt voeren en nieuwe medewerkers kunt aanstellen die beschikken over de vaardigheden die uw organisatie nodig heeft. Terwijl u van werving naar inhuur gaat, kan de app Onboard u helpen uw nieuwe werknemer in uw organisatie op te nemen door nauwkeurig aan te geven welke verwachtingen er worden gesteld, informatie te verstrekken die zij nodig hebben om aan de slag te gaan met collega's en hen voor te bereiden voor succes in hun nieuwe rol.

Werknemers vasthouden en motiveren

U kunt plannen instellen om effectief en op billijke wijze compensatie te beheren, en tevens artikelen, zoals computers en telefoons, die uw organisatie uitleent aan werknemers te beheren. U kunt plannen voor vaste en variabele compensatie maken, alsmede regels definiëren voor het toepassen van het compensatieplan om te voldoen aan de criteria voor dat plan.

Werknemers ontwikkelen en trainen

U kunt doelen instellen, prestatiebeoordelingen uitvoeren en feedback volgen om uw werknemers te helpen hun loopbaandoelstellingen te realiseren zodat zij kunnen voorzien in essentiële zakelijke behoeften. U kunt bovendien werknemers helpen om benodigde vaardigheden te ontwikkelen door docenten, cursustypen, cursussen, cursusomschrijvingen, agenda's, paden en sessies in te stellen voordat u een docent aan een cursus toewijst of iemand inschrijft voor een cursus. Docenten moeten al bestaan als werknemers, sollicitanten of contactpersonen.

Vergoedingen maken en onderhouden

Naast compensatie van uw personeel via lonen, salarissen en bonussen, kunt u vergoedingsprogramma's ontwikkelen, zoals een ziektekostenverzekering en pensioenplannen. U kunt ook vergoedingen beheren zoals leenprogramma's, waarbij uw bedrijf artikelen, zoals computers en telefoons, uitleent aan haar werknemers.

Veiligheid en conformiteit op de werkplek onderhouden

Talent kan u helpen een veilige werkomgeving te handhaven die voldoet aan de toepasselijke wetten, met inbegrip van, onder andere, de Americans with Disabilities Act en immigratie- en naturalisatiewetten. U kunt bijvoorbeeld de fysieke vereisten voor specifieke taken beheren en aanvragen accommodaties bijhouden die uw organisatie kunnen helpen de vaardigheden van het personeelsbestand te optimaliseren.

Gegevens verzamelen via vragenlijsten

U kunt vragenlijsten ontwerpen en laten invullen om informatie te verzamelen die voor allerlei doelen wordt gebruikt. Met de vragenlijstfunctie kunt u vragenlijsten ontwerpen en maken. Wanneer een vragenlijst klaar is, distribueert u deze op brede schaal of aan een specifieke groep respondenten om in te vullen. Nadat de respondenten hun antwoorden hebben verstrekt, kunt u de resultaten gaan bekijken en analyseren.