Neem contact op met ondersteuning voor Bahrein, Koninkrijk vanContact support for Bahrain, Kingdom of

Zoek een ander land of regio.Find another country or region.

TelefoonnummerPhone number

800 81 250800 81 250

UrenHours

Factureringsondersteuning:Billing Support:

Arabisch: zon-do 10:00-18:00Arabic: Sun-Thu 10 AM-6 PM

Engels: ma-vr 10:00-18:00 uurEnglish: Mon-Fri 10 AM-6 PM

Technische ondersteuning:Technical Support:

Arabisch: zon-do 10:00-18:00Arabic: Sun-Thu 10 AM-6 PM

Engels: 24 uur per dag, 7 dagen per weekEnglish: 24 hours a day, 7 days a week