Contact met ondersteuning voor BraziliëContact support for Brazil

Zoek een ander land of regio.Find another country or region.

TelefoonnummerPhone number

0800 762 11460800 762 1146

UrenHours

Factureringsondersteuning:Billing Support:

Portugees: ma-vr 9:00-17:00 uurPortuguese: Mon-Fri 9 AM-5 PM

Engels: ma-vr 9:00-17:00 uurEnglish: Mon-Fri 9 AM-5 PM

Technische ondersteuning:Technical Support:

Portugees: 24 uur per dag, 7 dagen per weekPortuguese: 24 hours a day, 7 days a week

Engels: 24 uur per dag, 7 dagen per weekEnglish: 24 hours a day, 7 days a week

Alternatief telefoonnummer:Alternative Phone Number:

0800 047 4958 (Lokaal gratis)0800 047 4958 (Local toll-free)

11 4700 1999 (Lokale oproepkosten zijn van toepassing)11 4700 1999 (Local call charges apply)