Contact met ondersteuning voor FrankrijkContact support for France

Zoek een ander land of regio.Find another country or region.

TelefoonnummerPhone number

0805 540 5940805 540 594

UrenHours

Factureringsondersteuning:Billing Support:

Frans: ma-vr 9:00-17:00 uurFrench: Mon-Fri 9 AM-5 PM

Engels: ma-vr 9:00-17:00 uurEnglish: Mon-Fri 9 AM-5 PM

Technische ondersteuning:Technical Support:

Frans: ma-vr 08:00-21:00 uurFrench: Mon-Fri 8 AM-9 PM

Engels: 24 uur per dag, 7 dagen per weekEnglish: 24 hours a day, 7 days a week

Alternatief telefoonnummer: 01 57 32 42 97Alternative Phone Number: 01 57 32 42 97

Lokale gesprekskosten zijn van toepassingLocal call charges apply