Contact ondersteuning voor SlowakijeContact support for Slovakia

Zoek een ander land of regio.Find another country or region.

TelefoonnummerPhone number

0800 102 3650800 102 365

UrenHours

Factureringsondersteuning:Billing Support:

Engels: ma-vr 9:00-17:00 uurEnglish: Mon-Fri 9 AM-5 PM

Technische ondersteuning:Technical Support:

Engels: 24 uur per dag, 7 dagen per weekEnglish: 24 hours a day, 7 days a week

Alternatief telefoonnummer: 026 862 2111Alternative Phone Number: 026 862 2111

Lokale gesprekskosten zijn van toepassingLocal call charges apply