Sommige lettertypen worden niet ingesloten wanneer u een PowerPoint-presentatie in 2010 of hoger opslaat in een eerdere indeling

Symptomen

Onder de volgende omstandigheden:

 • U maakt een presentatie in Microsoft PowerPoint 2010 of hoger.
 • U slaat de presentatie op in de indeling PowerPoint 97-2003 Presentation en ingesloten lettertypen opgeven.

Wanneer u de presentatie op een andere computer opent, worden de oorspronkelijke lettertypen vervangen door andere lettertypen.

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor omdat de gebruikte lettertypen met beperkte lettertypen worden gebruikt. Daarnaast kunnen de lettertypen niet worden ingesloten.

Tijdelijke oplossing

Op de computer waarop de presentatie is gemaakt, voert u de volgende stappen uit om de lettertypen met beperkingen te vervangen door lettertypen die kunnen worden ingesloten:

 1. Open de PowerPoint-presentatie.

 2. Selecteer inPowerPoint 2010 de optie > Opslaan als. In PowerPoint 2007 selecteert u de Microsoft Office -knop en selecteert u Opslaan als.

 3. Selecteer in de lijst Opslaan als de optie PowerPoint-presentatieen sla het bestand op.

 4. Selecteer Files > Optiesvoor bestanden en selecteer Opslaan.

 5. Selecteer onder beeldkwaliteit behouden bij het delen van deze presentatiehet selectievakje lettertypen insluiten in het bestand .

 6. Selecteer OKen selecteer vervolgens Opslaan.

 7. Er verschijnt een waarschuwingsbericht als de presentatie lettertypen bevat met ingesloten beperkingen. Vervang de lettertypen met beperkingen door lettertypen die geen waarschuwingsbericht genereren wanneer u de presentatie opslaat. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Ga op het tabblad Start naar de groep bewerken, klik op de pijl naast vervangenen selecteer lettertypen vervangen.
  2. Selecteer een lettertype in de lijst vervangen en selecteer vervolgens een vergelijkbaar lettertype in de lijst met .
  3. Selecteer vervangen.
  4. Herhaal stappen 7b en 7C zo vaak als nodig om andere lettertypen te vervangen en selecteer vervolgens sluiten.
 8. Herhaal stappen 2 tot en met 6 zo vaak als u wilt, totdat u de presentatie kunt opslaan zonder een waarschuwingsbericht over ingesloten lettertypen te ontvangen.

Meer informatie

Meer hulp nodig? Ga naar Microsoft Community.